Slavie

Týdenník, věnovaný politice, všeobecnému vzdělání a jiným praktickým potřebám Čechoslovanů v Americe - od 1864


*     Racine, později Chicago     *     1861 – 1946 ?     *     týdně     *


Jeden z nejstarších českých časopisů vznikl spojením *Slovana Amerikánského *(1860-1861) a Národních novin (1860-1861). Prvními majiteli listu byli František Kořízek, J. Bárta-Letovský a František Mráček , později list vlastnili či spoluvlastnili Karel Jonáš, J. Eliáš, J. J. Král, Josef Stehlík , kolem roku 1910 jej vydávala tiskařská a vydavatelská společnost Slavie. Prvním redaktorem byl F. Mráček , po něm list redigovali postupně Vojtěch Mašek, Karel Jonáš, Václav Šnajdr, Gustav B. Reišl, Bedřich Jonáš, Josef J. Král, F. Čemus a jiní. Podle Štědronského 1958 byla S. v 70. a 80. letech 19. století nejvýznamnějším českým listem v Americe. Během první světové války ji koupil A. Geringer a vydával ji nadále v Chicagu jako pobočný list Svornosti, určený hlavně zemědělcům. Časopis vycházel střídavě týdně a dvakrát týdně. Štědronský jej zaznamenává naposledy v roce 1932, kdy údajně vycházel jako týdeník v nákladu 22 000 výtisků. Jeřábek 1978 uvádí, že zanikl v roce 1946. Bez dalších informací.

Slavie. - Racine: Slavie. - 56-58 × 38-39 cm, 4-10 s.; v letech 1861-63 36,5 × 27,5 cm; v letech 1914-18 asi 54 × 38 cm; v r. 1923 57 × 44.5 cm; č. 25/1862 34,5 × 27,5 cm. - Do č. 52/1862 průběžné stránkování.

zdroj: Formanová, G​runtorád, Přibáň 1999 viz, doplněno

1864

3. 11. - pdf-ocr    10. 11. - pdf-ocr    17. 11. - pdf-ocr    24. 11. - pdf-ocr    1. 12. - pdf-ocr    15. 12. - pdf-ocr    28. 12. - pdf-ocr

1865

4. 1. - pdf-ocr    12. 1. - pdf-ocr    19. 1. - pdf-ocr    26. 1. - pdf-ocr    1. 2. - pdf-ocr    3. 2. - pdf-ocr    7. 2. - pdf-ocr    10. 2. - pdf-ocr    14. 2. - pdf-ocr    18. 2. - pdf-ocr    20. 2. - pdf-ocr    24. 2. - pdf-ocr    28. 2. - pdf-ocr    3. 3. - pdf-ocr    7. 3. - pdf-ocr    10. 3. - pdf-ocr    14. 3. - pdf-ocr    21. 3. - pdf-ocr    24. 3. - pdf-ocr    4. 4. - pdf-ocr    7. 4. - pdf-ocr    11. 4. - pdf-ocr    14. 4. - pdf-ocr    18. 4. - pdf-ocr    21. 4. - pdf-ocr    25. 4. - pdf-ocr    31. 4. - pdf-ocr    2. 5. - pdf-ocr    9. 5. - pdf-ocr    12. 5. - pdf-ocr    16. 5. - pdf-ocr    19. 5. - pdf-ocr    2. 6. - pdf-ocr    13. 6. - pdf-ocr    16. 6. - pdf-ocr    14. 7. - pdf-ocr    21. 7. - pdf-ocr    11. 8. - pdf-ocr    6. 9. - pdf-ocr    13. 9. - pdf-ocr    27. 9. - pdf-ocr    4. 10. - pdf-ocr    11. 10. - pdf-ocr    18. 10. - pdf-ocr    25. 10. - pdf-ocr    1. 11. - pdf-ocr    8. 11. - pdf-ocr   

1893

4. 1. - pdf-ocr    11. 1. - pdf-ocr    18. 1. - pdf-ocr    25. 1. - pdf-ocr    1. 2. - pdf-ocr    8. 2. - pdf-ocr    15. 2. - pdf-ocr    1. 3. - pdf-ocr    8. 3. - pdf-ocr    15. 3. - pdf-ocr    22. 3. - pdf-ocr    29. 3. - pdf-ocr    5. 4. - pdf-ocr    12. 4. - pdf-ocr    19. 4. - pdf-ocr    26. 4. - pdf-ocr    3. 5. - pdf-ocr    10. 5. - pdf-ocr    17. 5. - pdf-ocr    24. 5. - pdf-ocr    31. 5. - pdf-ocr    7. 6. - pdf-ocr    14. 6. - pdf-ocr    21. 6. - pdf-ocr    28. 6. - pdf-ocr    5. 7. - pdf-ocr    12. 7. - pdf-ocr    19. 7. - pdf-ocr    26. 7. - pdf-ocr    2. 8. - pdf-ocr    9. 8. - pdf-ocr    16. 8. - pdf-ocr    23. 8. - pdf-ocr    30. 8. - pdf-ocr    6. 9. - pdf-ocr    13. 9. - pdf-ocr    20. 9. - pdf-ocr    27. 9. - pdf-ocr    4. 10. - pdf-ocr    11. 10. - pdf-ocr    18. 10. - pdf-ocr    25. 10. - pdf-ocr