Slavie

Týdenník, věnovaný politice, všeobecnému vzdělání a jiným praktickým potřebám Čechoslovanů v Americe - od 1864

 

*     Racine, později Chicago     *     1861 – 1946(?)     *     týdně     *

 

Jeden z nejstarších českých časopisů vznikl spojením Slovana Amerikánského (1860-1861) a Národních novin (1860-1861). Prvními majiteli listu byli František Kořízek, J. Bárta-Letovský a František Mráček, později list vlastnili či spoluvlastnili Karel Jonáš, J. Eliáš, J. J. Král, Josef Stehlík, kolem roku 1910 jej vydávala tiskařská a vydavatelská společnost Slavie. Prvním redaktorem byl F. Mráček, po něm list redigovali postupně Vojtěch Mašek, Karel Jonáš, Václav Šnajdr, Gustav B. Reišl, Bedřich Jonáš, Josef J. Král, F. Čemus a jiní. Podle Štědronského 1958 byla S. v 70. a 80. letech 19. století nejvýznamnějším českým listem v Americe. Během první světové války ji koupil A. Geringer a vydával ji nadále v Chicagu jako pobočný list Svornosti, určený hlavně zemědělcům. Časopis vycházel střídavě týdně a dvakrát týdně. Štědronský jej zaznamenává naposledy v roce 1932, kdy údajně vycházel jako týdeník v nákladu 22 000 výtisků. Jeřábek 1978 uvádí, že zanikl v roce 1946. Bez dalších informací.

Slavie. - Racine: Slavie. - 56-58 × 38-39 cm, 4-10 s.; v letech 1861-63 36,5 × 27,5 cm; v letech 1914-18 asi 54 × 38 cm; v r. 1923 57 × 44.5 cm; č. 25/1862 34,5 × 27,5 cm. - Do č. 52/1862 průběžné stránkování.

zdroj: Formanová, G​runtorád, Přibáň 1999 viz, doplněno

1864

3. 11. - pdf-ocr
10. 11. - pdf-ocr
17. 11. - pdf-ocr
 

1865

26. 1. - pdf-ocr
1. 2. - pdf-ocr
3. 2. - pdf-ocr
7. 2. - pdf-ocr
10. 2. - pdf-ocr
14. 2. - pdf-ocr
18. 2. - pdf-ocr
 
18. 4. - pdf-ocr
21. 4. - pdf-ocr
25. 4. - pdf-ocr
31. 4. - pdf-ocr
2. 5. - pdf-ocr
9. 5. - pdf-ocr
12. 5. - pdf-ocr
16. 5. - pdf-ocr
19. 5. - pdf-ocr
2. 6. - pdf-ocr
13. 6. - pdf-ocr

 

1893

4. 1. - pdf-ocr
11. 1. - pdf-ocr
18. 1. - pdf-ocr
25. 1. - pdf-ocr
1. 2. - pdf-ocr
8. 2. - pdf-ocr
15. 2. - pdf-ocr
1. 3. - pdf-ocr
8. 3. - pdf-ocr
15. 3. - pdf-ocr
22. 3. - pdf-ocr
29. 3. - pdf-ocr
5. 4. - pdf-ocr
12. 4. - pdf-ocr
19. 4. - pdf-ocr
26. 4. - pdf-ocr
3. 5. - pdf-ocr
10. 5. - pdf-ocr
17. 5. - pdf-ocr
24. 5. - pdf-ocr
31. 5. - pdf-ocr
7. 6. - pdf-ocr
14. 6. - pdf-ocr
21. 6. - pdf-ocr
28. 6. - pdf-ocr
5. 7. - pdf-ocr
12. 7. - pdf-ocr
19. 7. - pdf-ocr
26. 7. - pdf-ocr
2. 8. - pdf-ocr
9. 8. - pdf-ocr
16. 8. - pdf-ocr
23. 8. - pdf-ocr
30. 8. - pdf-ocr
6. 9. - pdf-ocr
13. 9. - pdf-ocr
20. 9. - pdf-ocr
27. 9. - pdf-ocr
4. 10. - pdf-ocr
11. 10. - pdf-ocr
18. 10. - pdf-ocr
25. 10. - pdf-ocr