Katolík

Česko - americký kalendář


*     Chicago     *     1894 - ?     *     1 × ročně     *


Česko - americký kalendář Katolík vydávali čeští benediktini v Chicagu.

Obsahoval východy a západy slunce, pohyblivé i nepohyblivé svátky, postní pravidla, svátky hlavních českých, moravských i amerických patronů, státní svátky, seznam křestních jmen, seznam užívaných svatých, adresář českých škol, spolků, jednot, rolnických spolků, klášterů, novin, časopisů, kněží a osad v Americe. Dále zprávy o nových českých kostelech a školách, primicích, nadacích, sociálních zařízeních a shromážděních a vůbec česko-americkém životě vůbec. Též obsahuje množství povídek i poezie z prostředí českého i amerického.


1922 - r. 28 - pdf-ocr, 258 s.