Salus

Časopis pro bioetiku a pastorální medicínu

 

*     1988 - 1990     *     [Praha]     *     nepravidelně     *

 

 
A.
1. Salus;
2. Pracovní texty pro bioetiku a pastorální medicínu;
3. anonym;
4. [Praha];
6. A4;
7. 20;
8. jehličková tiskárna; 1x sešito;
12. 1x;
13. 1;
14. 1/[10-]88; 1/1989, 2/1989; 3/1990

B.
1. Časopis pro bioetiku a pastorální medicínu.
2. Obsah.
3. Plná jména, šifry (u původních příspěvků);
b) T. Beemer, C. Sanders, N. Zwicky-Aeberhard.
4. a) Statě, komentáře, informace, portréty, recenze.
b) Právo na život z lékařského, morálně teologického a právního hlediska (potrat); práva pacientů.
c) Převážně překlady z cizojazyčných publikací.
5. Edice Salus: od r. 1988.
 
C.
3. "Program?", Salus 1/88.
 
D. Písemná odpověd člena redakce na dotazník (05-89):
1. Praha.
2. Asi 500.
3. Jehličková tiskárna, cyklostyl.
5. Časopis vznikl v kruhu pražských katolických lékařů; vychází nepravidelně několikrát ročně.
6. Etické problémy současné medicíny z křesťanského stanoviska; chce poskytnout pomoc v orientaci mezi rozličnými názory, témata pro úvahy a diskuse i možnost otevřeného vyjádření ke všem otázkám. Oblasti zájmu: potrat, euthanasie, genová manipulace, sociální medicína, kvalita lékařské péče v ČSSR.
7. V č. 1 většinou překlady.
9. Lékaři, zdravotnický personál, kněží; většinou katolicky orientovaní lidé.
10.+ 11. -
13. Po celé republice, na Slovensku méně.
14. Podobný časopis dosud v ČSSR nevycházel; zahraniční vzor: Heilen und Helfen (NDR).
15. Bez dotací.
16. Edice Salus (r. 1988 vyšel jeden titul).
Zdroj: Posset 1993 viz

 

Edice Salus viz OSTATNÍ – EDICE / KNIŽNÍ ŘADY – Salus edice nebo tudy.

 

1988

1 - pdf-ocr

1989

1 - pdf-ocr

1990

3 (uzávěrka 9/1989) - pdf-ocr
4 - pdf-ocr

1992

5-6 - pdf-ocr