Most (sloven.)

 

Štvrtročník pre slovenskú kultúru

 

*     Cleveland, Bratislava     *     1954 –     *     čtvrtletně     *

 

Mikuláš Šprinc, Jozef M. Rydlo, Felix Litva, Viliam Jablonický, Ján Košíar, Mária Rydlová.

Cleveland: Slovenský ústav. — Vychází od roku 1954.

O d r. 199? v Bratislavě.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz

 

1954

obsah ročníku pdf-ocr
1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
 

1955

obsah ročníku pdf-ocr
1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
 

1956

1 - pdf-ocr
2-3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr

 

1999

1-4 - pdf-ocr