Studium


Edice Studium byla první staroříšskou řadou. Před ní vydával Josef Florian sešitovou edici Knihy a exegese.

V ES vyšlo celkem 54 titulů, ze 40 z nich byl staroříšskými dodatečně sestaven číslovaný seznam (dílem abecedně, dílem chronologicky).

ES byla založena 1904 a vycházela do konce r. 1911.

za použití Stankovič 2008 viz


1. Bloy Leon: Syn Ludvíka XVI., 1904, 205+3 s..

2. Bloy Leon: Brelan vyobcovaných, 1905, 96 s. pdf-ocr

3. Bloy Leon: Exegese obecných rčení, 1905, 53 s.

4. Bloy Leon: Příležitostné slovo podnikatele bourání, 1907, 380 s.

5. Bloy Leon: Chudá žena, 1908, 371 s.

6. Bloy Leon: Ta, která pláče, 1909, 199 s.

7. Delacour Albert: Církev zítřka a někdejší anarchista, 1906, 47 s.

8. Deml Jakub: Homilie, 1907, [138] s.

9. Deml Jakub: Notantur Lumina, 1907, 119 s.

10. Demolder Eugen: Smrt v kolébkách, 1907, 28 s.

11. Hello Arnošt: P. Renan, Německo a atheismus 19. století, 1908, 187 s. pdf-ocr

12. Hello Arnošt: Člověk, 1909, 484 s. pdf-ocr

13. Lang Alois: Jacopone da Todi, 1906, 94 s.

14. Maeterlinck Maurice: Poklad pokorných, 1906, 199 s.

15. Přepěkné říkání o sv. poustevníku Menrátovi, který mnoho bídy a chudoby vytrpěl a nakonec dvěma zbojníky do smrti utlučen byl. 1907, 57+2 s.

16. Reymont Wladyslaw: Pouť na Jasnou Goru, 1906, 126 s.

17. [Calvat Melanie]:  Zjevení přesvaté Panny na hoře La Salettské dne 19. září 1846. 1907, 52 s. pdf-ocr

18. [Pius X.]: Dekret apoštolské Stolice Římské. O častém a denním svatém přijímání, 1908, 16 s.

19. Studium, [Sborník č. 1], červenec 1905. pdf-ocr

20. Studium, Sborník 3, říjen 1906. pdf-ocr

21. Studium 5. sborník, srpen 1907. pdf-ocr

22. Studium. Sborník 6, listopad 1907.

23. Barbey ďAurevilly Jules: Historie beze jména, 1910, 204 s.

24. [Francia Annibale-Maria di] , Pohřební řeč nad sestrou Marií z Kříže, rozenou Melanií Kalvatovou ... 1910, 35 s.

25. Jeroným, svatý: Životy svatých: Pavla Poustevníka, sv. Hilariona opata a mnicha Mulcha zajatce, 1910, 97+5 s.

26. Bloy Leon: Obviňuju se..., 1910, 150+3 s. pdf-ocr

27. Studium theologie, umění a vědy. [Sborník č. 7.], červenec 1910. pdf-ocr

28. [Calvat Melanie]: List pasačky La Salettské P. H. Rigauxovi, 1910, 46 s. pdf-ocr

29. [Pius X.]: ...Encyklika Communium Rerum..., 1910, 46+2 s. pdf-ocr

30. [Pius X.]: ...Encyklika Editae saepae..., 1910, 36+3 s. pdf-ocr

31. Moreau Hégésippe: Johanna D'Ark, 1910, 19 s.

32. Studium theologie, umění a vědy. [Sborník č. 8], listopad 1910. pdf-ocr

33. Bloy Leon: Žebrák nevděčník. Denník autorův 1892-1895, 1910, 405+6 s. pdf-ocr

34. Bloy Leon: Objevitel Globu; Krištof Kolumbus a jeho příští blahořečení, 1911, 326 s.

35. Barbey ďAurevilly Jules: Myšlenky uvolněné; Úryvky o ženách, 1911, 55+2 s.

36. [Pius X.]: ...Motu proprio ... o lidové činnosti křesťanské, 1911, 15 s.

37. Stříž Antonín Ludvík: Studium poslední, 1911, 8 s. pdf-ocr

38. Pius PP X.: O obnově posvátné hudby, 1911, 39+3 s.

39. Sv Otec Pius PP X.: Motu proprio "Sacrorum antistitum", jímž dány jsou zákony proti modernismu, 1911, 45 s. pdf-ocr

40. Parent Alfred: Očistec končí rájem pozemským, 1912, 24 s.


Knihy Studia nečíslované a nezařazené do seznamu:

41. Florian Josef: Léon Bloy: Knihy a Exegese, [před 1911].

42. Souborné práce Františka Bílka. Sešit první ... 1905, 5 listů.

43. Souborné práce Františka Bílka. Cyklus "Život". Sešit II.-IV. ... 1905, 19+16 listů.

44. Souborné práce Františka Bílka. "Kaplička světic". Sešit V.-VI. ... 1905, 10 listů.

45. Studium. Sborník č. 2, březen 1906, 382 s. pdf-ocr

46. Studium. Sborník č. 4, duben 1907, 389 s. pdf-ocr

47. Ustanovení Sacra Tridentina Synodus, 1906, 13 s.

48. Ustanovení ... Kristovu stádci ... by často a denně přijímalo Nejsvětější svátost oltářní, 1910, 43+4 s.

49. Svatého Vincence Ferrerského ... Kázání na Modlitbu Páně proti sedmeru hlavních neřestí, 1911, 149 s.

50. Bloy Leon: Krev chudého, 1911, 253+4 s. pdf-ocr

51. Bloy Leon: Spása skrze Židy, 1911, 162 s. pdf-ocr

52. Lacuria, abbé: Život Beethovenův, jak jej sám napsal svými díly, 1912, 76+2 s.

53. [Calvat Melanie]: Zjevení přesvaté Panny na Hoře La Salettské 19. září 1846, 1912, 45 s.

54. [Erlebachová Veronika Maria]: Listy sestry Veroniky Marie Erlebachovy z Prozřetelnosti Boží napsané na výstrahu, poučení a útěchu všem lidem dobré vůle, 1912, 123+2 s.