Déšť růží

Časopis věnovaný úctě sv. Terezie Ježíškovy a bl. Anežky České.


*     Praha     *     1929 - 1941     *     čtvrtletně     *

Církevně schválen. Redaktorka: Běla P. Dlouhá. Vydávaly Školské sestry sv. Františka na Král. Vinohradech, Korunní 4.


1929 - pdf-ocr

1930 - pdf-ocr

1931 - pdf-ocr

1932 - pdf-ocr

1933 - pdf-ocr

1934 - pdf-ocr

1935 - pdf-ocr

1936 - pdf-ocr

1937 - pdf-ocr

1938 - pdf-ocr

1939 - pdf-ocr

1940 - pdf-ocr

1941 - pdf-ocr