Národní noviny - Našim v exilu

Nezávislý časopis rozmnožovaný jako soukromý nepravidelný tisk.


 

*     Ludwigsburg     *     1951 - 1977 ?     *     měsíčně, nepravidelně     *


Soukromý časopis, spojený s aktivitami YMCA, vydával a redigoval Karel Marek . List vznikl zřejmě v lednu 1951 (první v archivech doložené číslo je z 24. prosince 1951) pod názvem Našim v exilu; s tímto titulem vyšlo podle Pekelského a Janíka-Horáka 1957 celkem 6 cyklostylových svazků (některé jako dvojčísla). Od roku 1953 vychází pod názvem Národní noviny - Našim v exilu . Vydávání listu bylo přerušeno v roce 1954, později zřejmě obnoveno a po další přestávce znovu obnoveno v roce 1967 (podle Sklizně č. 137). V 70. letech různorodý obsah: politické komentáře (často převzaté z exilového tisku), zprávy z Československa, poezie klasická i exilová, v rubrice Činnost našich v exilu spolkové a krajanské zpravodajství, často se objevovaly emotivní články o utrpení občanů Československa, občas ale i anekdoty apod. S přibývajícím věkem redaktora (nar. 1900) se vyskytují jazykové a věcné nedostatky, obtížná je orientace v dataci čísel: některá nejsou číslována, datována či jinak určena.

Národní noviny našim v exilu: Nezávislý časopis rozmnožovaný jako soukromý nepravidelný tisk / Karel Marek. - Ludwigsburg: Karel Marek. - 30 × 21 cm, 4-18 s.; č 9-10/53 24 s. - Od č. 1-3/(75) podnázev Volkszeitung der Tschechoslowaken im Exil. - Č. 1-2/72 má samostatně stránkovanou přílohu TGM. Titul má přílohu Hudbou a zpěvem ve vlasti (nabídka nahrávek českých a slovenských písni) - nedatováno. Některé výtisky bez udáni čísla, ročníku nebo roku vydání. - U č. 4/77 chybí s. 7.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz


1973

3 - pdf-ocr

1974

3-5 - pdf-ocr    6-7 - pdf-ocr    11-12 - pdf-ocr

1975

vánoce - pdf-ocr

1976

leden - pdf-ocr    Hudbou a zpěvem ve vlasti - pdf-ocr