Goldwater Barry

Svědomí konservativce

exilový samizdat z r. 1961


přeložil F. Fiala, 3+53 stran, strojopis


z úvodního textu Josefa Třebešky:

Autor, americký senátor Barry Goldwater [1909-1998], je vedoucím konservativního křídla republikánské strany, generálem letectva v záloze a obchodníkem ve Phoenixu. Je též jedním z 19 senátorů, kteří se v době procesu se zesnulým senátorem Joem McCarthym postavili na jeho stranu. ...

Spojil jsem se s autorem a objasnil, proč mám o přoložení jeho knihy zájem. Vysvětlil jsem mu, že zamýšlím překlad jeho knihy rozeslat zcela zdarma českým exulantům nejen v USA a Kanadě, nýbrž i na Novém Zélandě, Austrálii, Evropě a jinde. Je mi velkou ctí, že mi p. senátor Goldwater dal svůj souhlas a povolení. ... 

Proč překlad knihy "Svědomí konservativce" vydávám vlastním nákladem: ... Jsem naturalisovaným kanadským občanem a pocházím z české konservativní, rolnické, střední třídy. Jako mnozí z vás, měl jsem ve státu, který je nyní znám jako ČSSR, ideální příležitost pozorovat a prožívat "sebezvětšující se sílu", o které se autor zmiňuje, a to v jejích rozmanitých stadiích a odstínech.

Když jsem opouštěl svou rodnou zemi - společně s asi 50.000 jinými uprchlíky, byl jsem si vědom, ze obnova svobody v ČSR a jiných zotročených národech nebude lehká. Nicméně jsem doufal, že konservativní činitelé mezi národy, kterým říkáme "západní", nestrpí na dlouho zločinou vládu lůzy a tak zajistí aby naše víra v lepšího člověka a naše kultura a civilisace nebyla zničena. Mé mládí, nezkušenost a neznalost vysoké politické hry, politický vývoj v USA - to vše mě pomalu odradilo od nějakých mylných nadějí v budoucí zlepšení. Byl jsem na rozpacích, podobně jako mnoho jiných upřímných občanů, zda "západní" národy si byly skutečného nebezpečí vědomy nebo to jen předstíraly. Když "Progresivní konservativní strana" v Kanadě a "Republikánská strana" v U.S.A. byly povolány k moci, hleděl jsem s velikou nadějí vstříc změně v mezinárodním klimatu, která by mi umožnila návrat do osvobozené vlasti. Tyto vlády nejenže "bitvu s komunismem nevyhrály", právě naopak s ním koexistovaly. Pomyslím-li na mých 13 let exilu, shledávám, že propast mezi koexistencí se zlem a mým návratem do rodné země se jen zvětšila.

Během procesu se zesnulým senátorem Joem McCarthyn, který jsem pozorně sledoval, musil jsem si s lítostí v srdci uvědomiti, jak jen málo čestnosti zůstalo na politickém jevišti. Proto si tím raději vzpomínám na osobní čest a odvahu p. senátora Goldwatera, který společně s 19 ostatními senátory naprosto jasně ukázal, že měl v úmyslu hájiti pravdu a dáti nám trochu naděje v lepší zítřek. Skláním se v úctě před každým odvážným člověkem, který se nebojí odhaliti nebezpečí, které dnes hrozí naší civilisaci a který jest ochoten, bude-li toho třeba, zaplatit! za zachování pravdy a svobody i svým vlastním životem. Dokud jsou na světě politikové, kteří nejenže pravdu znají, ale kteří se o ní nebojí mluvit a psát, a bude-li toho třeba, též za ni bojovati se vším co jim je k disposici, věc svobody není ztracena.

Nechť Bůh žehná konservativcům, kteří své životy zasvětili zachování a rozšíření svobody na celém světě.

Josef Třebeška, Toronto, Ontario, Canada.

pdf-ocr