Bulletin d´information


*     [Francie]     *     1973     *     měsíčně?     *


Cyklostylovaný Bulletin vydával Československý výbor proti normalizaci (Comite Tchecoslovaque de lutte contre la "Normalisation"), který založili "českoslovenští komunisté a socialisté"  12. 3. 1972.

Texty francouzsky, v doloženém čísle byly otištěny texty a zprávy od Anny Šabatové st., Jiřího Müllera, článek o politickém procesu proti jugoslávským studentům, represích v Maďarsku.

Citát z Editorialu: "Je v zájmu buržoazie i strůjců "normalizace", aby represe proti komunistům a socialistům, proti všem pracujícím východní Evropy, nerušeně pokračovaly a sílily."

Bez dalších informací.


 

1973

1 - březen - pdf-ocr