Národní noviny - Našim v exilu

Nezávislý časopis rozmnožovaný jako soukromý nepravidelný tisk.

 

*     Ludwigsburg     *     1951 - 1977(?)     *     měsíčně, nepravidelně     *

 

Soukromý časopis, spojený s aktivitami YMCA, vydával a redigoval Karel Marek. List vznikl zřejmě v lednu 1951 (první v archivech doložené číslo je z 24. prosince 1951) pod názvem Našim v exilu; s tímto titulem vyšlo podle Pekelského a Janíka-Horáka 1957 celkem 6 cyklostylových svazků (některé jako dvojčísla). Od roku 1953 vychází pod názvem Národní noviny - Našim v exilu. Vydávání listu bylo přerušeno v roce 1954, později zřejmě obnoveno a po další přestávce znovu obnoveno v roce 1967 (podle Sklizně č. 137). V 70. letech různorodý obsah: politické komentáře (často převzaté z exilového tisku), zprávy z Československa, poezie klasická i exilová, v rubrice Činnost našich v exilu spolkové a krajanské zpravodajství, často se objevovaly emotivní články o utrpení občanů Československa, občas ale i anekdoty apod. S přibývajícím věkem redaktora (nar. 1900) se vyskytují jazykové a věcné nedostatky, obtížná je orientace v dataci čísel: některá nejsou číslována, datována či jinak určena.

Národní noviny našim v exilu: Nezávislý časopis rozmnožovaný jako soukromý nepravidelný tisk / Karel Marek. – Ludwigsburg: Karel Marek. – 30 × 21 cm, 4-18 s.; č 9-10/53 24 s. – Od č. 1-3/(75) podnázev Volkszeitung der Tschechoslowaken im Exil. – Č. 1-2/[72] má samostatně stránkovanou přílohu TGM. Titul má přílohu Hudbou a zpěvem ve vlasti (nabídka nahrávek českých a slovenských písni) - nedatováno. Některé výtisky bez udáni čísla, ročníku nebo roku vydání. - U č. 4/[77] chybí s. 7.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz

 

1973

3 - pdf-ocr

 

1974

3-5 - pdf-ocr

6-7 - pdf-ocr

11-12 - pdf-ocr

 

1975

[vánoce] - pdf-ocr

 

1976

[leden] - pdf-ocr

 

Hudbou a zpěvem ve vlasti - pdf-ocr