Sport

časopis pro kulturní a společenskou informaci


*     Praha     *     1989     *     měsíčně     *

První seriozní pokus československé opozice o aktuální žurnalistiku. U jeho zrodu stála část redaktorů kulturního časopisu Revolver Revue (vycházel od roku 1985) a Lidových novin (v samizdatové podobě vycházely od podzimu 1987). Časopis Sport přicházel na "samizdatový trh" mezi vyprofilovaná hlavní média. Recenzní statě, delší syntetické texty a nepravidelná periodicita charakterizovaly Revolver Revue. Lidové noviny naopak svůj obsah stavěly na komentářích a esejích. V nice kulturního undergroundu byl nejrozšířenější tiskovinou alternativně vyhraněný časopis Vokno. Oproti Lidovým novinám vyjadřoval Sport výrazněji antikomunistické názory.

U zrodu časopisu Sport stáli zejména Ivan Lamper, pozdější vůdčí postava Informačního servisu založeného Občanským fórem a první šéfredaktor časopisu Respekt, Jáchym Topol a Jan Ruml. Do pozice šéfredaktora byl zvolen Zbyněk Hejda. Sarkastický název - bez korespondence s politicko-zpravodajským obsahem - byl vybrán záměrně jako recesistická provokace, asocioval tehdejší rozšířenou oficiální tiskovinu s velkým nákladem - Československý sport.

Sport programově směřoval proti ghettoizaci samizdatových publikací. Na rozdíl od dosavadní neoficiální žurnalistické produkce začal časopis Sport ve svých článcích uvádět plná jména osob, o kterých referoval. Nejcitovanějším článkem časopisu Sport je rozsáhlý rozhovor Ivana Lampera s tehdejším neoficiálním vůdcem opozičních skupin Václavem Havlem. Tématem je mimo jiné právě povaha Havlova vůdcovství a budoucnost opoziční politiky. Rozhovor vyšel v zářijovém, třetím čísle časopisu.

Vycházel od června 1989 do listopadu 1989, dohromady vyšla 4 čísla (v říjnu nevyšel) v nákladu 1.500-2.000 kusů. Tisk sítotiskovým rámečkem, rozsah 36-40 stran A4, jednou sešito.

podle: ustrcr.cz


ročník 1989

1 - pdf-ocr   2 - pdf-ocr   2 - zvláštní příloha (propašovaný dopis rumunské disidentky Doiny Cornea) - pdf-ocr   3 - pdf-ocr   4 - pdf-ocr