Summarium

souhrn a výběr z Informací o církvi

souhrn informací, textů a článků za měsíc ...

souhrn článků za měsíc ...


S. otisklo v prvních dvou číslech ročníku 1987 výběr z Informací o církvi, v čísle 2 doplněné o krátké výňatky z oficiálního tisku, dopis J. Zvěřiny P. Uhlovi o úctě k životu a text R. Guardiniho Liturgie jako hra. Třetí číslo bylo sestaveno z textů Evangelium 21. století - ke Tresmontantově knize Hebrejský Kristus (převzato ze Sursum 2-3/1987) a Zpráva o rozhovoru J. Ratzingera (převzato z Rozmluv 6/1986). Bez dalších informací.

A4 strojopis, sešito. Rozsah 10 - 37 stran. Zaznamenána 3 čísla.


1987

1 - souhrn a výběr z Informací o církvi č.1/1987 - pdf-ocr    2 - souhrn informací, textů a článků za měsíc únor - pdf-ocr    3 - souhrn článků za měsíc březen - pdf-ocr