Edice Svědectví


*     New York, od 1961 Paříž     *     1956 - 1972     *     nepravidelně  


Exilová edice literární a politologická

Edice provázela v letech 1956-72 časopis Svědectví (1956-1992), který s podtitulem Čtvrtletník pro politiku a kulturu v říjnu 1956 v New Yorku založil a s redakčním kruhem řídil redaktor a publicista Pavel Tigrid. Vyšlo zde celkem 13 titulů; do roku 1960 vycházely jednotlivé svazky - stejně jako časopis - v New Yorku a poté v Paříži, kam se vydavatel přestěhoval koncem roku 1960.
V duchu programu Svědectví edice svým záběrem přesáhla problematiku českého exilu a jeho reflexi. Již prvním svazkem (básně z pozůstalosti Františka Halase) věnovala pozornost nepublikované domácí tvorbě a do svého programu zařazovala i překlady, zejména ruské neoficiální prózy (Vladimír Dudincev, Andrej Siňavskij pod pseud. Abram Tertz) a poezie (Josif Brodskij, Pasternakovy Básně doktora Živaga v překladu Jiřího Kovtuna). Z původní exilové tvorby se soustředila především na esej a politickou publicistiku (Petr Den, Pavel Tigrid). Jako editoři a překladatelé s edicí spolupracovali mj. Jiří Kárnet, Emil Kovtun, Jiří Kovtun, Zdeněk Němeček či Minka Rybáková . Některé svazky shrnuly texty, publikované nejprve rozptýleně v časopise. Svou otevřenou koncepcí edice předznamenala program nejvýznamnějších exilových nakladatelství 70. a 80. let. S jejich nástupem také 13. svazkem roku 1972 zanikla.

Spolu s častou změnou tiskáren byl měněn i formát a úprava jednotlivých svazků, takže rozkolísaná grafická podoba edice (obálky mj. Miroslav Šašek, Gitta Zinglerová) nedosahuje úrovně výtvarného řešení časopisu (Ladislav Sutnara).

Časopis Svědectví se později jako spoluvydavatel podílel na několika titulech jiných exilových vydavatelství (Opus bonum, Index, Rozmluvy). Mimo edici vydal ještě roku 1972 u příležitosti mnichovské olympiády Výběr ze Svědectví č. 42 a 43 (s krycí obálkou) a roku 1986 Výběr na léto 86 (pod jménem a v redakci Františka Vaněčka ve Vídni). Mimo Edici Svědectví vyšel roku 1988 rovněž rejstřík k časopisu za léta 1956-1987 (sestavil Ilja Kuneš ).

Výtvarní spolupracovníci: M. Šašek.
Technické informace: Celkem 13 sv., nejednotný formát. Různé tiskárny, mj. Victoria Printing v New Yorku, tiskárna Slovenského Sokola v Perth Amboy, Universum Press v New Yorku, Imprimerie St. Catharine v Bruggách (Belgie) a P. U. G. v Římě. Náklad neuváděn.
Literatura: Studie a články: R. Vlach: K českému překladu Básní doktora Živaga, Studie (Řím) 1960, č. 5; P. Zídek: Tajemné Svědectví Pavla Tigrida, LidN 21. 10. 2006, příl. Orientace.
Autor hesla: Aleš Zach (1995)


Edice Svědectví

 1. Halas, František: Potopa. Verše z pozůstalosti. Doslov Emil Kovtun. Kresby Toyen. Vánoce 1956. 30 s.

 2. Pět projevů ze sjezdu polských spisovatelů. Varšava, 29. 11. - 2. 12.1956. Z polštiny přeložil Emil Kovtun. Březen 1957 24 s. - Na části nákladu obálkový název Spisovatelé sněmují.
  pdf-ocr

 3. Dudincev, Vladimir: Nejenom chlebem. Úryvek z románu. Vybral, přeložil a úvodní poznámkou opatřil Zdeněk Němeček. Červenec 1957. 34 s.

 4. Howe, lrving: Román a doba . [Studie o polit. románech.] Přeložil a úvodní poznámku napsal Jiří Kárnet. Únor 1958. 73 s.

 5. Doktor Živago. Synopsis stejnojmenného románu Borise Pasternaka. Září 1958. 36 s.

 6. Den, Petr [Radimský, Ladislav]: Době proti srsti . Výbor z esejí z let 1940-57 Vánoce 1958. 55 s.

 7. Pasternak, Boris: Básně doktora Živaga. Z ruštiny přeložil Jiří Kovtun. Obálka Miroslav Šašek. Vánoce 1959. 62 s.
  pdf-ocr

 8. Tigrid, Pavel: Marx na Hradčanech. Předmluvu napsal Paul E. Zinner. 1960. 3, 124 s.
  pdf-ocr

 9. Tertz, Abram [Siňavskij, Andrej]: Rampouch. Přeložila Minka Rybáková. Předmluvu napsal Pavel Tigrid. [Asi 1962]. 83 s.

 10. Tigrid, Pavel: Politická emigrace v atomovém věku . 1968. 100 s.

 11. Brodskij, Josif: Velká elegie. [Verše.] Z ruštiny přeložil Jiří Kovtun. Obálka Gitta Zinglerová. Jaro 1968. 62 s.
  pdf-ocr

 12. Tigrid, Pavel: Kvadratura kruhu . Dokumenty a poznámky k čs. krizi 1968-70. 1970. 200 s., fotografická příloha.
  pdf-ocr

 1. Úvod
 2. Československé jaro l968
 3. S Rusy jednati
 4. Sláva a pád sentimentálního marxisty : Alexander Dubček
 5. Revanšisté, k moci!
 6. Vám pozdrav, paní Larisso
 7. Proslov A. Dubčeka na zářijovém (1969) plenu ÚV KSČ
 8. Projev V. Bilaka a L. Svobody na zářijovém (1969) plenu ÚV KSČ
 9. Seznam knih o československých událostech 1968-1969

13. [v tiráži uvedeno 11]. Solženicyn, Alexandr: Řeč o pravdě. Přeložil a úvodní slovo napsal Jiří Kovtun. Obálka Miroslav Šašek. Prosinec 1972. 32 s. - Vánoční tisk.
pdf-ocr

zdroje: Aleš Zach: Kniha a český exil 1949-1990 (1995); Slovník české literatury