Rydlo Jozef M.


 

* 20. 9. 1948 Ružomberok

Studoval r. 1967–68 archivnictví na Filozofické fakultě UK v Bratislavě. V roce 1968 emigroval, studoval 1968–71 literaturu a filozofii na st. univerzitě v Padově, 1971–72 pomocné vědy historické na Vatikánské paleograficko-diplomatické škole, 1972–73 knihovnictví na Vatikánské škole pro knižní vědy, 1978 absolvoval studium moderních a současných dějin na univerzitě v Lausanne. Do r. 1991 působil jako editor, vědeckovýzkumný pracovník a středoškolský pedagog v Lausanne, 1993–96 byl pracovníkem Slov. národní knihovny v Martině, od 1996 Univ. knihovny v Bratislavě, vydavatelem čtvrletníku pro slov. kulturu Most, 2006-10 poslancem slovenské Národní rady.

Zabývá se problematikou slovenské exilové literatury a jejích osobností (J. C. Hronský, A. Žarnov, R. Dilong, G. Zvonický, J. L. Doránsky, J. A. Mikuš, J. Zvonár-Tieň, J. Tomko, M. S. Ďurica, Š. Vragaš aj.). Sestavil antologii veršů slovenských básníků Dvadsiatyprvý (1993), reflektující srpnovou okupaci r. 1968. Autor monografie Vydavateľské dielo Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda 1963–1988 (1989), početných studií, biblio- a biografií, které publikoval ve sbornících, kalendářích, separátech a periodikách doma i v zahraničí slovensky, francouzsky, německy a italsky. Slovenské překlady a vydání Bible popsal v publikaci Sväté písmo u Slovákov (2006).

zdroj: litcentrum.sk


 

Slováci v európskom zahraničí včera a dnes (profil na skúšku)

vyd. nakl. Liber Lausanne 1976, 109 s. - pdf-ocr