150 000 slov

Texty odjinud.

 

*     Kolín nad Rýnem     *     1982-1991     *     3× ročně     *

 

Výběr článků ze zahraničního tisku soustředěný zejména na situaci v tzv. východním bloku. Vydával Index v Kolíně nad Rýnem (č. 1-25, 1982-90) a Lidové noviny v Praze (č. 26/1990 a poslední 27/1991). Redigoval Antonín J. Liehm, č. 26 a 27 s Iljou Šetlíkem.
Časopis vycházel v nákladu kolem 2000 výtisků současně ve formátech A5 a A6. Název časopisu vystihoval jeho plánovaný rozsah, současně odkazoval k názvu Vaculíkova prohlášení z roku 1968. Příspěvky byly řazeny do rubrik podle předmětné geografické či tematické oblasti.

Soupis samostatně vydaných příloh viz níže. Knihovna 150 000 slov (celkem 9 svazků) vycházela jako zvláštní edice nakladatelství Index.

Literatura: A. J. Liehm: Minulost v přítomnosti aneb Napřeskáčku, kap. XI. Listy 28, 1998, č. 3, s. 49 51

150 000 slov: Texty odjinud / Antonín J. Liehm, Ilja Šetlík. - Köln: Index. - 21 × 15 cm, 144-296 s.; menší formát 15 × 10 cm. - Vychází třikrát ročně, souběžně ve dvou formátech (včetně příloh). - Průběžné číslování. - Č. 26/90 a 27/91 vyšla v Praze v nakl. Lidové noviny. Ve fondu LP je také nedatované ukázkové č. (malý formát), které obsahuje esej Michela Foucaulta s názvem Umění říkat pravdu (z. č. 12/85) a úvodní slovo k č. 1/82. Per. příl.: Samostatné přílohy: Hospodářská příloha č. 5/83 (chybně označena rokem 1982; pouze větší formát); Kulturní příloha č. 6/83 (pouze větší formát); Románová příloha (č. 7-9/84, na pokračováni): George Orwell: 1984.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz

KOMPLETNÍ

1982

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
 

1983

4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
 

1984

7 - pdf-ocr, románová příloha Orwell: 1984 1. část - pdf-ocr
8 - pdf-ocr, románová příloha Orwell: 1984 2. část - pdf-ocr
9 - pdf-ocr, románová příloha Orwell: 1984 3. závěrečná část - pdf-ocr
 

1985

10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr

 

1986

13 - pdf-ocr
14 - pdf-ocr
15 - pdf-ocr
 

1987

16 - pdf-ocr
17 - pdf-ocr
18 - pdf-ocr
 

1988

19 - pdf-ocr
20 - pdf-ocr
21 - pdf-ocr
 

1989

22 - pdf-ocr
23 - pdf-ocr
24 - pdf-ocr
 

1990

25 - pdf-ocr
26 - pdf-ocr