SVU Zprávy

*     New York, od 4/1975 Washington, od 6/1980 Flushing, N. Y.     *     1959-     *     měsíčně, od 1976 dvouměsíčně     *

 

Bulletin Společnosti pro vědy a umění (SVU) postupně redigovali Ivan Herben (do 1963), Vojtěch Nevlud (č. 7-9/1963), od č. 10/1963 uváděna pouze adresa Oldřicha Černého, od 5/1964 redigoval Vladimír S. Walzel, od 8/1966 Josef Čermák, od 7-8/ 1968 Jan R. Lorenc. Od č. 1/1970 list řídila redakční rada (Vratislav Bušek, Rudolf Šturm, Vojtech E. Andic, Jiří Škvor, Hanuš Lexa), od 1/1975 odpovědný redaktor Andrew Eliáš, od 6/1975 redaktor neuveden a list řídila redakční rada (její složení neuvedeno), od 5/1976 společně redigovali Jaroslav Němec (jen do 2/1977), M. Oravec, Jaromír Zástěra a Zdenka Vozariková, od 1/1979 Jaroslav Pecháček, od 6/1980 Hana Demetzová, od 1/1983 Jaroslav Němec, od 3/1983 Libuše Zorinová, od 6/1988 Andrew Eliáš. - List informuje především o činnosti společnosti a jejích jednotlivých členů, přináší stanoviska SVU a různorodé články členů, informuje o kongresech SVU, důležitým biografickým pramenem je rubrika Záznamy, přinášející zprávy o významných aktivitách Čechů a Slováků v zahraničí. - Společnost pro vědy a umění vznikla 24.10.1958 na základě iniciativy skupiny členů Československé národní rady americké ve Washingtonu, její bulletin vychází od září 1959. Původně vydáván měsíčně (10x do roka), od roku 1976 dvouměsíčně. V letech 1961-63 vyšlo 5 čísel přílohy Četba. Od roku 1980 vychází samostatně číslovaná anglickojazyčná příloha SVU Bulletin (viz Dodatky [v tištěné knize]). Duben 1962 uvádí náklad 500 výtisků. Roku 1985 vyšel Index ke Zprávám SVU, díl 1, ročníky I-X ( 1959-1968). List dosud vychází.

Zprávy SVU / Ivan Herben, Vojtěch Nevlud Duben, Vladimír S. Walzel, Josef Čermák, Vratislav Bušek, Rudolf Sturm, Vojtech Ervin Andic, Jiří Škvor, Hanuš Lexa, Jan Lorenc, Andrej Eliáš, Jaroslav Němec, Jaromír Zástěra, M. Oravec, Zdenka Vozariková, Jaroslav Pecháček, Hana Demetzová, Libuše Zorinová, Miloslav Rechcígl, Emma Jarošová, Růžena Bunža. - Washington: Czechoslovak Society of Arts and Sciences in America. - 23 x 15-16 cm, 8-68 s.; od č. 4/75 21,5 X 14 cm; č. 4/82 28 x 22 cm. - Různé podoby širší verze názvu: Zprávy Společnosti pro vědu a umění při Čs. národní radě americké (1-3/59); Zprávy Společnosti pro vědy a umění při Čs. národní radě americké (4/59, 1-4/60); Zprávy Společnosti pro védy a uměni (6/60 - 5-6/68; od č. 4/75). - V tiráži též anglický název: News of SVU, News of SAS, News of CSASA, CSASA News nebo SVU News, - V letech 1961-63 vyšlo 5 čísel přílohy Četba. - V r. 1985 vyšel Index ke Zprávám SVU. Díl 1. Ročníky I-X (1959-1968), sestavil Josef Zanda, doplnili Irena Lettrichová a Jaroslav Němec. - V několika případech chybné číslování, příp. ročník nebo rok vydání. - Od r. 1980 vychází samostatně číslovaná příloha SVU Bulletin. - Některá čísla obsahují mj. Program kongresu SVU (8. kongres - č. 4/76; 9. kongres - č. 4/78; 12. - č. 4/84; 13. — č. 2/86; 14.-č. 3/88; 15. - č. 5/90; 16. - č. 3/92 atd.). 

podle: Formanová, G​runtorád, Přibáň 1999 viz, upraveno

www.svu2000.org

 

 

1959

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
zvláštní číslo - pdf-ocr
 

1960

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr 
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 -
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
 

1961

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr

1962

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4-5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
příloha k 6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
 

1963

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
příloha 6 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
 

1964

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
 

1965

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr

1966

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3-4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
 

1967

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr
9-10 - pdf-ocr
 

1968

1-2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5-6 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
 

1969

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
 

1970

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
 

1971

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
 

1972

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
 

1973

1-2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
 

1974

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
 

1975

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr
9-10 - pdf-ocr

1976

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
 

1977

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
 

1978

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
 

1979

1 - pdf-ocr
2-3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
 

1980

1 - pdf-ocr
2-3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
 

1981

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
 

1982

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
 

1983

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
 

1984

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
 
 

1985

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr

1986

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr

1987

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr

1988

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
 

1989

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4-5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr

1990

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
 

1991

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
 

1992

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
 

1993

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
 

1994

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
 

1995

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
 

1996

3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
 

1997

4 - pdf-ocr
 

1998

1 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
 

1999

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
 

2000

2 - pdf-txt
3 - pdf-txt
4 - pdf-txt
5 - pdf-txt
6 - pdf-txt
 

2001

1 - pdf-txt
2 - pdf-txt
3 - pdf-txt
4 - pdf-txt
5 - pdf-txt
6 - pdf-txt
 

2002

1 - pdf-txt
2 - pdf-txt
3 - pdf-txt
4 - pdf-txt
5 - pdf-txt
6 - pdf-txt
 

2003

1 - pdf-txt
2 - pdf-txt
3 - pdf-txt
4 - pdf-txt
5 - pdf-txt
6 - pdf-txt
 

2004

1 - pdf-txt
2 - pdf-txt
3 - pdf-txt
4 - pdf-txt
5 - pdf-txt
6 - pdf-txt
 

2005

1 - pdf-txt
2 - pdf-txt
3 - pdf-txt
4 - pdf-txt
5 - pdf-txt
6 - pdf-txt
 

2006

1 - pdf-txt
2 - pdf-txt
3 - pdf-txt
4 - pdf-txt
5 - pdf-txt
6 - pdf-txt
 

2007

4 - pdf-txt
5 - pdf-txt
6 - pdf-txt
 

2008

1 - pdf-txt
6 - pdf-txt
 

2009

6 - pdf-txt
 

2011

3 - pdf-txt
4 - pdf-txt
5 - pdf-txt
6 - pdf-txt
 

2012

1 - pdf-txt
2 - pdf-txt
6 - pdf-txt
 

2013

1-2 - pdf-txt
3 - pdf-txt
4 - pdf-txt
5 - pdf-txt
6 - pdf-txt
 

2014

1 - pdf-txt
2 - pdf-txt
3 - pdf-txt
4-5 - pdf-txt
6 - pdf-txt
 

2015

1-2 - pdf-txt
3 - pdf-txt
3a - pdf-txt - červenec spec. issue: Rechcigl 85th birthday
4 - pdf-txt
5-6 - pdf-txt
 

2016

1-3 - pdf-txt
4 - pdf-txt
 

2017

1 - pdf-txt
2 - pdf-txt
3 - pdf-txt
4 - pdf-txt
 

2018

1 - pdf-txt
2 - pdf-txt
3 - pdf-txt
 

2019

1 - pdf-txt