Most (sloven.)

Štvrtročník pre slovenskú kultúru


*     Cleveland, Bratislava     *     1954 -     *     čtvrtletně     *


Mikuláš Šprinc, Jozef M. Rydlo, Felix Litva, Viliam Jablonický, Ján Košíar, Mária Rydlová.

Cleveland: Slovenský ústav. - Vychází od roku 1954.

Od r. 199? v Bratislavě.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz


1954

obsah ročníku pdf-ocr    1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr

1955

obsah ročníku pdf-ocr    1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr

1956

1 - pdf-ocr    2-3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr

1961 - 1962

1-4 1961 + 1-4 1962 - pdf-ocr   

1963

1-4 - pdf-ocr   

1999

1-4 - pdf-ocr