Cvrček

*     Strakonice     *     1987     *     1 – 2 × ročně     *

 
 
Strakonický časopis přinášející texty z oblasti kultury a ekologie
 
Časopis Cvrček vydával ve Strakonicích signatář Charty 77 Miloslav Trégl (*1960). Do autorského okruhu patřili mj. Ondřej Fibich (*1954), Miroslav Němejc (*1962), Ladislav Řanda (*1964) a Jana Tréglová (*1958), kteří dodávali opsané texty, z nichž Trégl časopis sestavoval. Celkem vyšla tři čísla nejednotného formátu (A5, č. 3 A4), psaná na různých psacích strojích na průklepový papír. Fotografie Ivany Řandové v č. 3 byly nalepeny na pevnější papír, podobně byly vytvořeny obálky; dokončené kopie Trégl ve hřbetu svázal nití (resp. bavlnkou). Časopis o rozsahu kolem 70 ručně paginovaných stran vycházel v nákladu jednoho opisu (přibližně 10 kusů), distribuován byl zdarma. – Téměř dokončeno bylo i čtvrté číslo, pravděpodobně však bylo zabaveno při domovní prohlídce. Miroslav Němejc připravoval příspěvky také pro páté číslo, které později zařadil do samostatného svazku nazvaného Venkov 1988–89 (Venkov).
 
Obsah Cvrčka tvořily především texty převzaté z jiných periodik (mj. Jazzstop, Revolver Revue, Sado-Maso, Vokno). Časopis přinášel poezii (Egon Bondy, Václav Hrabě, Ivana Hyblerová, ukázky ze sbírky Bohuslava Reynka Odlet vlaštovek), prózu (úryvek z beletrizovaných memoárů Bohumila Hrabala Proluky), fejetony (Jaroslav Hutka), stati a eseje o kultuře a politice (Václav Havel, Kurt Vonnegut o Jazzové sekci, ukázka z Hovorů s TGM) a příspěvky věnované ekologii (Luboš Vydra, Ekologická výzva převzatá z Teologických textů /Ostatní - Edice Oto Mádra/, překlad studie Ronalda Higginse z časopisu New Ecologist) či bylinkářství. K pravděpodobně původním příspěvkům patří nesignovaný fejeton o televizním pořadu Dva z jednoho města, přepis přednášky B. B. Bašuse o F. M. Dostojevském, texty o Matce Tereze (mj. reportáž o její návštěvě v Československu) a překlad interview s hudebníkem Lou Reedem z časopisu Melody Maker. (jar - Michal Jareš)
 
PRAMENY
Lokace: Libri prohibiti, Praha.
Korespondence: Miroslav Němejc, duben–květen 2017; Ladislav Řanda, září 2017.
 
LITERATURA
Studie a články: M. (= M. Trégl): Proč vlastně Cvrček? Cvrček (smz.) 1987, č. 3.
zdroj: Přibáň 2018 viz
 
 
 
A.
1. Cvrček
3. anonym;
4. [Strakonice];
5. Články jsou uvedeny bez vědomí autorů. Časopis je vydáván pro vlastní potřebu! (2); Články jsou uvedeny bez vědomí autorů i ostatních časopisů! Časopis je vydáván pro vlastní potřebu! (3);
6. A5; (1, 2); A4 (3);
7. 69-78; bez paginace (1);
8. průklep; ručně vázáno v polokartónu;
9. ilustrace;
11. Zdarma! (2); Výtisky jsou zdarma (3);
12. 1-2x ročně;
13. nejméně 3;
14. 1/?[86]; 2/[87]; 3/[87]; 1989x
 
B.
1. Časopis pro literaturu a kulturu.
2. Obsah (2, 3).
3. Většinou plná jména, pseudonymy, anonymy; a) E. Bondy, V. Havel, B. Hrabal, V. Hrabě, J. Hutka, T.G.Masaryk, J. Patočka, B. Reynek, L. Vydra;
b) C. Castaneda, E. Fromm, R. Higgins, Jan Pavel II., L. Reed, L. Ross, C. Sagana, K. Vonnegut.
4.a) Eseje, fejetony, próza, poezie, rozhovory, ukázky z knih, praktické rady.
b) Česká a cizojazyčná beletrie: zastoupené směry: underground (E.Bondy), katolicky orientovaní básníci (B.Reynek aj.); česká filozofie (meziválečné období), ekologie (hrozící katastrofy, léčivé byliny); alternativní hnutí (hippies); hudba (portréty L.Reeda a Siouxie); psychoanalýza (E.Fromm); potlačované nebo trpící skupiny lidí (indiánské kmeny, práce Matky Terezy).
c) Většinou převzato z jiných samizdatových časopisů (Vokno, Revolver Revue, Jazzstop, Jen pro blázny), oficiálního tisku (Vesmír), ev. překlady (z převážně anglických publikací); několik původních příspěvků.
 
C.
3. M.,"Proč vlastně Cvrček?", Cvrček 3/[87].
Zdroj: Posset 1993 viz
 

1987

 
2 - obsah ocr-opr
3 - obsah ocr-opr