Našinec

Zcela nepravidelný oběžník Čechů a Slováků v Jižní Africe.

Časopis Čechů a Slováků v Jižní Africe. - od 1986

 


*     Sunnyside (jižní Afrika)     *     1983 – 1994     *     nepravidelně     *

 

Revui určenou především českým a slovenským vystěhovalcům v JAR založil, vydával a redigoval Jiří Troják. Časopis přinášel zpravodajské materiály (v rubrikách Stalo se v JAR a Ze světa, zprávy z Československa v rubrice Z hradu a podhradí), politické komentáře, fejetony, krajanská sděleni, informace o činnosti Rady Čechů a Slováků v JAR, zájmové rubriky (Pro naše kuchtičky a svobodně pány), sportovní zpravodajství, Sokolská hlídka, anekdoty a inzcrce. Ukázky z exilové literatury, informace o nových knihách a příležitostně i recenze byly zařazovány do rubriky Čtení o čtení, prostor doslaly i čtenářské dopisy (mj. v rubrice Z redakčního koše). Kromě redaktora do listu často přispívali Josef Kratochvíl (rubrika Úvahy J. Kratochvíla), B. J. Stibor (cyklus článků o JAR v rubrice Pod jižním křížem), Jindřich Stikarovský (mj. na pokračování próza Jak jsem dobyl Mugimbu) a Milan Zelený. O grafickou úpravu se staral Josef Prchal (uveden do č. 5/1990-91). Sezónní ročníky. Do konce pátého ročníku (1987/88) průběžné číslování (celkem 49 čísel), později číslování dle ročníků (přibližně šest čísel do roka). Ročník osmý uzavřen na jaře 1991, ročník devátý navázal až na podzim 1992 a skončil zřejmě posledním doloženým číslem 5 z roku 1994. O zániku listu informoval J. Troják mj. čtenáře curyšského Polygonu v č. 6/1994.

Našinec: Časopis Čechů a Slováků v Jižní Africe: Magazine for Czechs and Slovaks in S. A.: Tydskrif vir Tjegge en Slowake in S. A. / Jiří Troják. – Sunnyside: b.n. – 21×15 cm, 44-86 s. – Do č. 26-27/85 podnázev Zcela nepravidelný občasník Čechů a Slováků v Jižní Africe. – Do č. 49/87-88 průběžné číslování. – Ročníkování neodpovídá kalendářním rokům. – Čísla 1-5 z let [92-94] bez data vydání, na obálce pouze označení Ročník IX. – Č. 4/90-91 má samostatnou přílohu - Stanovy a programové prohlášení Občanské demokratické strany. – Č. 1/[92] má samostatně stránkovanou Cestovní informační přílohu.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz

 

1987

5 - pdf-ocr

 

1988-89

1 - pdf-ocr

 

1990-91

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr

 

1991-92

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
 

1992

6 - pdf-ocr