Obzory (Praha)

Týdeník pro politiku a kulturu


 

*    Praha    *    1945 – 1948    *    týdně    *


 

Časopis vydávala od srpna 1945 Lidová demokracie, od prosince téhož roku pak Výkonný výbor Československé strany lidové. Zprvu jej řídili Ivo Ducháček a Pavel Tigrid s redakčním kruhem, který tvořili Bohdan Chudoba, Helena Koželuhová a Jan Strakoš (odpovědný redaktor); k nejbližším spolupracovníkům patřil ještě britský dopisovatel Karel Brušák. Od č. 12/1946 byl Ivo Ducháček šéfredaktorem a Pavel Tigrid hlavním redaktorem; odpovědným redaktorem Bedřich Partaj. Již předtím (v lednu 1946) přestal fungovat redakční kruh a Helena Koželuhová, o necelý půlrok později vyloučená z lidové strany pro rozpory s vedením, přestala v listu publikovat. Pavel Tigrid byl členem redakce do září 1946, kdy se stal šéfredaktorem Vývoje.

V č. 1/1945 uvedla redakce programové zásady - pravdivost, demokracii, svobodu a víru. Naplňovat je chtěla nepředpojatým zprostředkováním informací o politickém a kulturním dění ve světě, v ostražitosti vůči sílícím známkám totalitarismu v domácí politice, zejména komunistické. Hájila svobodu názoru, hojně otiskovala dopisy čtenářů Z dopisů redakci. Od podzimu 1945 upozorňovala na zločiny při odsunu sudetských Němců, na přehmaty státní správy a prohřešky politických stran. Prozápadní a protisocialistickou orientací a obranou křesťanských hodnot budila nenávistné reakce levicového tisku Rudé právo, Právo lidu, Tvorba, Kulturní politika aj. i ministerstva informací (to se několikrát pokusilo o zastavení listu). Vystupovala na obranu té inteligence, která měla výhrady ke komunistické kulturní politice a přejímání "sovětských zkušeností". Důraz kladla na přesnost zpravodajství ze zahraničí, včetně tlumočení názorů a komentářů ze západního, především britského tisku (od poloviny roku 1947 napojena na zpravodajský servis listu The Manchester Guardian.

Ustálený obsah: drobné, většinou nepodepsané (př. šiframi signované) zprávy, poznámky, komentáře a přehledy zahraničního tisku v rubrikách Co se děje ve světěKultura ve světě i u nás, větší politické (od 1946 i národohospodářské, právnické aj.) stati, recenzní rubrika Kniha - Film - Divadlo - Rozhlas - Hudba týdne. Rubriky citátů Souhlasíme!, Tak se píše... (zaměřena na jazykovou nedbalost a bezděčnou komiku), krátce také Hlas Německa (hlavně doklady německého šovinismu).

Političtí komentátoři Obzorů (hlavně Pavel Tigrid) nesdíleli iluze o Československu jako mostu mezi Východem a Západem, spíše si všímali příznaků postupného vytváření železné opony. List sledoval politiku sousedních států, především územní spor s Polskem o kraje s českou menšinou. Domácí kmenoví publicisté - Bedřich Bobek, Ivo Ducháček, Kamil Fára, Luděk Forman, Jan Grégr, Bohdan Chudoba, Ladislav Jehlička (pseud. Karel Severa), F. Jiřík, Jan Kolár, Vladimír Krejčí, Vladimír Sís, Miloslav Skácel, Jan Strakoš, Pavel Tigrid (občas i fejetony Jak se mi zlíbí a stati o literatuře), Jiří Vlk a František Zástěra, zprvu též Helena Koželuhová. Z Londýna dopisoval H. C. Taussig. Ekonomické komentáře psali František Našinec, Josef Peukert, Antonín Pimper, Robert Reska, právnické Bohumil Kučera.

Systematičtěji přibližovaly dění v soudobé anglické literatuře (Elisabeth Bowenová, Edward Morgan Forster, Arthur Koestler, George Orwell, John Lehman ap.). Novinek anglické literatury a divadla si vedle politického dění všímal ve svých týdenních přehledech Karel Brušák. Ojediněle jsou zastoupeni Kamil BednářJan ČepPavel EisnerEgon Hostovský. Příspěvky v recenzních rubrikách byly většinou nepodepsané nebo jen šifrou (s výjimkou Františka Jakubův a Ladislava Jehličky), divadelní referáty pod kolektivní značkou Pauper (nejčastěji Ota Ornest, dále Josef Lederer a někdy Pavel Tigrid ) a šifrou ZL, filmové pod šifrou bs, hudební pod šifrou IG, o rozhlasové tvorbě psal nejčastěji Karel Zajíček. Z beletrie otiskovaly [Obzory] jen v prvním ročníku poezii. Ostré odsouzení kampaně proti Achmatovové a Zoščenkovi v č. 46/1946 napsal Václav Bílý.

Obdobné zaměření i autory měl Vývoj, vydávaný rovněž Lidovou stranou od září 1946 do února 1948, šéfredaktorem byl Pavel Tigrid, v redakci mj. Jiří Kovtun (od května 1947 hlavní redaktor). Určen mladým čtenářům, usiloval o pestrost a zábavnost, těžiště v krátkých zprávách, komentářích a poznámkách (rubriky Československo, Zahraničí, Mládež - studentstvo, O lidech a věcech, Knihy a umění, Divadlo a film, Výchova a školství, Náboženství, Hospodářství a práce, Věda a technika, Sport, Žena a móda ap.). Postupně nabývaly na významu politické komentáře. Dopisovatelkou byla i vdova po prezidentu a velvyslankyně USA v OSN Eleanor Rooseveltová. Poznámky o literatuře a knižní recenze psali František Jakubův a Jiří Kovtun . Básně a prózy jen ve vánočních a prázdninových číslech. Satirická rubrika Mimochodem s epigramy, od 1947 pak seriál Okénko pokroku čtyřnohých proroků, v němž byly politické boje transponovány do světa zvířat (‚komentáře' Stračeny Bulíčkové, Čunykla ap.).

Periodicita: týdeník. - I (17 č., 1945, od 25. 8.), II (52 č., závěrečné dvojčíslo 51/52, 1946), III (52 č., 1947), IV (7 č., 1948, do 21. 2.).
Podtitul: týdeník pro politiku a kulturu.
Členové redakční rady: redakční kruh: B. Chudoba (1945-46), H. Koželuhová (1945-46), J. Strakoš (1945-46).
Technické informace: A4 (1945-46), 32x23 cm (1947-48); 16 str. (dvojčísla 24 str., v březnu a dubnu 1947 několikrát 8 str.); paginace průběžná (v roč. 1947 od č. 45 chybné stránkování).
Grafická úprava a výtvarný doprovod: na obálkách (včetně vnitřních stran) většinou dokumentární fotografie, na zadní straně též kreslený humor.
Náklad: 120 000 (1945), 45 000 (1947).
LITERATURA Redakce: O co usilujeme a co odmítáme, Obzory 1945, č. 14; Co se děje ve světě, Obzory 1945, č. 15; M. Drápala: Na ztracené vartě Západu, Tvar 1998, č. 9 (též in sb. Rok 1947, 1998).\

Autor hesla: Blahoslav Dokoupil (2002), aktualizace hesla: 30. 6. 2006 (mlp), aktualizace bibliografie: 30. 6. 2006 (mlp)

dle Slovník české literatury


KOMPLETNÍ

1945 - 1. ročník

01 - pdf-ocr    02 - pdf-ocr    03 - pdf-ocr    04 - pdf-ocr    05 - pdf-ocr    06 - pdf-ocr    07 - pdf-ocr    08 - pdf-ocr    09 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr    13 - pdf-ocr    14 - pdf-ocr    15 - pdf-ocr    16 - pdf-ocr    17 - pdf-ocr

1946 - 2. ročník

01 - pdf-ocr    02 - pdf-ocr    03 - pdf-ocr    04 - pdf-ocr    05 - pdf-ocr    06 - pdf-ocr    07 - pdf-ocr    08 - pdf-ocr    09 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr    13 - pdf-ocr    14 - pdf-ocr    15 - pdf-ocr    16 - pdf-ocr    17 - pdf-ocr    18 - pdf-ocr    19 - pdf-ocr    20 - pdf-ocr    21 - pdf-ocr    22 - pdf-ocr    23 - pdf-ocr    24 - pdf-ocr    25 - pdf-ocr    26 - pdf-ocr    27 - pdf-ocr    28 - pdf-ocr    29 - pdf-ocr    30 - pdf-ocr    31 - pdf-ocr    32 - pdf-ocr    33 - pdf-ocr    34 - pdf-ocr    35 - pdf-ocr    36 - pdf-ocr    37 - pdf-ocr    38 - pdf-ocr    39 - pdf-ocr    40 - pdf-ocr    41 - pdf-ocr    42 - pdf-ocr    43 - pdf-ocr    44 - pdf-ocr    45 - pdf-ocr    46 - pdf-ocr    47 - pdf-ocr    48 - pdf-ocr    49 - pdf-ocr    50 - pdf-ocr    51-52 - pdf-ocr

1947 - 3. ročník

01 - pdf-ocr    02 - pdf-ocr    03 - pdf-ocr    04 - pdf-ocr    05 - pdf-ocr    06 - pdf-ocr    07 - pdf-ocr    08 - pdf-ocr    09 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr    13 - pdf-ocr    14 - pdf-ocr    15 - pdf-ocr    16 - pdf-ocr    17 - pdf-ocr    18 - pdf-ocr    19 - pdf-ocr    20 - pdf-ocr    21 - pdf-ocr    22 - pdf-ocr    23 - pdf-ocr    24 - pdf-ocr    25 - pdf-ocr    26 - pdf-ocr    27 - pdf-ocr    28 - pdf-ocr    29 - pdf-ocr    30 - pdf-ocr    31 - pdf-ocr    32 - pdf-ocr    33 - pdf-ocr    34 - pdf-ocr    35 - pdf-ocr    36 - pdf-ocr    37 - pdf-ocr    38 - pdf-ocr    39 - pdf-ocr    40 - pdf-ocr    41 - pdf-ocr    42 - pdf-ocr    43 - pdf-ocr    44 - pdf-ocr    45 - pdf-ocr    46 - pdf-ocr    47 - pdf-ocr    48 - pdf-ocr    49 - pdf-ocr    50 - pdf-ocr    51 - pdf-ocr    52 - pdf-ocr

1948 - 4. ročník

01 - pdf-ocr    02 - pdf-ocr    03 - pdf-ocr    04 - pdf-ocr    05 - pdf-ocr    06 - pdf-ocr    07 - pdf-ocr