texty


Robert Letz - Skupina Zlatý orol a jej samizdaty


Slovenský zlatý orel představuje originální pokus o vytvoření nezávislé mládežnické organizace na základě přátelství, lásky k přírodě, humanismu a slovenského patriotismu. Založil ho původně skaut Ján Manas v Prievidzi 1947 pod názvem Zlatý orol. Po likvidaci skautingu 1949 a vytvořením jednotné organizácie Československý svaz mládeže se velká část mládeže nesmířila s daným stavem. Tehdy už Zlatý orel existoval dva roky a vyvíjel úspěšnou činnost. Podařilo se mu proniknout i na Moravu, kde se od 1950 nazýval Moravský zlatý orel. Ten ale 1951 přestal vyvíjet činnost, zůstal jen Slovenský, vedený J. Manasem. Vydával 1948 - 56 čtyři samizdatová periodika - Táborák, Perute Bratislavy, Bystrina a Orolský smerník. Táborák vydávalo ústředí, ostatní místní družiny. V dané době Slovenský zlatý orel vydával nejvíc samizdatů na Slovensku, tyto patřily mezi skautské a trampské. Zapojeni byli mladí lidé, političtí vězni z jáchymovského lágru Rovnost, i když primárním cílem nebyly politické ani násilné aktivity, ale život v naději na pozitivní změnu, až padne komunistický režim.

vyšlo in: Pamät národa 2020/2, text -ms dle resumé

pdf-txt