Krystal


Dominikánská edice Krystal - kompletní bibliografie 1928-49 - Braito Silvestr Maria Josef, 1948, doplněno


1 - Newman John Henry, blahoslavený: Bůh a já. 2010, (1928) 1930.

2 - Bernadot Marie-Vincent: Eucharistií k nejsvětější Trojici. 1928 (1935, 1937).

3 - Dokonalé zasvěcení přesvaté Panně Marii Královně srdcí podle bl. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu. Tajemství Mariino. Montfort Grignion Louis-Marie de, svatý, Schmid Max, (1931) 1947.

4 - Dlouhá Albína Marie (pseudonymy Dlouhá nebo Pečínková Běla): Blahoslavená Anežka Česká, dcera českého krále Přemysla Prvního. 1929, (1932).

5 - Bonaventura de Balneoregio, svatý: Cesta duše k Bohu. Putovanie mysle k Bohu. Itinerarium mentis in Deum. 1929 (slov. 1949).

6 - Základy liturgie. Lefebvre Gaspar, 1930.

7 - [chybně uvedeno '5'] Oheň lásky. Rolle Richard, 1930 - pdf-ocr

8 - Traktát o Nejsvětější Trojici. Newman John Henry, blahoslavený 2010, 1931.

9 - O Duchu svatém. Manning Henry Edward, 1931.

10? - Týden Ducha svatého. Hejčl Jan, 1931.

11 - Zdrávas, Královno! Několik poznámek. Durych Jaroslav, 1931.

12 - Utěšitel nejlepší. Durych Jaroslav, 1931, [v tiráži chybně uvedeno '1932'] - pdf-ocr

13 - Výchova karakteru. Gillet Martin Stanislas, 1932.

14 - Skryté paprsky. Pecka Dominik, 1933.

15 - Sexuální problém. 3. vyd. s podtit. Eros a sexus v mládí. Habáň Metoděj Petr, (1921, 1931, 1933, 1938, 1946).

16 - Knihy pro katolíka. Literární rádce a průvodce novější dobou. Krlín Josef, 1933.

17 - Z legend českého baroka. Kalista Zdeněk, 1934.

18 - Pier Giorgio Frassati. Život vítězného mládí. Cojazzi Antonio, 1934 (i slov., 1935, 1938, 1947).

19 - Dokonalý duchovní život. Thomas de Aquino, svatý, 1935.

20 - Národní motiv úcty svatoprokopské a svatoprokopská legenda z roku 1618. Kalista Zdeněk, 1935 - pdf-ocr (v tiráži 'sv. 19')

21 - V náručí Božím. Deník vnitřního života. Leseur Élisabeth, (1936, )1937.

22 - Sv. Vojtěcha Legenda o sv. Gorgoniovi a Kázání o sv. Alexejovi. Vojtěch, svatý, 1936.

23 [v tiráži '22'] - Věrouka pro laiky. 4. Bůh v duši. Tajemný život milosti. Dacík Reginald Maria, 1936, 1937, 1942.

24 - Setníkova cesta. Psichari Ernest, 1936.

25 - text Legenda o Antikristu. Solovjov Vladimir Sergejevič, 1936.

26 - O věčné moudrosti. Henricus de Segusia, blahoslavený, 1937. Ze staré němčiny (autor zván Heinrich von Suso, český překlad jej zove Jindřich Suso).

27 - Po cestách mystiků k lásce Boží. Dacík Reginald Maria red., 1937.

28 - Věrouka pro laiky. 1. Bůh a jeho život. Dacík Reginald Maria, (1937, 1941).

29 - Svatý Filip Neri, apoštol mládeže a reformátor Říma. Braito Silvestr Maria Josef, 1937 - pdf-ocr

30 - Dary Ducha Svatého. Podklad křesťanské mystiky - v Písmě, v Podání, v theologii. Švach Prokop Karel, 1937.

31 - Školy duchovního života. Dacík Reginald Maria, Medek Antonín, 1938 - pdf-ocr

31a - Škola dominikánské mystiky. Dacík Reginald Maria, 1938. Zvláštní otisk ze "Školy duchovního života" (31) - pdf-ocr

32 - Tajemná slova - zjevení a vidění svaté Brigitty Švédské. Birgitta de Suecia, svatá, Braito Silvestr Maria Josef, 1938.

33 - Věrouka pro laiky. 2. Bůh ve svém díle. Dacík Reginald Maria, 1938.

34 - Svatého Bernarda opata z Clairevaux Chvály panenské Matky. Bernardus Claraevallensis, svatý, Dacík Reginald Maria, 1938.

35 - V hlubinách Oběti. Zundel Maurice, 1938. 

36 - Židovství a křesťanská otázka. Solovjov Vladimir Sergejevič, 1939 - pdf-ocr

37 - Duše a svět. Štechová Marie, 1939.

38 - Bojovník pravdy Sv. Dominik. Jeho Svatost Pius XII. Pius XI., 1939.

39 - Základy Katolické akce. Dacík Reginald Maria, 1939 - pdf-ocr

40 - Dnes a zítra. Vašek Bedřich, 1939.

41 - Mravní svědomí. Müller Innocenc, 1940.

42 - Věrouka pro laiky. 3. Bůh v Ježíši Kristu. Dacík Reginald Maria, 1939.

43 - Po smrti. O posledních věcech člověka. Dionysius Carthusianus, 1939.

44 - Odevzdanost do vůle Boží. Duchovní cvičení o čisté lásce. Piny Alexandre, (1939)1941.

45 - Svaté kněžství. Durych Jaroslav,, 1939.

46 - Listy sv. Kateřiny Sienské. Caterina da Siena, svatá, (jiný překlad 1930) 1940.

47 - Cesta apoštolské svatosti. Třetí řád sv. Dominika. Dacík Reginald Maria, 1940 - pdf-ocr

48? - O jednotě církve. Cyprianus Thascius Caecilius, svatý, 1940.

49 - Cesta k pravdě. Základní otázky náboženské. Pecka Dominik, 1940.

50 - Věrouka pro laiky. 5. Bůh ve Dacík Reginald Maria, svátostech. (1940) 1948.

51 - Ryzí květ. Chvalozpěv k světlu. Hardenberg Georg Philipp Friedrich von (pseudonym Novalis), 1940.

? - Bl. Imelda Lambertini dominikánka. Veselý Jiří Maria, 1939 (2. rozš. vyd.)

? Bratrstvo blahoslavené Imeldy. 1940 - pdf-ocr

52 - Svatého Jana od Kříže učitele církevního Výstup na horu Karmel. Spisy svazek 1. Juan de la Cruz, svatý, 1940.

? - Abecední seznam věcí obsažených v Theologické Summě a častěji potřebných pro život. Thomas de Aquino, svatý, Habáň Metoděj Petr, 1940.

53 - Dominikáni. Co jsou a co chtějí. Habáň Metoděj Petr aj. red., 1941.

54 - Věrouka pro laiky. 6. Bůh odplatitel. Dacík Reginald Maria, 1941.

55 - Blahoslavená Zdislava. Kalista Zdeněk, 1941 - pdf-ocr

56 - Život svatého Dominika. Jordanus de Saxonia, blahoslavený, Fojtů Josef Maria, 1941.

56? - Svatého Jana od Kříže učitele církevního Temná noc. Spisy svazek 2. Juan de la Cruz, svatý, 1941.

57 - Duše světců. Dacík Reginald Maria, 1946 - pdf-ocr

58 - Mše svatá. Výklad věroučný a liturgický. Liturgika pro laiky. Čala Antonín, Medka Antonín, 1941.

? - Mladý dělník. Vašek Bedřich, 1941.. 

Příručka pro studentské exercicie. Braito Silvestr Maria, 1941 - pdf-ocr

59 - Úvod do Summy Theologické sv. Tomáše Akvinského. Soukup Emilian František, 1941.

60 - K narození Panny Marie. Deml Jakub, 1942.

61 - Jméno Ježíš. Deml Jakub, 1942 - pdf-ocr

62 - Modlitba sv. růžence a růžencové bratrstvo. Braito Silvestr Maria Josef, 1942 - pdf-ocr

63? - Nevezmeš jména Božího nadarmo. Bochořák Klement, Durych Jaroslav, 1942.

64 - Jak psáti životy svatých. Vodička Timotheus, 1942. 

65 - Svatého Jana od Kříže učitele církevního Duchovní píseň. Spisy svazek 3. Juan de la Cruz, svatý, 1942.

66 - Přirozená ethika. Habáň Metoděj Petr, 1944 - pdf-ocr

67 - Řád života. Glosy k praktické filosofii. Vodička Timotheus, 1944.

Studentský apoštolát. Dacík Reginald Maria, 1945 - pdf-ocr, pdf-txt

68 - Katolická mravouka podle zásad sv. Tomáše Akvinského. Dacík Reginald Maria, 1946 - pdf-ocr

69? - Rerum novarum. Leo XIII., 1946. 

70 - Svatého Jana od Kříže, učitele církevního Plamen lásky žhavý (druhá redakce), Drobné spisy. Spisy svazek 4. Juan de la Cruz, svatý, 1947.

71 - Vyšehradský hřbitov -- stručný průvodce. Fojtů Alois Josef, 1945.

72 - Rozptýlené paprsky. Essaye, proslovy a meditace. Čep Jan, 1946 - pdf-ocr

73 - Duchovní hudba. Čala Antonín František, 1946.

74 - Zrcadlo věčné blaženosti čili vzestup duše k Bohu s Kristem, v něm a skrze něho. Ruusbroec Jan van, blahoslavený, 1946.

75 - Caritatem docet. Apoštolský list Pia XI. k mileniu svatého Václava. Pius XI., 1945.

76 - Svaté obrázky z Čech. Claudel Paul, 1945.

77 - Principy sociální ethiky, Díl Vodička Timotheus, 1945. I.

78 - Principy sociální ethiky, Díl II. Vodička Timotheus, 1945.

79? - Quadragesimo anno.. Pius XI., 1946.

80 - Církev. Studie apologetickodogmatická. Braito Silvestr Maria Josef, 1946.

81 - Matěj z Janova o častém svatém přijímání. Petrů Ondřej Maria, 1946.

82 - Základy komunismu. Čala Antonín František, 1946.

83 - Čtyřicet homilií na evangelia. Gregorius Magnus, svatý, Vodička Timotheus, 1946.

84 - Kryštof Kolumbus - život a význam objevitele globu. Vyskočil Albert, (1945, )1947.

85 - Osvětlenou stopou. Náboženský průvodce vlčat a správných chlapců. Tomášek František, Poppe Edouard, Šafář Jaroslav, 1947.

86 - Principy sociální ethiky. Pracovní smlouva, [Díl] III. Miklík Josef Konstantin, 1947.

87 - Úvod do zbožného života. François de Sales, svatý, 1947.

88 - Prameny duchovního života - přehled theologie asketické a mystické. Dacík Reginald Maria. 1947 - pdf-ocr

89? - Čs. odboj v Italii 1944-45. Veselý Maria Jiří, Staudek František, 1948.

90 - Úpění holubice čili O užitečnosti slz. Bellarminus Robertus (Franciscus Romulus), svatý, Vodička Timotheus, 1948.

91 - Listy sv. Hildegardy z Bingen. Hildegardis Bingensis, svatá, Konařík-Bečvan Bedřich, 1948.

92 - O Pannách. O bratru Satyrovi. Ambrosius Aurelius, svatý, Vodička Timotheus, 1948.

93 - Blahoslavená Zdislava. Svatoš Ambrož Maria,¨1948.

94? - Co je to dominikán? Braito Silvestr Maria Josef, Informační brožura o dominikánském řádu. 1948.

95 - Čtvero pojednání o křesťanském boji. Augustinus, svatý, Vodička Timotheus, 1948 - pdf-ocr

96? - Dominikánský kostel sv. Vavřince v Jablonném. Blažíček Oldřich Jakub, Preiss Pavel J. M., Šámal Jindřich, 1948.

97? - 

98? - 

99? - Dacík Reginald Maria: Komentář ke kristologii sv. Tomáše Akvinského, 1949.

100 - Nový zákon, překlad Pavel Škrabal


Jakub Deml: Svatý Josef, 1942. Vydala Marie Rosa Junová v K. - pdf-ocr

Křesťanství a ostatní náboženství - Dokument Mezinárodní teologické komise z roku 1996; kardinál Joseph Ratzinger: List biskupům katolické církve o některých aspektech křesťanské meditace, úvodní studie C. V. Pospíšil OFM. Krystal OP Praha 1999, 88.s. - pdf-ocr