Tulák Plzeň 1966-69


*     Plzeň     *     1966 – 1969     *     zpravidla měsíčně     *


Šéfredaktorem byl v letech 1966-68 Karel Růžička - Lišák, od r. 1968 R. Cozl - Fus.

Vydavatelem byl v letech 1966-67 Klub mládeže Dominik Plzeň (účelové zařízení Socialistického svazu mládeže), od r. 1967 Klub Tulák, založený redakcí.

Čísla 1-6 ilustroval Jan Havlic, další pak Jiří Špinka - Gandy.

zdroje: stopar.cs-info.cz, mestska-kronikarka-plzen.blogspot.com, folktime.cz.


roč. 1  1966-67

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr  

roč. 2  1967--68

4 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr

roč. 3  1968

3 - listopad - pdf-ocr    4 - prosinec - pdf-ocr    zvláštní vydání - [srpen] - pdf-ocr    XIII. mimořádné okupační číslo - pdf-ocr    zvláštní vydání - [prosinec?] - pdf-ocr