Disent v době normalizace v Československu v 60. až 80. letech : soupis monografií, sborníků a článků vydaných v letech 1990-2011

 
 
Bibliografie zahrnuje literaturu k aktivitám disidentů, především k Chartě 77, ale i další projevy nesouhlasu s komunistickým režimem v Československu od roku 1968. Výběrový soupis je rozšířen i o záznamy, které dokládají politické zásahy ÚV KSČ ve všech sférách společnosti v době tzv. normalizace. 
 
Zpracovala Věra Břeňová
 
zdroj: www.csds.cz
 
zpracováno k sympoziu
"Bilance výzkumu dějin disentu a opozičních hnutí v podmínkách reálného socialismu"
20. 9. 2011 v Praze

pdf-txt