Zpravodaj Čechů a Slováků v N. S. W.

Nezávislý kulturně-politický list Čechů a Slováků v NSW.


*     Sydney     *     1957 – ?     *     měsíčně     *


Cyklostylový zpravodaj Čs. národního sdružení v Sydney redigoval Bedřich Mikl, po jeho smrti v roce 1970 Jaroslav Pražák. Časopis přinášel především spolkové zprávy, zprávy z Československa a komunistických zemí (v rubrice Bolševické samoděržaví), příležitostně též rubrika Dětský koutek, klasické i původní exilové básně, hádanky, křížovky apod., občas zařazeny převzaté texty (Bič, Zpravodaj /Chicago/ aj.) Poprvé vyšel v květnu 1957, na počátku 60. let vycházel podle Dubna 1962 v nákladu kolem 350 výtisků. V červnu 1968 plánováno sloučení se Věstníkem Čs. Sokola Sydney. Některá čísla označena pouze měsícem vydání. K listu patřila neperiodická nábožensko-kulturní příloha a periodická Příloha Krajanského spolku sv. Václava. - Naposledy zaznamenáno číslo z července 1973.

Zpravodaj Čechů a Slováků v N. S. W.: Nezávislý kulturně-politický list Čechů a Slováků v NSW: An independent magazine of the Czech and Slovaks in NSW / Bedřich Mikl, Jaroslav Pražák. Sydney: Národní sdružení Čechů a Slováků v Sydney a New South Wales a Československý pomocný fond v Sydney: Australian-Czechoslovak Association in NSW and Czechoslovak Assistance Fund. 26 × 21 cm, 6 18 s. Vychází od května 1957. Do r. 1965 název Zpravodaj Československého národního sdružení v Sydney, podnázev Oběžník Čsl. národního sdružení v Sydney pro členy a jejich přátele. Asi od r. 1966 název zkrácen na Zpravodaj, podnázev List Československého národního sdružení v Sydney pro členy a přátele (v tiráži se vyskytuje již od r. 1965). Č. na přelomu let 1968-69 mají název Zpravodaj Československého národního sdružení v Sydney, New South Wales, od r. 1970 opět název Zpravodaj, podnázev List Československého národního sdružení v Sydney. Od září 1970 bez podnázvu. Název a podnázev v tiráži se často neshodují s údaji v záhlaví. Periodické přílohy: Kontakt: Pravidelná příloha Zpravodaje; Příloha Krajanského spolku sv. Václava.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz


1968

3 - červen - pdf-ocr

1973

2 - červenec - pdf-ocr