Sborník Bohemia


*     Kolín nad Rýnem     *     1956 – 1963     *     nepravidelně     *


Konzervativní kulturně-politickou revue vydával Vladimír Pekelský za Archiv Bohemia, jako vedoucí a odpovědný redaktor působil vydavatel spolu s Františkem Janíkem-Horákem. Vycházel od léta 1956 zpočátku jednou ročně, od 1958 nepravidelně, roku 1963 vyšlo poslední 7. číslo.

List přinášel politické a analytické články, často historické studie (soustředěn zejména na 40. léta XX. stol.), různé faktografické a bibliografické přehledy (v č. 1 přehled exilových politických seskupení, v č. 2 česká exilová periodika, v č. 3 slovenský exilový tisk, v č. 7 časopisy válečného exilu).

Pod jednotlivými příspěvky jsou kromě redaktorů podepsáni mj. Jan A. Baťa, Josef Bouša, Sáša Gell, Simeon Ghelfand, K. Greiner, Čeněk Hostinský, I. Kirchner, Jan Klánský (vl.jm. Radko Klein-Jánský), Rudolf Kopecký, Ladislav Matoušek, J. Mazura, O. K. Oberland, Zdeněk Podhora. František Roblínský, Paul Schorlemmer, František C. Štěrba, Arnošt Vávra, Rudolf Wierer, Michal Zibrín aj.

Sborník Bohemia / Vladimír Pekelský, František Janík-Horák. - Köln: Archiv-Bohemia - 21 × 15 cm, 32-40 s.; č. 1/56 24 × 17 cm. - Titul je personálně spjat s časopisem Bohemia. Od č. 2 průběžná paginace.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz, doplněno


V č. 1957/2 je pozoruhodné dvojí redaktorské rozčlenění exilových časopisů:

  1. dělení:
  • ty, které konec války v r. 1945 nenazývají osvobozením a neztotožňují se s Košickým programem, s omezenou svobodou tisku v r. 1945-48 a se zákazem různých politických stran, a vyvozují z toho zásadní konsekvence. 
  • ty, které de facto navazují na činnost v Národní frontě a jejich vydavatelé se nedistancovali od své přímé nebo nepřímé kolaborace s KSČ a v signatářích Košického programu stále vidí své exilové představitele nebo dokonce mluvčí exilu.
  1. dělení:
  • propagandistické (např. Čsl. noviny, Čs. přehled)
  • politicko-informační (např. Bohemia, České slovo)
  • politické revue (Demokracie a socialismus, Sborník Bohemia, Tribuna)
  • informativní (např. Hlas domova, Naše hlasy).
    vybral -ms

KOMPLETNÍ

1 - 1956 - pdf-ocr    2 - 1957 - pdf-ocr    3 - 1958 - pdf-ocr    4 - 1960 - pdf-ocr    5 - 1962 - pdf-ocr    6 - 1962 - pdf-ocr    7 - 1963 - pdf-ocr