Tak

kulturní i politický čtrnáctideník


*     Praha     *     1937 – 1939     *     čtrnáctidenně     *


Vycházelo v nakladatelství Vyšehrad, vyšly dva ročníky, 1937 a 1938-39. Vycházel čtrnáctidenně, v létě a na konci roku dvojčísla. Šéfredaktorem byl Rudolf Ina Malý (17. 4. 1889 Staré Ždánice u Pardubic - 13. 4. 1965 Praha), odpovědným redaktorem Aloys Skoumal.

V Tak publikovali zejména R. I. Malý, Marie Baušová, Vilém Bitnar, Paul Claudel, Jaroslav Cuhra, Bedřich Fučík, Simeon Simeonovič Ghelfand, Karel Hanuš, Vladimír Hellmuth - Brauner, Cyril Horáček, Ralph Waldo Hynek, Gilbert Keith Chesterton, Ladislav Jehlička, Zdeněk Kalista, Josef Knap, František Kobliha, Josef Kratochvíl, František Kropáč, Václav Láska, František Lazecký, Bohumír Lifka, Ctibor Mařan, Rudolf Medek, Konstantin Miklík, Jan Opolský, Antonín Pimper, Václav Renč, Jan Scheinost, František Skácelík, Bedřich Slavík, Jiří Suchánek, Jan Svítil - Karník, Zdeněk Šmíd, Ladislav Švejcar, Růžena Vacková, Josef Vašica a další.

R. I. Malý byl filozof - vitalista, diplomat, studoval na filozofické fakultě UK v Praze, na pařížské Sorbonně. Gymnaziální profesor v Praze 1913-14. Po roce 1919 legační rada velvyslanectví v Římě a po jeho likvidaci 1939 vrchní odborový rada ministerstva školství a národní osvěty. Literárně činný od 1908, jeho práci oceňovali F. X. Šalda, Jindřich Vodák a František Götz. Do roku 1924 redigoval Národní kulturu, potom její pokračování - revui Kritika, od roku 1936 Tak. 1930-39 byl šéfredaktorem bulletinu Denní přehled zahraničního tisku. Kromě toho pracoval ve výboru Kruhu českých spisovatelů, byl jednatelem literárního odboru Umělecké besedy v Praze a byl místopředsedou pražské kulturní rady. Přispíval do časopisů Osvěta lidu, Čas, Osvěta, Naše doba, Kmen, Květy, Lumír, Lidové listy, Národní listy, Venkov, hlavně literárními recenzemi a filozofickými eseji. Redigoval sborník "50 let FXŠ" (1917). V poválečné době jako nemarxistický idealistický filozof již publikovat nemohl.

Dílo RIM

Knihy: Jasnýma očima: Studie o různých věrách filosofických podle zásad rozumu a zbožnosti (A. Srdce, Praha 1920); Akord motivů náboženských a sociálních (Melantrich, Praha 1921); Svět v Bohu: N. Malabranche (F. Borový, Praha 1922); Posvěcení života: Myšlenková revise i perspektiva (Kritika, Praha 1924); Sláva dne: Glosy o novém realismu a demokracii (Fórum, Moravský Krumlov 1925); Kříž nad Evropou: Revoluce dvacátého století (A. Neubert, Praha 1935); Světlo v tmách: Zápisky (Vyšehrad, Praha 1937); Marx a Řím ve světle živé skutečnosti (A. Neubert, Praha 1939).

Studie: O Bergsonově pojetí vývoje (Česká mysl 1911); Středověk (Ruch filosofický 1921); Idea Boha u Malabranche (Ruch filosofický 1922); Věda a víra (Ruch filosofický 1923).

Sborníky: Literární, výtvarný a hudební sborník Kruh (Umělecká beseda, Praha 1941).

Život a dílo RIM popsala v třídílném románu Bez počátku a konce jeho žena I. R. Malá , Vyšehrad 1939-40, získal Baťovu literární cenu.

zdroje: https://encyklopedie.soc.cas.cz; Vlastimil Vokolek: I.R.Malá, Zprávy Klubu přátel Pardubicka 1973 / 7-8; Zprávy KPP 1995 / 3-4 - doplněno a upraveno


1937

obsah ročníku - pdf-ocr    1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6-7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11-12 - pdf-ocr    13-14 - pdf-ocr    15-16 - pdf-ocr    17-18 - pdf-ocr    19 - pdf-ocr    20 - pdf-ocr    21 - pdf-ocr    22 - pdf-ocr    23-24 - pdf-ocr

1938-39

obsah ročníku - pdf-ocr    1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6-7 - pdf-ocr    8-9 - pdf-ocr    10-11 - pdf-ocr    12-13 - pdf-ocr    14-15 - pdf-ocr    16 - pdf-ocr    17-18 - pdf-ocr    19-20 - pdf-ocr