Obzory (Praha)

Týdeník pro politiku a kulturu

 
 

Praha    *    1945 - 1948    *    týdně

 
Časopis vydávala od srpna 1945 Lidová demokracie, od prosince téhož roku pak Výkonný výbor Československé strany lidové. Zprvu jej řídili Ivo Ducháček a Pavel Tigrid s redakčním kruhem, který tvořili Bohdan ChudobaHelena Koželuhová Jan Strakoš (odpovědný redaktor); k nejbližším spolupracovníkům patřil ještě britský dopisovatel Karel Brušák. Od č. 12/1946 byl Ivo Ducháček šéfredaktorem a Pavel Tigrid hlavním redaktorem; odpovědným redaktorem Bedřich Partaj. Již předtím (v lednu 1946) přestal fungovat redakční kruh a Helena Koželuhová, o necelý půlrok později vyloučená z lidové strany pro rozpory s vedením, přestala v listu publikovat. Pavel Tigrid byl členem redakce do září 1946, kdy se stal šéfredaktorem Vývoje.

V č. 1/1945 uvedla redakce programové zásady – pravdivost, demokracii, svobodu a víru. Naplňovat je chtěla nepředpojatým zprostředkováním informací o politickém a kulturním dění ve světě, v ostražitosti vůči sílícím známkám totalitarismu v domácí politice, zejména komunistické. Hájila svobodu názoru, hojně otiskovala dopisy čtenářů (Z dopisů redakci). Od podzimu 1945 upozorňovala na zločiny při odsunu sudetských Němců, na přehmaty státní správy a prohřešky politických stran. Prozápadní a protisocialistickou orientací a obranou křesťanských hodnot budila nenávistné reakce levicového tisku (Rudé právoPrávo lidu, Tvorba, Kulturní politika aj.) i ministerstva informací (to se několikrát pokusilo o zastavení listu). Vystupovala na obranu té inteligence, která měla výhrady ke komunistické kulturní politice a přejímání "sovětských zkušeností". Důraz kladla na přesnost zpravodajství ze zahraničí, včetně tlumočení názorů a komentářů ze západního, především britského tisku (od poloviny roku 1947 napojena na zpravodajský servis listu The Manchester Guardian).

Ustálený obsah: drobné, většinou nepodepsané (př. šiframi signované) zprávy, poznámky, komentáře a přehledy zahraničního tisku v rubrikách Co se děje ve světě Kultura ve světě i u nás, větší politické (od 1946 i národohospodářské, právnické aj.) stati, recenzní rubrika Kniha - Film - Divadlo - Rozhlas - Hudba týdne. Rubriky citátů Souhlasíme!Tak se píše... (zaměřena na jazykovou nedbalost a bezděčnou komiku), krátce také Hlas Německa (hlavně doklady německého šovinismu).

Političtí komentátoři Obzorů (hlavně Pavel Tigrid ) nesdíleli iluze o Československu jako mostu mezi Východem a Západem, spíše si všímali příznaků postupného vytváření železné opony. List sledoval politiku sousedních států, především územní spor s Polskem o kraje s českou menšinou. Domácí kmenoví publicisté – Bedřich BobekIvo DucháčekKamil FáraLuděk FormanJan GrégrBohdan ChudobaLadislav Jehlička (pseud. Karel Severa), F. JiříkJan KolárVladimír KrejčíVladimír SísMiloslav SkácelJan StrakošPavel Tigrid  (občas i fejetony Jak se mi zlíbí a stati o literatuře), Jiří Vlk František Zástěra, zprvu též Helena Koželuhová. Z Londýna dopisoval H. C. Taussig. Ekonomické komentáře psali František NašinecJosef PeukertAntonín PimperRobert Reska, právnické Bohumil Kučera.

Systematičtěji přibližovaly dění v soudobé anglické literatuře (Elisabeth Bowenová, Edward Morgan Forster, Arthur Koestler, George Orwell, John Lehman ap.). Novinek anglické literatury a divadla si vedle politického dění všímal ve svých týdenních přehledech Karel Brušák. Ojediněle jsou zastoupeni Kamil BednářJan ČepPavel EisnerEgon Hostovský. Příspěvky v recenzních rubrikách byly většinou nepodepsané nebo jen šifrou (s výjimkou Františka Jakubův a Ladislava Jehličky), divadelní referáty pod kolektivní značkou Pauper (nejčastěji Ota Ornest, dále Josef Lederer a někdy Pavel Tigrid) a šifrou ZL, filmové pod šifrou bs, hudební pod šifrou IG, o rozhlasové tvorbě psal nejčastěji Karel Zajíček. Z beletrie otiskovaly Obzory jen v prvním ročníku poezii. Ostré odsouzení kampaně proti Achmatovové a Zoščenkovi v č. 46/1946 napsal Václav Bílý.

Obdobné zaměření i autory měl Vývoj, vydávaný rovněž Lidovou stranou od září 1946 do února 1948, šéfredaktorem byl Pavel Tigrid, v redakci mj. Jiří Kovtun (od května 1947 hlavní redaktor). Určen mladým čtenářům, usiloval o pestrost a zábavnost, těžiště v krátkých zprávách, komentářích a poznámkách (rubriky Československo, Zahraničí, Mládež - studentstvo, O lidech a věcech, Knihy a umění, Divadlo a film, Výchova a školství, Náboženství, Hospodářství a práce, Věda a technika, Sport, Žena a móda ap.). Postupně nabývaly na významu politické komentáře. Dopisovatelkou byla i vdova po prezidentu a velvyslankyně USA v OSN Eleanor Rooseveltová. Poznámky o literatuře a knižní recenze psali František Jakubův a Jiří Kovtun. Básně a prózy jen ve vánočních a prázdninových číslech. Satirická rubrika Mimochodem s epigramy, od 1947 pak seriál Okénko pokroku čtyřnohých proroků, v němž byly politické boje transponovány do světa zvířat (‚komentáře’ Stračeny Bulíčkové, Čunykla ap.).

 
Periodicita: týdeník. – I (17 č., 1945, od 25. 8.), II (52 č., závěrečné dvojčíslo 51/52, 1946), III (52 č., 1947), IV (7 č., 1948, do 21. 2.).
Podtitul: týdeník pro politiku a kulturu.
Členové redakční rady: redakční kruh: B. Chudoba (1945-46), H. Koželuhová (1945-46), J. Strakoš (1945-46).
Technické informace: A4 (1945-46), 32x23 cm (1947-48); 16 str. (dvojčísla 24 str., v březnu a dubnu 1947 několikrát 8 str.); paginace průběžná (v roč. 1947 od č. 45 chybné stránkování).
Grafická úprava a výtvarný doprovod: na obálkách (včetně vnitřních stran) většinou dokumentární fotografie, na zadní straně též kreslený humor.
Náklad: 120 000 (1945), 45 000 (1947).
LITERATURA Redakce: O co usilujeme a co odmítáme, Obzory 1945, č. 14; Co se děje ve světě, Obzory 1945, č. 15; M. Drápala: Na ztracené vartě Západu, Tvar 1998, č. 9 (též in sb. Rok 1947, 1998).
Autor hesla: Blahoslav Dokoupil (2002), aktualizace hesla: 30. 6. 2006 (mlp), aktualizace bibliografie: 30. 6. 2006 (mlp)

KOMPLETNÍ

1. ročník - 1945

01 - pdf-ocr
02 - pdf-ocr
03 - pdf-ocr
04 - pdf-ocr
05 - pdf-ocr
06 - pdf-ocr
07 - pdf-ocr
08 - pdf-ocr
09 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
13 - pdf-ocr
14 - pdf-ocr
15 - pdf-ocr
16 - pdf-ocr
17 - pdf-ocr

2. ročník - 1946

01 - pdf-ocr
02 - pdf-ocr
03 - pdf-ocr
04 - pdf-ocr
05 - pdf-ocr
06 - pdf-ocr
07 - pdf-ocr
08 - pdf-ocr
09 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
13 - pdf-ocr
14 - pdf-ocr
15 - pdf-ocr
16 - pdf-ocr
17 - pdf-ocr
18 - pdf-ocr
19 - pdf-ocr
20 - pdf-ocr
21 - pdf-ocr
22 - pdf-ocr
23 - pdf-ocr
24 - pdf-ocr
25 - pdf-ocr
26 - pdf-ocr
27 - pdf-ocr
28 - pdf-ocr
29 - pdf-ocr
30 - pdf-ocr
31 - pdf-ocr
32 - pdf-ocr
33 - pdf-ocr
34 - pdf-ocr
35 - pdf-ocr
36 - pdf-ocr
37 - pdf-ocr
38 - pdf-ocr
39 - pdf-ocr
40 - pdf-ocr
41 - pdf-ocr
42 - pdf-ocr
43 - pdf-ocr
44 - pdf-ocr
45 - pdf-ocr
46 - pdf-ocr
47 - pdf-ocr
48 - pdf-ocr
49 - pdf-ocr
50 - pdf-ocr
51-52 - pdf-ocr
 

3. ročník - 1947

01 pdf-ocr
02 pdf-ocr
03 pdf-ocr
04 pdf-ocr
05 pdf-ocr
07 pdf-ocr
08 pdf-ocr
09 pdf-ocr
10 pdf-ocr
11 pdf-ocr
13 pdf-ocr
14 pdf-ocr
15 pdf-ocr
16 pdf-ocr
17 pdf-ocr
18 pdf-ocr
19 pdf-ocr
20 pdf-ocr
21 pdf-ocr
22 pdf-ocr
23 pdf-ocr
24 pdf-ocr
25 pdf-ocr
26 pdf-ocr
27 pdf-ocr
28 pdf-ocr
29 pdf-ocr
30 pdf-ocr
31 pdf-ocr
32 pdf-ocr
33 pdf-ocr
34 pdf-ocr
35 pdf-ocr
36 pdf-ocr
37 pdf-ocr
38 pdf-ocr
39 pdf-ocr
40 pdf-ocr
41 pdf-ocr
42 pdf-ocr
43 pdf-ocr
44 pdf-ocr
45 pdf-ocr
46 pdf-ocr
47 pdf-ocr
48 pdf-ocr
49 pdf-ocr
50 pdf-ocr
51 pdf-ocr
52 pdf-ocr
 

4. ročník - 1948

01 pdf-ocr
02 pdf-ocr
03 pdf-ocr
04 pdf-ocr
05 pdf-ocr
06 pdf-ocr
07 pdf-ocr