P. Jaroslav Popelka


* 12.5.1917 Jimramov - † 30.9.1987 Los Angeles


Měl pět bratrů a sestru, gymnázium studoval na Velehradě a v Praze, maturoval 1938, kdy také vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova.

Studium filosofie dokončil na Velehradě 1943. Vzápětí začal na Teologickém institutu v Praze na Strahově studovat teologii. V prvním roce byl s ostatními zatčen a vězněn do konce války v Terezíně.

Pak studoval teologii na Heythrop College v Anglii, kde byl také 1948 vysvěcen na kněze. 1949 byl poslán do Londýna, kde se s P. Kovandou a P. Janem Kř. Langem starali o nové české exulanty a připravovali se na zahraniční misie. Vydával Věstník cyrilometodějské ligy, pracoval v náboženských relacích BBC.

1953 vyslán do Kanady do misie Spanish u Hurónského jezera (Ontario) mezi Indiány, pracoval i mezi českými exulanty. Zde vydával Cyrilometodějská liga, Zemská skupina v Kanadě, Oběžník; Zprávy Cyrilometodějské ligy v Kanadě; Zpravodaj Cyrilometodějské ligy (CML) zde.

1966 a 1969 se mu podařilo navštívit rodinu a přátele doma.

1970 převzal českou misii v Los Angeles, San Franciscu a San Diegu v USA. Zde vydával Věstník české katolické misie v Kalifornii zde.

V USA se mu podařilo vydat, mimo mnoha jiného, také českou Bibli - fotokopii překladu J. Hejčla (z důvodu kvalitních poznámek) a knihu o Jimramově Kronika Zubří země, jejíž rukopis, zpracovaný JUDr. Emilem Čermákem, si přivezl z jedné návštěvy domova.

Kromě již zmíněného vydal či rozmnožil pro potřeby exulantů množství kratších publikací a textů.

zdroje:
Jan Pavlík: Vzpomínky na zemřelé jezuity, narozené v Čechách, na Moravě a v moravském Slezsku od roku 1814, Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2011, s. 533−543.
jesuit.cz
jimramov.cz
biskupstvi.cz

Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz


Koniáš - fanatik nebo světec - pdf-ocr