Florian Josef - edice

Josef Florian (1873-1941) - překladatel a vydavatel, ve Staré Říši na Moravě vybudoval nakladatelství Dobré dílo (1903-1941). Na jeho činnosti se vedle Florianovy rodiny podílela řada významných českých spisovatelů, výtvarníků i kněží. 

Ediční řady Studium, Kurs, Dobré dílo a periodika Nova et Vetera a Archy jsou výjimečné vynalézavostí a nápaditostí, s níž uváděly do českého prostředí řadu zahraničních autorů, krásou a pestrostí knižních edic i originálním myšlením svého původce.

V prostředí venkovské světnice Florian kultivoval hodnoty vysoké kultury, v širokém spektru a vášnivém podání uváděl osobnosti teprve se prosazující (první u nás vydal Kafkovu Proměnu), proslulé, kuriózní i zapomenuté, literáty, historiky, výtvarníky, ale i mystiky a vědce.

V letech 1903 - 1941 Florian vydal celkem 387 publikací. V jednotlivých edicích: Studium - 50 (1903-12), Nova et Vetera - 50 (1912-21), Dobré dílo - 150 (1922-41), Kursy - 51 (1922-41), Archy - 65 (1926-41), Nejmenší revue - 4 (1930), mimo edice - 27 (1920-29).


dílčí práce - Hana Orlíčková : Osobnost Josefa Floriana a bibliografie vydavatelství Stará Říše (k 100. výročí Florianova narození), in Sborník prací FF Brněnské university Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis Brunensis D 19, 1972 - pdf-ocr

v popisu edic, souborů a titulů čerpáno zejména ze Stankovič 2008 vizpřeklady


Jaime [Jakub] Balmes: Kriterio aneb umění jak dospěti pravdy .

Přeložil Josef Florian, pův. vyd. ve 46. svazku Kursů ve Staré Říši na Moravě 1939, přehlédl, upravil, Balmesovými poznámkami doplnil a znovu vydal Albert Vyskočil v Praze nákladem Cyrilo-Methodějského nakladatelství Gustava Francla 1947 - pdf-ocr