Hlídka (Hlídka literární)

od roč. 1 (1884) - Zprávy apoštolátu tisku - Listy věnované zájmům křesť. písemnictví (vycházel jako příloha čas. Škola Božského Srdce Páně), 

roč. 2 (1885) - Zprávy apoštolátu tisku

od roč. 4 (1887) - Listy věnované literární kritice

roč. 13-16 (1896-1899) - měsíčník vědecký se zvláštním zřetelem k apologetice a filosofii.


*     Rajhrad, Brno     *     1858 - 1941     *     měsíčně     *


 

Hlídka literární vycházela 1858 - 1895, na ni navázala Hlídka, která vycházela v letech 1896 - 1941. Vydavatelem obou byla brněnská Papežská knihtiskárna benediktinů rajhradských.

Zodpovědným redaktorem Hlídky literární byl v letech 1885-86 Placid Jan Mathon; 1887-1894 Bernard P. Plaček; 1895 Antonín Okáč; 1896-1941 Pavel Julius Vychodil. Pomocnými redaktory Hlídky byli Dr. Josef Pospíšil a Dr. Jakub Hodr

Hlídka se důkladněji věnovala rozpravám z filosofie, apologetiky, estetiky, sociologie, přírodovědy, vychovatelství, lidovědy, dějepisu, „ruchu myšlenkovému a pozoruhodným kulturním událostem" a stručněji literární kritice.

Pavel Julius Vychodil vystudoval gymnasium a arcibiskupský seminář v Kroměříži, 1881 se stal benediktinem v Rajhradě a přijal řádové jméno Pavel. Další studia v Salzburgu a Brně. 1886 vysvěcen na kněze, 1890 doktorát v Salzburgu, jmenován mj. dopisujícím členem České akademie věd a umění. 1885 se ujal vedení Hlídky literární vydávané benediktiny v Rajhradu, změnil její název na Hlídka a byl jejím redaktorem 40 let. Vytvořil z ní jedinečnou kritickou a naukovou základnu bohosloveckého a filosofického rázu. Vycházel ze sv. Tomáše Akvinského a zabýval se apologetikou, poetikou, poměrem básnictví a mravnosti, literárními dějinami Moravy. Hojně publikoval knižně i časopisecky. Ředitel klášterní tiskárny, překladatel a vydavatel Aristotela, životopisec Kosmákův a redaktor revue Hlídka.

MS za použití: viabenedictina.eu, katalogy, cs.wikipedia.org

Digitální podoba periodika byla připravena ve spolupráci University of Toronto - Robarts Library, Knihovny Biskupství brněnského a Sdružení občanů Exodus.


KOMPLETNÍ

autorský rejstřík pdf-txt

1884 ročník 01 pdf-ocr
1885 ročník 02 pdf-ocr
1886 ročník 03 pdf-ocr    obsah pdf-ocr
1887 ročník 04 pdf-ocr    obsah pdf-ocr
1888 ročník 05 pdf-ocr
1889 ročník 06 pdf-ocr
1890 ročník 07 pdf-ocr
1891 ročník 08 pdf-ocr
1892 ročník 09 pdf-ocr
1893 ročník 10 pdf-ocr
1894 ročník 11 pdf-ocr
1895 ročník 12 pdf-ocr
1896 ročník 13 pdf-ocr
1897 ročník 14 pdf-ocr
1898 ročník 15 pdf-ocr
1899 ročník 16 pdf-ocr
1900 ročník 17 pdf-ocr
1901 ročník 18 pdf-ocr
1902 ročník 19 pdf-ocr
1903 ročník 20 pdf-ocr
1904 ročník 21 pdf-ocr
1905 ročník 22 pdf-ocr
1906 ročník 23 pdf-ocr
1907 ročník 24 pdf-ocr
1908 ročník 25 pdf-ocr
1909 ročník 26 pdf-ocr
1910 ročník 27 pdf-ocr
1911 ročník 28 pdf-ocr
1912 ročník 29 pdf-ocr
1913 ročník 30 pdf-ocr
1914 ročník 31 pdf-ocr
1915 ročník 32 pdf-ocr
1916 ročník 33 pdf-ocr
1917 ročník 34 pdf-ocr
1918 ročník 35 pdf-ocr
1919 ročník 36 pdf-ocr
1920 ročník 37 pdf-ocr
1921 ročník 38 pdf-ocr
1922 ročník 39 pdf-ocr
1923 ročník 40 pdf-ocr
1924 ročník 41 pdf-ocr
1925 ročník 42 pdf-ocr
1926 ročník 43 pdf-ocr
1927 ročník 44 pdf-ocr
1928 ročník 45 pdf-ocr
1929 ročník 46 pdf-ocr
1930 ročník 47 pdf-ocr
1931 ročník 48 pdf-ocr
1932 ročník 49 pdf-ocr
1933 ročník 50 pdf-ocr
1934 ročník 51 pdf-ocr
1935 ročník 52 pdf-ocr
1936 ročník 53 pdf-ocr
1937 ročník 54 pdf-ocr
1938 ročník 55 pdf-ocr
1939 ročník 56 pdf-ocr
1940 ročník 57 pdf-ocr
1941 ročník 58 pdf-ocr