Nový život

Měsíčník Cyrilometodějské ligy pro kulturu a život z víry


*    Londýn, od 1954 Řím    *    1949 - 2001    *    měsíčně  *


 

Náboženský, teologický a kulturní měsíčník vydává Křesťanská akademie v Římě. Redakční kruh zpočátku anonymní; podle různých pramenů list redigovali postupně P. Jan Lang (od 1949 zřejmě do 1953?), P. Jaroslav Popelka (podle Pejskara 1989 v letech 1949-zřejmě 1952), P. Václav Feřt (podle Pejskara 1989 v letech 1954-1960), František Planner (dle Dubna 1962), později P. Petr Ovečka. Jako Direktore Responsabile uveden P. Vincenzo Insolera (do 1981) a P. Ovečka (od 1982). Administrativními spolupracovníky listu v různých zemích byli dále Jan Birka, Růžena Bunžová, Fr. Peter Eliáš, Georg Engelhart, Karel Fořt, Stanislav Hofírek, Don Alberto Hrubý, Jaroslav Jáchym, B. Janíček, Pavel Kučera, František Pinďák, Jan Stor, Jaroslav Tománek, Václav Vostřez, Louis Vyoral aj.

Jádrem časopisu byly a jsou především teologické studie, úvahy, eseje a zprávy a reportáže z náboženského života doma, v exilu a ve světě. List se však věnoval mnoha dalším společenskovědním oblastem - filozofii, historii, politologii, literatuře a umění. Méně rozsáhlé články byly zařazovány do rubriky Křesťan a svět, pozdějiRozhledy. K autorům studií i kratších článků z uvedených oblastí patřili kromě výše uvedených mj. Jiří Babor, Jan A. Baťa, Josef Benáček, kard. Josef Beran, Vladimír Boublík, Jan Čep, František Dvorník, Zdeněk Ehler, Alois Hanák, Alexander Heidler, Josef Hrbata, Jan Ještědský, Karel Just, B. Kobliha, Antonín Kratochvil, Alois Krchňák, Václav Láska, František Mach, Karel Mácha,Felix Mikula, Josef Olšr, Anastáz Opasek, Zdeněk Petr, Jaroslav V. Pole, Blažej Ráček, Ladislav Radimský, Karel Rahner, Jan Roubal, Alois Rozehnal, Václav Ryneš, Karel Schwarzenberg (též pod pseud. Jindřich Středa), Karel Skalický, Věra Stárková, Miloš Šebor, Tomáš Špidlík, V. F. Trnavský, Jaroslav Vítovský, Karel Vrána (též pod pseud. Pavel Želivan , mj. studie o Kunderově Žertu Experiment s pouští, na pokr. v r. 1969-70) a mnozí další. Zpravodajská rubrika byla ve většině ročníků nazvána Stalo se doma, v exilu a jinde ve světě a přinášela velmi podrobné zpravodajství především z katolického prostředí, je však rovněž cenným zdrojem informaci o krajanském a exilovém životě. Rubrika Kulturní zprávy se ze jména v šedesátých letech soustředila na vývoj v Československu, do rubriky Poznámky byly zařazovány různorodé články, zprávy a knižní recenze. V prvních ročnících se objevovala též rubrika Cyrilometodějská liga (CML), zaznamenávající informace o činnosti jednotlivých organizací CML v různých zemích. V každém čísle se objevovaly i literární příspěvky, pravidelně zejména poezie a povídky (později v samostatné rubrice Naše povídka). Vedle úryvků z klasické české literatury a překladů z literatury světové byly zařazovány i texty původní exilové literatury - mj. Václav Čermák, Gertruda Goepfertová, Ludvík Chlum, Bohdan Chudoba, Pavel Javor, Ivan Jelínek, Josef Kalvoda, Petr Kolář, František Listopad, Chrysostom Mastik, Zuzana Pavlová (často v rubrice Pro naše nejmenší čtenáře), Michal Racek, Milada Součková, V. Stárková, Bedřich Svatoš, M. Šebor, Francisco Carlos Štěrba a mnozí jiní; příležitostně byly zařazovány i verše perzekuovaných katolických autorů (Jan Zahradníček), ale i anonymní texty.

List byl založen v červenci 1949 v Londýně pod názvem Věstník, č. 2/1949 má název Věstník Cyrilometodějské ligy akademické, svazu katolického studentstva a intelektuálů z ČSR v exilu, současný název od ledna 1950. Původně cyklostyl, od 1951 tiskem, od února 1954 vychází v Římě. V letech 1971-74 dětská příloha Radar.

Nový život; Vita Nuova: Měsíčník Cyrilometodějské ligy / Vincenzo Insolera SJ, Petr Ovečka. - Roma: Křesťanská akademie. - 26 × 19 cm, 14-38 s.; v letech 1949-50 33 × 20,5 cm; od r. 1981 24,5 × 18 cm. - V letech 1949-53 vydává Cyrilometodějská liga akademická n. Cyrilometodějská liga, London. - Od č. 1/55 změna podnázvu na Měsíčník Cyrilometodějské ligy pro kulturu a život z víry. - Od r 1954 v rámci ročníků průběžné stránkování. - Dětská příloha Radar, od r. 1963 vychází jako samostatný měsíčník, přílohou Nového života od listopadu 1971, číslem 12/74 vydávání Radaru končí. - Č. 1/67 chybně uvedeno na obálce jako 1/66. - Per. příl.: Radar č. 1, 2/1971; č. 1-12/1972; č. 1-12/1973; č. 1-12/1974.

dle: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz, doplněno.

Licenciátní práce Marie BenákovéExilové periodikum Nový život (1949-2001): úvodní studie - pdf-txt

BENÁKOVÁ, Marie: Exilové periodikum Nový život (1949-2001). Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. ISBN 978-80-246-3872-0. Její součástí je i kompletní bibliografický soupis NŽ, původně umístěný na webu knihkupectví Karolinum - pdf-txt


KOMPLETNÍ

1949 (Věstník Cyrilometodějské ligy akademické svazu katolického studentstva a intelektuálů z ČSR v exilu)

1 - pdf-ocrobsah    2 - pdf-ocrobsah    3 - pdf-ocrobsah    4 - pdf-ocrobsah    5 - pdf-ocrobsah    6 - pdf-ocrobsah

1950 (Nový život)

1 - pdf-ocrobsah    2 - pdf-ocrobsah    3 - pdf-ocrobsah    4 - pdf-ocrobsah    5 - pdf-ocrobsah    6 - pdf-ocrobsah    7 - pdf-ocrobsah    8 - pdf-ocrobsah    9 - pdf-ocrobsah    10 - pdf-ocrobsah    11 - pdf-ocrobsah    12 - pdf-ocrobsah

1951

1-2 - pdf-ocrobsah    3 - pdf-ocrobsah    4 - pdf-ocrobsah    5 - pdf-ocrobsah    6 - pdf-ocrobsah    7 - pdf-ocrobsah    8-9 - pdf-ocrobsah (chybí s. 14)    10 - pdf-ocrobsah    11-12 - pdf-ocrobsah

1952

1 - pdf-ocrobsah    2-3 - pdf-ocrobsah    4-5 - pdf-ocr, obsah    6-7 - pdf-ocr, obsah    8-9 - pdf-ocr, obsah    10-12 - pdf-ocrobsah

1953

1-2 - pdf-ocr    3-4 - pdf-ocr    6-8 - pdf-ocr    9-11 - pdf-ocr

1954

1 - pdf-ocrobsah    2 - pdf-ocrobsah    3 - pdf-ocrobsah    4 - pdf-ocrobsah    5 - pdf-ocrobsah    6-7 - pdf-ocrobsah    8 - pdf-ocrobsah    9 - pdf-ocrobsah    10 - pdf-ocrobsah

1955

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8-9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11-12 - pdf-ocr

1956

1 - pdf-ocrobsah    2 - pdf-ocrobsah    3 - pdf-ocrobsah    4 - pdf-ocrobsah    5 - pdf-ocrobsah    6 - pdf-ocrobsah    7-8 - pdf-ocrobsah    9 - pdf-ocrobsah    10 - pdf-ocrobsah    11-12 - pdf-ocrobsah

1957

1 - pdf-ocrobsah    2 - pdf-ocrobsah    3 - pdf-ocrobsah    4 - pdf-ocrobsah    5 - pdf-ocrobsah    6 - pdf-ocrobsah    7-8 - pdf-ocr, obsah    9-10 - pdf-ocrobsah    11 - pdf-ocrobsah    12 - pdf-ocrobsah

1958

1 - pdf-ocrobsah    2 - pdf-ocrobsah    3 - pdf-ocrobsah    4 - pdf-ocrobsah    5 - pdf-ocrobsah    6 - pdf-ocrobsah    7-8 - pdf-ocr, obsah    9 - pdf-ocrobsah    10-11 - pdf-ocrobsah    12 - pdf-ocrobsah

1959

1 - pdf-ocrobsah    2 - pdf-ocrobsah    3 - pdf-ocrobsah    4 - pdf-ocrobsah    5 - pdf-ocrobsah    6 - pdf-ocrobsah    7-8 - pdf-ocr, obsah    9 - pdf-ocrobsah    10-11 - pdf-ocrobsah    12 - pdf-ocrobsah

1960

1 - pdf-ocrobsah    2 - pdf-ocrobsah    3-4 - pdf-ocr, obsah    5 - pdf-ocrobsah    6 - pdf-ocrobsah    7-8 - pdf-ocr, obsah    9-10 - pdf-ocrobsah    11 - pdf-ocrobsah    12 - pdf-ocrobsah

1961

1 - pdf-ocrobsah    2 - pdf-ocrobsah    3 - pdf-ocrobsah    4 - pdf-ocrobsah    5 - pdf-ocrobsah    6 - pdf-ocrobsah    7-8 - pdf-ocr, obsah    9-10 - pdf-ocrobsah    11 - pdf-ocrobsah    12 - pdf-ocrobsah

1962

1 - pdf-ocrobsah    2 - pdf-ocrobsah    3 - pdf-ocrobsah    4 - pdf-ocrobsah    5 - pdf-ocrobsah    6 - pdf-ocrobsah    7-8 - pdf-ocr, obsah    9-10 - pdf-ocrobsah    11 - pdf-ocrobsah    12 - pdf-ocrobsah

1963

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9-10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

1964

1 - pdf-ocr (chybí s. 11-16), obsah    2 - pdf-ocrobsah    3 - pdf-ocrobsah    4 - pdf-ocrobsah    5 - pdf-ocrobsah    6 - pdf-ocrobsah    7-8 - pdf-ocrobsah    9-10 - pdf-ocrobsah    11 - pdf-ocrobsah    12 - pdf-ocrobsah

1965

1 - pdf-ocrobsah    2 - pdf-ocrobsah    3 - pdf-ocrobsah    4 - pdf-ocrobsah    5 - pdf-ocrobsah    6 - pdf-ocrobsah    7-8 - pdf-ocrobsah    9-10 - pdf-ocr, [obsah](https://files.scriptum.cz/scriptum/novy-zivot_rim/novy_zivot_1965_09-10_obsah_ocr.   pdf) 11 - pdf-ocrobsah    12 - pdf-ocrobsah

1966

1 - pdf-ocrobsah    2 - pdf-ocrobsah    3 - pdf-ocrobsah    4 - pdf-ocrobsah    5 - pdf-ocrobsah    6 - pdf-ocrobsah    7-8 - pdf-ocrobsah    9-10 - pdf-ocrobsah    11 - pdf-ocrobsah    12 - pdf-ocrobsah

1967

1 - pdf-ocrobsah    2 - pdf-ocrobsah    3 - pdf-ocrobsah    4 - pdf-ocrobsah    5 - pdf-ocrobsah    6 - pdf-ocrobsah    7-8 - pdf-ocrobsah    9-10 - pdf-ocrobsah    11 - pdf-ocrobsah    12 - pdf-ocrobsah

1968

1 - pdf-ocrobsah    2 - pdf-ocrobsah    3 - pdf-ocrobsah    4 - pdf-ocrobsah    5 - pdf-ocrobsah    6 - pdf-ocrobsah    7-8 - pdf-ocr, obsah    9-10 - pdf-ocrobsah    11 - pdf-ocrobsah    12 - pdf-ocrobsah

1969

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6-7 - pdf-ocr    8-9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

1970

1 - pdf-ocrobsah    2 - pdf-ocrobsah    3 - pdf-ocrobsah    4 - pdf-ocrobsah    5 - pdf-ocrobsah    6-7 - pdf-ocr, obsah    8-9 - pdf-ocr, obsah    10 - pdf-ocrobsah    11 - pdf-ocrobsah    12 - pdf-ocrobsah

1971

1 - pdf-ocrobsah    2 - pdf-ocrobsah    3 - pdf-ocrobsah    4 - pdf-ocrobsah    5 - pdf-ocrobsah    6 - pdf-ocrobsah    7-8 - pdf-ocr, obsah    9-10 - pdf-ocr (chybí s. 178), obsah    11 - pdf-ocrobsah    12 - pdf-ocrobsah

1972

1 - pdf-ocrobsah    2 - pdf-ocrobsah    3 - pdf-ocrobsah    4 - pdf-ocrobsah    5 - pdf-ocrobsah    6 - pdf-ocrobsah    7-8 - pdf-ocr, obsah    9-10 - pdf-ocrobsah    11 - pdf-ocrobsah    12 - pdf-ocrobsah

1973

1 - pdf-ocrobsah    2 - pdf-ocrobsah    3 - pdf-ocrobsah    4 - pdf-ocrobsah    5 - pdf-ocrobsah    6 - pdf-ocrobsah    7-8 - pdf-ocr, obsah    9-10 - pdf-ocrobsah    11 - pdf-ocrobsah    12 - pdf-ocrobsah

1974

1 - pdf-ocrobsah    2 - pdf-ocrobsah    3-4 - pdf-ocr, obsah    5 - pdf-ocrobsah    6 - pdf-ocrobsah    7 - pdf-ocrobsah    8 - pdf-ocrobsah    9-10 - pdf-ocrobsah    11 - pdf-ocrobsah    12 - pdf-ocrobsah

1975

1 - pdf-ocrobsah    2 - pdf-ocrobsah    3 - pdf-ocrobsah    4 - pdf-ocrobsah    5 - pdf-ocrobsah    6 - pdf-ocrobsah    7-8 - pdf-ocr, obsah    9-10 - pdf-ocrobsah    11 - pdf-ocrobsah    12 - pdf-ocrobsah

1976

obsah ročníku - pdf-ocr    1 - pdf-ocrobsah    2 - pdf-ocrobsah    3 - pdf-ocrobsah    4 - pdf-ocrobsah    5 - pdf-ocrobsah    6 - pdf-ocrobsah    7-8 - pdf-ocr, obsah    9-10 - pdf-ocrobsah    11 - pdf-ocrobsah    12 - pdf-ocrobsah

1977

obsah ročníku - pdf-ocr    1 - pdf-ocrobsah    2 - pdf-ocrobsah    3 - pdf-ocrobsah    4 - pdf-ocrobsah    5 - pdf-ocrobsah    6 - pdf-ocrobsah    7-8 - pdf-ocr, obsah    9-10 - pdf-ocrobsah    11 - pdf-ocrobsah    12 - pdf-ocrobsah

1978

obsah ročníku - pdf-ocr    1 - pdf-ocrobsah    2 - pdf-ocrobsah    3 - pdf-ocrobsah    4 - pdf-ocrobsah    5 - pdf-ocrobsah    6 - pdf-ocrobsah    7-8 - pdf-ocr, obsah    9-10 - pdf-ocrobsah    11 - pdf-ocrobsah    12 - pdf-ocrobsah

1979

obsah ročníku - pdf-ocr    1 - pdf-ocrobsah    2 - pdf-ocrobsah    3 - pdf-ocrobsah    4 - pdf-ocrobsah    5 - pdf-ocrobsah    6 - pdf-ocrobsah    7-8 - pdf-ocr, obsah    9-10 - pdf-ocrobsah    11 - pdf-ocrobsah    12 - pdf-ocrobsah

1980

obsah ročníku - pdf-ocr    1-2 - pdf-ocrobsah    3 - pdf-ocrobsah    4 - pdf-ocrobsah    5 - pdf-ocrobsah    6 - pdf-ocrobsah    7-8 - pdf-ocr, obsah    9-10 - pdf-ocrobsah    11 - pdf-ocrobsah    12 - pdf-ocrobsah  

1981

obsah ročníku - pdf-ocr    1-2 - pdf-ocr, obsah    3 - pdf-ocrobsah    4 - pdf-ocrobsah    5 - pdf-ocrobsah    6 - pdf-ocrobsah    7-8 - pdf-ocr, obsah    9-10 - pdf-ocrobsah    11 - pdf-ocrobsah    12 - pdf-ocrobsah  

1982

obsah ročníku - pdf-ocr    1-2 - pdf-ocr, obsah    3 - pdf-ocrobsah    4 - pdf-ocrobsah    5 - pdf-ocrobsah    6 - pdf-ocrobsah    7-8 - pdf-ocr, obsah    9-10 - pdf-ocrobsah    11 - pdf-ocrobsah    12 - pdf-ocrobsah

1983

obsah ročníku - pdf-ocr    1-2 - pdf-ocr, obsah    3 - pdf-ocrobsah    4 - pdf-ocrobsah    5 - pdf-ocrobsah    6 - pdf-ocrobsah    7-8 - pdf-ocr, obsah    9-10 - pdf-ocrobsah    11 - pdf-ocrobsah    12 - pdf-ocrobsah  

1984

obsah ročníku - pdf-ocr    1-2 - pdf-ocr, obsah    3 - pdf-ocrobsah    4 - pdf-ocrobsah    5 - pdf-ocrobsah    6 - pdf-ocrobsah    7-8 - pdf-ocr, obsah    9-10 - pdf-ocrobsah    11 - pdf-ocrobsah    12 - pdf-ocrobsah

1985

obsah ročníku - pdf-ocr    1-2 - pdf-ocr, obsah    3 - pdf-ocrobsah    4 - pdf-ocrobsah    5 - pdf-ocrobsah    6 - pdf-ocrobsah    7-8 - pdf-ocr, obsah    9-10 - pdf-ocrobsah    11 - pdf-ocrobsah    12 - pdf-ocr  

1986

obsah ročníku - pdf-ocr    1-2 - pdf-ocrobsah    3 - pdf-ocrobsah    4 - pdf-ocrobsah    5 - pdf-ocrobsah    6 - pdf-ocrobsah    7-8 - pdf-ocrobsah    9-10 - pdf-ocr, obsah    11 - pdf-ocrobsah    12 - pdf-ocrobsah  

1987

obsah ročníku - pdf-ocr    1-2 - pdf-ocrobsah    3 - pdf-ocrobsah    4 - pdf-ocrobsah    5 - pdf-ocrobsah    6 - pdf-ocrobsah    7-8 - pdf-ocrobsah    9-10 - pdf-ocrobsah    11 - pdf-ocrobsah    12 - pdf-ocrobsah  

1988

obsah ročníku - pdf-ocr    1-2 - pdf-ocrobsah    3 - pdf-ocrobsah    4 - pdf-ocrobsah    5 - pdf-ocrobsah    6 - pdf-ocrobsah    7-8 - pdf-ocrobsah    9-10 - pdf-ocr, obsah    11 - pdf-ocrobsah    12 - pdf-ocrobsah  

1989

obsah ročníku - pdf-ocr    1-2 - pdf-ocrobsah    3 - pdf-ocrobsah    4 - pdf-ocrobsah    5 - pdf-ocrobsah    6 - pdf-ocrobsah    7-8 - pdf-ocrobsah    9-10 - pdf-ocr, obsah    11 - pdf-ocrobsah    12 - pdf-ocrobsah  

1990

obsah ročníku - pdf-ocr    1-2 - pdf-ocrobsah    3 - pdf-ocrobsah    4 - pdf-ocrobsah    5 - pdf-ocrobsah    6 - pdf-ocrobsah    7-8 - pdf-ocrobsah    9-10 - pdf-ocr, obsah    11 - pdf-ocrobsah    12 - pdf-ocrobsah

1991

obsah ročníku - pdf-ocr    1-2 - pdf-ocrobsah    3 - pdf-ocrobsah    4 - pdf-ocrobsah    5 - pdf-ocrobsah    6 - pdf-ocrobsah    7-8 - pdf-ocrobsah    9-10 - pdf-ocr, obsah    11 - pdf-ocrobsah    12 - pdf-ocrobsah

1992

obsah ročníku - pdf-ocr    1-2 - pdf-ocrobsah    3 - pdf-ocrobsah    4 - pdf-ocrobsah    5 - pdf-ocrobsah    6-7 - pdf-ocrobsah    8-9 - pdf-ocrobsah    10 - pdf-ocrobsah    11 - pdf-ocrobsah    12 - pdf-ocrobsah  

1993

obsah ročníku - pdf-ocr    1-2 - pdf-ocrobsah    3 - pdf-ocrobsah    4 - pdf-ocrobsah    5 - pdf-ocrobsah    6 - pdf-ocrobsah    7-8 - pdf-ocrobsah    9-10 - pdf-ocr, obsah    11 - pdf-ocrobsah    12 - pdf-ocrobsah  

1994

obsah ročníku - pdf-ocr    1-2 - pdf-ocrobsah    3 - pdf-ocrobsah    4 - pdf-ocrobsah    5 - pdf-ocrobsah    6 - pdf-ocrobsah    7-8 - pdf-ocrobsah    9-10 - pdf-ocr, obsah    11 - pdf-ocrobsah    12 - pdf-ocr  

1995

obsah ročníku - pdf-ocr    1-2 - pdf-ocrobsah    3 - pdf-ocrobsah    4 - pdf-ocrobsah    5 - pdf-ocrobsah    6 - pdf-ocrobsah    7-8 - pdf-ocrobsah    9-10 - pdf-ocr, obsah    11 - pdf-ocrobsah    12 - pdf-ocrobsah  

1996

obsah ročníku - pdf-ocr    1-2 - pdf-ocrobsah    3 - pdf-ocrobsah    4 - pdf-ocrobsah    5 - pdf-ocrobsah    6 - pdf-ocrobsah    7-8 - pdf-ocrobsah    9-10 - pdf-ocr, obsah    11 - pdf-ocrobsah    12 - pdf-ocrobsah  

1997

obsah ročníku - pdf-ocr    1-2 - pdf-ocrobsah    3 - pdf-ocrobsah    4 - pdf-ocrobsah    5 - pdf-ocrobsah    6 - pdf-ocrobsah    7-8 - pdf-ocrobsah    9-10 - pdf-ocr, obsah    11 - pdf-ocrobsah    12 - pdf-ocr  

1998

obsah ročníku - pdf-ocr    1-2 - pdf-ocrobsah    3 - pdf-ocrobsah    4 - pdf-ocrobsah    5 - pdf-ocrobsah    6 - pdf-ocrobsah    7-8 - pdf-ocrobsah    9-10 - pdf-ocr, obsah    11 - pdf-ocrobsah    12 - pdf-ocrobsah  

1999

obsah ročníku - pdf-ocr    1-2 - pdf-ocrobsah    3 - pdf-ocrobsah    4 - pdf-ocrobsah    5 - pdf-ocrobsah    6 - pdf-ocrobsah    7-8 - pdf-ocrobsah    9-10 - pdf-ocr, obsah    11 - pdf-ocrobsah    12 - pdf-ocrobsah  

2000

obsah ročníku - pdf-ocr    1-2 - pdf-ocrobsah    3 - pdf-ocrobsah    4 - pdf-ocrobsah    5 - pdf-ocrobsah    6 - pdf-ocrobsah    7-8 - pdf-ocrobsah    9-10 - pdf-ocrobsah    11 - pdf-ocrobsah    12 - pdf-ocr  

2001

obsah ročníku - pdf-ocr    1-2 - pdf-ocrobsah    3-4 - pdf-ocrobsah    5-6 - pdf-ocrobsah    7-8 - pdf-ocrobsah    9-10 - pdf-ocr, obsah    11-12 - pdf-ocrobsah