Svobodné Československo

Věstník Českého národního sdruženi v Americe.


*     Chicago     *     1939 – (1977)     *     měsíčně     *


Organizační věstník Českého národního sdruženi v Americe vycházel od 1. října 1939. Založil jej a zpočátku redigoval Jan Vojan, později redigovali Václav Miniberger (v 50. a 60. letech) a Viktor Čejka (v 70. letech). List přinášel politické komentáře a zprávy o činnosti ČNS, značný rozsah byl věnován dopisům čtenářů. Po roce 1948 se list choval loajálně vůči komunistickému režimu v ČSR. V lednu 1978 se spojil s časopisem Věk rozumu a nadále vycházel pod názvem Věk rozumu - Svobodné Československo. Miková 1998 nicméně mezi aktuálně vycházejícími časopisy tento list zaznamenává opět pod původním názvem Svobodné Československo. - Podle Dubna 1962 zpočátku vycházel v nákladu 10 000 výtisků, na počátku šedesátých let činil náklad již jen 800 výtisků. Ročníkování od října do září.

Svobodné Československo: Free Czechoslovakia: Věstník Českého Národního Sdruženi v Americe: Organ of the Czech American National Alliance /Václav Miniberger. - Chicago: České Národní Sdruženi v Americe. - 27 × 20,5 cm. 24 s. - V tiráži podnázev Organisačnl věstník Českého Národního Sdruženi v Americe (Organization Monthly of Czech American National Alliance). - Asi do září 1955 (konec 16. roč.) v rámci ročníku průběžné stránkování.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz


1949

5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr