Kulturní klub

KULTURNÍ KLUB ČECHŮ A SLOVÁKŮ V RAKOUSKU od 1988 KULTURNÍ KLUB

Měsíčník Čechů a Slováků v Rakousku.


*     Vídeň     *     1981 -     *     měsíčně     *


Bulletin exilového sdružení s názvem Kulturní klub Čechů a Slováků v Rakousku (zal. 1974) redigoval Přemysl Janýr, v letech 1983-85 se na redakční práci podílela Zuzana Richterová, poté redaktor neuváděn, až do roku 1996 se však na přípravě textů pro časopis podílel opět zejména P. Janýr. List přináší kulturní a politické zpravodajství a publicistiku, zabývá se zejména exilovými tématy, ale soustředí se i na společenskopolitický vývoj v Československu (se zvýšenou pozorností v 90. letech). Koncem 90. let se nadále objevuje krajanská tematika (mj. v rubrice Z české a slovenské Vídně), rozhovory, inzerce a různá oznámení. Řada článků je převzata z domácího tisku. Časopis vycházel měsíčně kromě prázdninových měsíců, v r. 1982 a 1983 a od roku 1998 dále vychází dvanáct čísel ročně.
List dosud vychází.

Literatura: Kulturní klub oslavuje. Kulturní klub 1999, č. 9

Kulturní klub Čechů a Slováků v Rakousku: Informační bulletin / Přemysl Janýr, Zuzana Richterová. - Wien: Kulturní klub Čechů a Slováků v Rakousku: Kulturklub der Tschechen und Slowaken in Österreich. - 21 × 15 cm, 4-31 s.; od r. 1984 30 × 21 cm. - Od č. 4/88 název Kulturní klub, podnázev Měsíčník Čechů a Slováků v Rakousku; v tiráži podnázev Informační bulletin (Informationsbulletin). V lednu 1985 vyšlo zvl. vyd., předcházející opožděné lednové číslo.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz


1981 - 1-8 - pdf-ocr

1982 - 1-12 - pdf-ocr

1983  - 1-12 - pdf-ocr

1984  - 1-10 - pdf-ocr

1985  - 1-10 - pdf-ocr

1986  - 1-10 - pdf-ocr

1987  - 1-10 - pdf-ocr

1988  - 1-10 - pdf-ocr

1989  - 1-10 - pdf-ocr

1990  - 1-10 - pdf-ocr

1991  - 1-10 - pdf-ocr

1992  - 1-10 - pdf-ocr

1993  - 1-10 - pdf-ocr

1994  - 1-10 - pdf-ocr

1995  - 1-10 - pdf-ocr

1996  - 1-10 - pdf-ocr

1997  - 1-10 - pdf-ocr

1998  - 1-12 - pdf-ocr

1999  - 1-12 - pdf-ocr

2000

1-2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

2001

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

2002

1-2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

2003

1-2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5-6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10-11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

2004

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

2005

1-2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4-5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

2006

1-2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-9 - pdf-ocr    10-11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

2007

1-2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11-12 - pdf-ocr

2008

1-2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11-12 - pdf-ocr

2009

1-2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5-6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10-11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

2010

1-2 - pdf-ocr    3-4 - pdf-ocr    4-5 - pdf-ocr    6-7 - pdf-ocr    8-9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11-12 - pdf-ocr

2011

1-2 - pdf-ocr    3-4 - pdf-ocr    5-6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10-11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

2012

1-2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6-8 - pdf-ocr    9-10 - pdf-ocr    11-12 - pdf-ocr

2013

1-2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6-8 - pdf-ocr    9-10 - pdf-ocr    11-12 - pdf-ocr

2014

1-2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4-5 - pdf-ocr    6-8 - pdf-ocr    9-10 - pdf-ocr    11-12 - pdf-ocr

2015

1-2 - pdf-ocr    3-4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6-8 - pdf-ocr    9-10 - pdf-ocr    11-12 - pdf-ocr

2016

1-2 - pdf-ocr    3-4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6-8 - pdf-ocr    9-10 - pdf-ocr    11-12 - pdf-ocr

2017

1-3 - pdf-ocr    4-5 - pdf-ocr    6-8 - pdf-ocr    9-10 - pdf-ocr    11-12 - pdf-ocr

2018

1-2 - pdf-ocr    3-4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6-8 - pdf-ocr    9-10 - pdf-ocr    11-12 - pdf-ocr

2019

1-3 - pdf-ocr    4-5 - pdf-ocr    6-8 - pdf-ocr    9-10 - pdf-ocr    11-12 - pdf-ocr

2020

1-3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6-8 - pdf-ocr    9-10 - pdf-ocr    11-12 - pdf-ocr

2021

1-2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10-11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr