Cvrček


*     Strakonice     *     1987     *     1 - 2 × ročně     *


Strakonický časopis přinášející texty z oblasti kultury a ekologie

Časopis Cvrček vydával ve Strakonicích signatář Charty 77 Miloslav Trégl (*1960). Do autorského okruhu patřili mj. Ondřej Fibich (*1954), Miroslav Němejc (*1962), Ladislav Řanda (*1964) a Jana Tréglová (*1958), kteří dodávali opsané texty, z nichž Trégl časopis sestavoval. Celkem vyšla tři čísla nejednotného formátu (A5, č. 3 A4), psaná na různých psacích strojích na průklepový papír. Fotografie Ivany Řandové v č. 3 byly nalepeny na pevnější papír, podobně byly vytvořeny obálky; dokončené kopie Trégl ve hřbetu svázal nití (resp. bavlnkou). Časopis o rozsahu kolem 70 ručně paginovaných stran vycházel v nákladu jednoho opisu (přibližně 10 kusů), distribuován byl zdarma. - Téměř dokončeno bylo i čtvrté číslo, pravděpodobně však bylo zabaveno při domovní prohlídce. Miroslav Němejc připravoval příspěvky také pro páté číslo, které později zařadil do samostatného svazku nazvaného Venkov 1988-89 (Venkov).

Obsah Cvrčka tvořily především texty převzaté z jiných periodik (mj. Jazzstop, Revolver Revue, Sado-Maso, Vokno). Časopis přinášel poezii (Egon Bondy, Václav Hrabě, Ivana Hyblerová, ukázky ze sbírky Bohuslava Reynka Odlet vlaštovek), prózu (úryvek z beletrizovaných memoárů Bohumila Hrabala Proluky), fejetony (Jaroslav Hutka), stati a eseje o kultuře a politice (Václav Havel, Kurt Vonnegut o Jazzové sekci, ukázka z Hovorů s TGM) a příspěvky věnované ekologii (Luboš Vydra, Ekologická výzva převzatá z Teologických textů /Ostatní - Edice Oto Mádra/, překlad studie Ronalda Higginse z časopisu New Ecologist) či bylinkářství. K pravděpodobně původním příspěvkům patří nesignovaný fejeton o televizním pořadu Dva z jednoho města, přepis přednášky B. B. Bašuse o F. M. Dostojevském, texty o Matce Tereze (mj. reportáž o její návštěvě v Československu) a překlad interview s hudebníkem Lou Reedem z časopisu Melody Maker. (jar - Michal Jareš)

PRAMENY
Lokace: Libri prohibiti, Praha.
Korespondence: Miroslav Němejc, duben--květen 2017; Ladislav Řanda, září 2017.
LITERATURA
Studie a články: M. (= M. Trégl): Proč vlastně Cvrček? Cvrček (smz.) 1987, č. 3.\

zdroj: Přibáň 2018 viz


Legenda (nové okno): J. Posset Česká samizdatová periodika 1968-89

A. 1. Cvrček
3. anonym
4. [Strakonice]
5. Články jsou uvedeny bez vědomí autorů. Časopis je vydáván pro vlastní potřebu! (2); Články jsou uvedeny bez vědomí autorů i ostatních časopisů! Časopis je vydáván pro vlastní potřebu! (3)
6. A5; (1, 2); A4 (3)
7. 69-78; bez paginace (1)
8. průklep; ručně vázáno v polokartónu
9. ilustrace
11. Zdarma! (2); Výtisky jsou zdarma (3)
12. 1-2x ročně
13. nejméně 3
14. 1/?[86]; 2/[87]; 3/[87]; 1989x

B. 1. Časopis pro literaturu a kulturu.
2. Obsah (2, 3).
3. Většinou plná jména, pseudonymy, anonymy; a) E. Bondy, V. Havel, B. Hrabal, V. Hrabě, J. Hutka, T.G.Masaryk, J. Patočka, B. Reynek, L. Vydra.
b) C. Castaneda, E. Fromm, R. Higgins, Jan Pavel II., L. Reed, L. Ross, C. Sagana, K. Vonnegut.
4.a) Eseje, fejetony, próza, poezie, rozhovory, ukázky z knih, praktické rady.
b) Česká a cizojazyčná beletrie: zastoupené směry: underground (E.Bondy), katolicky orientovaní básníci (B.Reynek aj.); česká filozofie (meziválečné období), ekologie (hrozící katastrofy, léčivé byliny); alternativní hnutí (hippies); hudba (portréty L.Reeda a Siouxie); psychoanalýza (E.Fromm); potlačované nebo trpící skupiny lidí (indiánské kmeny, práce Matky Terezy).
c) Většinou převzato z jiných samizdatových časopisů (Vokno, Revolver Revue, Jazzstop, Jen pro blázny), oficiálního tisku (Vesmír), ev. překlady (z převážně anglických publikací); několik původních příspěvků.\

C.
3. M.,"Proč vlastně Cvrček?", Cvrček 3/[87].

Zdroj: Posset 1993 viz


1987

2 - obsah ocr-opr    3 - obsah ocr-opr