Rozhledy Vídeň

Měsíčník katolické mládeže ve Vídni.


*     Vídeň     *     1970 –      *     měsíčně     *


Zpravodaj České katolické misie ve Vídni různorodého obsahu (oznámení, úvahy, výtvarné práce apod.), určeného především mladým čtenářům, redigovala Pavla Novotná (Paula Novotný; uvedena v čísle z února 1972), později, P. Blasius Müller (do roku 1992 nebo 1993), Jan Horák (od roku 1993 nebo 1994). List byl vydáván měsíčně, v 90. letech častá dvojčísla. Dosud vychází.

Rozhledy / Paula Novotný, Blasius Müller SDB, Jan Horák SDB. Wien: Erzbischöfliches Pastoralamt. - 15 × 21 cm, 4-30 s.; asi od r. 1995 30 × 21 cm. Další názvy vydavatele: Erzbischöfliches Scelsorgeamt (únor/72), Gemeinde für tschechischsprechende Katholiken in der Erzdiözese Wien - „Kath. Mission für Tschechen" (asi od č. srpen zářl/91), Katholische Seelsorge in tschechischer Sprache der Erzdiözese Wien - „Kath. Mission für Tschechen" in Wien (v r. 1994), Katholische Seelsorge in tschechischer Sprache und Kirchenrat der Tschechischen Gemeinde in der Erzdiözese Wien - „Kath. Mission für Tschechen" in Österreich (v r. 1995).

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz


1971

květen - pdf-ocr

1974

únor - pdf-ocr