Nový smer


*     Trnava     *     1949     *     měsíčně     *


Vydavatelem byl Miloslav Tačovský, resp. jím založený Slovenský oslobodzovací výbor.

Ještě před prvním číslem NS vytiskl a rozeslal v červnu 1949 leták, který se nezachoval. Jeho obsahem bylo varování před komunistickou Katolickou akciou a pojmenování principů protikomunistického odboje.

První číslo NS vytiskl na cyklostylu trnavského cukrovaru, kde byl zaměstnaný, v nákladu 120 ks.

Přepis, tisk i distribuci prováděl sám, resp. s pomocí své sestry Matildy Tačovské.

Druhé číslo mělo náklad 70 ks, třetí, vánoční, 130 ks.

Pokoušel se vytvořit informační síť, nenašel však dost stoupenců. Pokoušel se zapojit i generála Antona Pulanicha, jediného slovenského generála, který byl po válce přijatý do Československé armády.

Měl připravené i čtvrté číslo, nestihl ho již vydat kvůli zatčení.

Obsahem NS je kritika kolektivizace rolníků, výzvy k protestům proti znárodňování jejich půdy, proti likvidaci soukromého podnikání. Kritizoval také industrializaci Slovenska, proletarizaci slovenských dělníků - vytváření zbolševizované dělnické masy. Kritizoval proticírkevní politiku státu, prorežimní Katolickou akci, poukazoval na neslučitelnost komunismu s náboženskou svobodou. Ostře se vymezil proti Josifu Stalinovi, jehož jménem byl na Slovensku rozpoután teror, občané odvlečeni do gulagu, souzeni v politických procesech, vězněni i popravováni.

Ve třetím, prosincovém čísle to shrnul takto:
Svet užasol, keď sa odkryla záclona nad hitlerovskými koncentrákmi, avšak, až sa raz zrúti „železná opona" a svet uzrie všetku tú hrôzu, ktorú skrýva Sibír, potom ani pes nezaštekne pri mene Stalin. Hitler a gestapo boli len žiakmi Stalina a GPU, predsa sa pri spomienke na teror gestapa s odporom odvráti každý slušný človek. Nuž, keď takýto bol žiak, aký môže byť učiteľ?

Posledním činem bylo vydání druhého letáku. Plánoval náklad 30 tisíc kusů a distribuci po celém Slovensku. V lednu 1950 stihl, opět s pomocí sestry, vytisknout "jen" 500 kusů. Obsahem je kontinuita slovenské státnosti, stalinskou dobu považoval za okupaci a vyzýval k věrnosti prezidentu Jozefu Tisovi.

25. ledna 1950 byl Tačovský zatčen ŠtB. Byl obžalován s deseti společníky, vč. jeho sestry. On sám za velezradu a pomoc při ilegálních útěcích na jaře 1948. Odsouzen byl na 18 let, sestra Matilda na 4 roky, ostatní mezi 18 měsíci a 12 lety.

- - -

Pak se začala odvíjet druhá část příběhu. Během věznění byl v březnu 1955 ŠtB naverbovaný ke spolupráci jako agent "Straka". Spolupráce s ním byla sice již koncem roku 1955 přerušena, ale po podmínečném propuštění na amnestii v květnu 1962 byla spolupráce obnovena a v červenci 1966 byl jako agent rozvědky "Satra" vysazen do západního Německa a úkolován na představitele slovenského exilu. Podařilo se mu do těchto struktur skutečně proniknout a rozkladně v nich působit, navíc pracoval v továrně na výrobu vojenských součástek a poskytoval informace i z tohoto prostředí. Zpět byl stažen kvůli obavám z dekonspirace v září 1972.

22. 11. 1972 byla uspořádána, ŠtB pečlivě připravená, propagandistická tisková konference, kde Tačovský  mj. "odhalil tajné operácie a zákulisné čachre ľudáckej klérofašistickej emigrácie proti Československu a samotnému slovenskému národu".

s využitím přednášky Beáty Katrebovej Blehovej o M. Tačovském na Dni samizdatu 12.10. 2022 (podrobnosti právě tam)


 

1949

1 - říjen - pdf-ocr    2 - listopad - pdf-ocr    3 - prosinec - pdf-ocr

1950

leták - leden -pdf-ocr