SVU Zprávy


*     New York, od 4/1975 Washington, od 6/1980 Flushing, N. Y.     *     1959 –     *     měsíčně, od 1976 dvouměsíčně     *


Bulletin Společnosti pro vědy a umění (SVU) postupně redigovali Ivan Herben (do 1963), Vojtěch Nevlud (č. 7-9/1963), od č. 10/1963 uváděna pouze adresa Oldřicha Černého, od 5/1964 redigoval Vladimír S. Walzel, od 8/1966 Josef Čermák, od 7-8/ 1968 Jan R. Lorenc. Od č. 1/1970 list řídila redakční rada (Vratislav Bušek, Rudolf Šturm, Vojtech E. Andic, Jiří Škvor, Hanuš Lexa), od 1/1975 odpovědný redaktor Andrew Eliáš, od 6/1975 redaktor neuveden a list řídila redakční rada (její složení neuvedeno), od 5/1976 společně redigovali Jaroslav Němec (jen do 2/1977), M. Oravec, Jaromír Zástěra a Zdenka Vozariková, od 1/1979 Jaroslav Pecháček, od 6/1980 Hana Demetzová, od 1/1983 Jaroslav Němec, od 3/1983 Libuše Zorinová, od 6/1988 Andrew Eliáš. - List informuje především o činnosti společnosti a jejích jednotlivých členů, přináší stanoviska SVU a různorodé články členů, informuje o kongresech SVU, důležitým biografickým pramenem je rubrika Záznamy, přinášející zprávy o významných aktivitách Čechů a Slováků v zahraničí. - Společnost pro vědy a umění vznikla 24.10.1958 na základě iniciativy skupiny členů Československé národní rady americké ve Washingtonu, její bulletin vychází od září 1959. Původně vydáván měsíčně (10 × do roka), od roku 1976 dvouměsíčně. V letech 1961-63 vyšlo 5 čísel přílohy Četba. Od roku 1980 vychází samostatně číslovaná anglickojazyčná příloha SVU Bulletin. Duben 1962 uvádí náklad 500 výtisků. Roku 1985 vyšel Index ke Zprávám SVU, díl 1, ročníky I-X (1959-1968). List dosud vychází.

Zprávy SVU / Ivan Herben, Vojtěch Nevlud Duben, Vladimír S. Walzel, Josef Čermák, Vratislav Bušek, Rudolf Sturm, Vojtech Ervin Andic, Jiří Škvor, Hanuš Lexa, Jan Lorenc, Andrej Eliáš, Jaroslav Němec, Jaromír Zástěra, M. Oravec, Zdenka Vozariková, Jaroslav Pecháček, Hana Demetzová, Libuše Zorinová, Miloslav Rechcígl, Emma Jarošová, Růžena Bunža. - Washington: Czechoslovak Society of Arts and Sciences in America. - 23 × 15-16 cm, 8-68 s.; od č. 4/75 21,5 × 14 cm; č. 4/82 28 × 22 cm. - Různé podoby širší verze názvu: Zprávy Společnosti pro vědu a umění při Čs. národní radě americké (1-3/59); Zprávy Společnosti pro vědy a umění při Čs. národní radě americké (4/59, 1-4/60); Zprávy Společnosti pro védy a uměni (6/60 - 5-6/68; od č. 4/75). - V tiráži též anglický název: News of SVU, News of SAS, News of CSASA, CSASA News nebo SVU News, - V letech 1961-63 vyšlo 5 čísel přílohy Četba. - V r. 1985 vyšel Index ke Zprávám SVU. Díl 1. Ročníky I-X (1959-1968), sestavil Josef Zanda, doplnili Irena Lettrichová a Jaroslav Němec. - V několika případech chybné číslování, příp. ročník nebo rok vydání. - Od r. 1980 vychází samostatně číslovaná příloha SVU Bulletin. - Některá čísla obsahují mj. Program kongresu SVU (8. kongres - č. 4/76; 9. kongres - č. 4/78; 12. - č. 4/84; 13. - č. 2/86; 14.-č. 3/88; 15. - č. 5/90; 16. - č. 3/92 atd.).

podle: Formanová, G​runtorád, Přibáň 1999 viz, upraveno

www.svu2000.org


1959

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    zvláštní číslo - pdf-ocr  

1960

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5-6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr  

1961

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr

1962

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4-5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    příloha k 6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr  

1963

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    příloha 6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr

1964

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr

1965

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr

1966

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3-4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr  

1967

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9-10 - pdf-ocr

1968

1-2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5-6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr  

1969

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr  

1970

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr  

1971

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr

1972

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr

1973

1-2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr  

1974

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr

1975

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9-10 - pdf-ocr

1976

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr

1977

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr

1978

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr

1979

1 - pdf-ocr    2-3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr

1980

1 - pdf-ocr    2-3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr  

1981

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr  

1982

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr

1983

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr  

1984

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr  

1985

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr

1986

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr

1987

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr

1988

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr

1989

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4-5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr

1990

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr  

1991

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr

1992

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr  

1993

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr  

1994

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr  

1995

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr  

1996

3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr     

1997

4 - pdf-ocr

1998

1 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr  

1999

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr  

2000

2 - pdf-txt    3 - pdf-txt    4 - pdf-txt    5 - pdf-txt    6 - pdf-txt

2001

1 - pdf-txt    2 - pdf-txt    3 - pdf-txt    4 - pdf-txt    5 - pdf-txt    6 - pdf-txt

2002

1 - pdf-txt    2 - pdf-txt    3 - pdf-txt    4 - pdf-txt    5 - pdf-txt    6 - pdf-txt

2003

1 - pdf-txt    2 - pdf-txt    3 - pdf-txt    4 - pdf-txt    5 - pdf-txt    6 - pdf-txt  

2004

1 - pdf-txt    2 - pdf-txt    3 - pdf-txt    4 - pdf-txt    5 - pdf-txt    6 - pdf-txt

2005

1 - pdf-txt    2 - pdf-txt    3 - pdf-txt    4 - pdf-txt    5 - pdf-txt    6 - pdf-txt

2006

1 - pdf-txt    2 - pdf-txt    3 - pdf-txt    4 - pdf-txt    5 - pdf-txt    6 - pdf-txt

2007

4 - pdf-txt    5 - pdf-txt    6 - pdf-txt

2008

1 - pdf-txt    6 - pdf-txt  

2009

6 - pdf-txt

2011

3 - pdf-txt    4 - pdf-txt    5 - pdf-txt    6 - pdf-txt ¨

2012

1 - pdf-txt    2 - pdf-txt    6 - pdf-txt

2013

1-2 - pdf-txt    3 - pdf-txt    4 - pdf-txt    5 - pdf-txt    6 - pdf-txt

2014

1 - pdf-txt    2 - pdf-txt    3 - pdf-txt    4-5 - pdf-txt    6 - pdf-txt

2015

1-2 - pdf-txt    3 - pdf-txt    3a - pdf-txt - červenec spec. issue: Rechcigl 85th birthday    4 - pdf-txt    5-6 - pdf-txt

2016

1-3 - pdf-txt    4 - pdf-txt

2017

1 - pdf-txt    2 - pdf-txt    3 - pdf-txt    4 - pdf-txt

2018

1 - pdf-txt    2 - pdf-txt    3 - pdf-txt

2019

1 - pdf-txt