Disent v době normalizace v Československu v 60. až 80. letech : soupis monografií, sborníků a článků vydaných v letech 1990-2011


Bibliografie zahrnuje literaturu k aktivitám disidentů, především k Chartě 77, ale i další projevy nesouhlasu s komunistickým režimem v Československu od roku 1968. Výběrový soupis je rozšířen i o záznamy, které dokládají politické zásahy ÚV KSČ ve všech sférách společnosti v době tzv. normalizace.

Zpracovala Věra Břeňová

zdroj: www.csds.cz

zpracováno k sympoziu "Bilance výzkumu dějin disentu a opozičních hnutí v podmínkách reálného socialismu"

20. 9. 2011 v Praze

pdf-txt