PLZEŇ

dokumenty

JEŠTĚ PŘED LISTOPADEM - SRPEN 1989 - pozvánka na hlavní náměstí k protestu proti národní potupě - pdf-ocr

19. 11. 1989 - Prohlášení, které četla činohra Divadla Josefa Kajetána Tyla (DJKT) v neděli 19. listopadu - pdf-ocr

19. 11. 1989 - Stručná zpráva o dění v plzeňském Komorním divadle v neděli 19. listopadu. Předáno redakci deníku Pravda, neotištěno. Naopak otištěn článek Trapná fraška [není k dispozici] - pdf-ocr

20. 11. 1989 - Prohlášení zaměstnanců Divadla Alfa Plzeň - pdf-ocr

21. 11. 1989 - Prohlášení pracovníků DJKT - pdf-ocr

22. 11. 1989 - Prohlášení studentů Konzervatoře Plzeň - pdf-ocr

22.11.1989 - Stanovisko stávkového výboru DJKT - pdf-ocr

22. 11. 1989 - Dopis mladých věřících (Jan Jirka, Michal Vaněk, Petr Kutek) Pravdě (orgán západočeského KV KSČ) - pdf-ocr

22. 11. 1989 - Stanovisko ZO SSM a mladých zaměstnanců podniku Stráž Plzeň - pdf-ocr

23. 11. 1989 - Stanovisko západočeských středoškolských vychovatelů - pdf-ocr

24. 11. 1989 - Dopis OF Plzeň ÚV KSČ, podepsaný 52 plzeňskými osobnostmi. Inzultace Martiny Samkové. V textu zmíněno prohlášení Lidových milicí uveřejněné v deníku Pravda Plzeň 22. 11. 1989 [není k dispozici]. - pdf-ocr

24. 11. 1989 - Stanovisko stávkového výboru DJKT - pdf-ocr

24. 11. 1989? - Požadavky pracovníků Domu kultury ROH Plzeň - pdf-ocr

25. 11. 1989 - Prohlášení plzeňského Občanského fóra - pdf-ocr

25. 11. 1989 - Prohlášení plzeňského Občanského fóra, jiný opis - pdf-ocr

25. 11. 1989 - Stanovisko stávkového výboru DJKT - pdf-ocr

25. 11. 1989 -  Stanovisko stávkového výboru DJKT, jiný opis - pdf-ocr

25. 11. 1989 - Výzva OF Plzeň spoluobčanům - pdf-ocr

25. 11. 1989- Výzva OF Plzeň spoluobčanům, jiný opis - pdf-ocr

26. 11. 1989 - Usnesení ze společného zasedání P MěV SSM a P MěV KSČ Plzeň - pdf-ocr

26. 11. 1989 - Stanovisko P MěV SSM (zřejmě předneseno na demonstraci). - pdf-ocr

29. 11. 1989 - Schůze stávkového výboru DJKT a DD Alfa - pdf-ocr

8. 12. 1989 - Schůze Stávkového výboru DJKT - pdf-ocr

15. 12. 1989 - Prohlášení OF křesťanů - pdf-ocr

Proslov Jaromíra Hanyše z Plzně, trenéra vrcholového sportu ke členům ČSTV - pdf-ocr

Krátký proslov o ozvučení náměstí v Plzni - pdf-ocr

Technické zajištění dialogu s občany ve Velkém a Komorním divadle - pdf-ocr

Poselství pražských vysokoškoláků svým kolegům v Plzni - pdf-ocr


pro kontext - Všemu lidu Československa - provoláni kardinála Tomáška - 21. 11. 1989 - pdf-ocr