Časopis katolického duchovenstva

1828 - 1851 název Časopis pro katolické duchovenstvo

1859 - 1949 název Časopis katolického duchovenstva


*     Praha     *     1828 - 1851, 1859 - 1949     *     4 - 10 × ročně     *


Založil ho Karel Alois Vinařický (1803-69), jazykovým korektorem byl František Ladislav Čelakovský.

Postupně ho redigovali Mikuláš Tomek, Vojtěch Procházka, Ignác Mráz, Václav Vilém Václavíček, Václav Michal Pešina, Jan Valerián Jirsík, František Xaver Havránek, Eduard Tersch, Karel Alois Vinařický, Klement Borový (1838-97), František Borgia Krásl (1844-1907), František Xaver Kryštůfek (1842-1916), Josef Tumpach (1862-1916), Antonín Podlaha (1865-1932), František Xaver Stejskal (1866-1924), Josef Čihák (1880-1960), Josef Vajs (1865-1959), Karel Kadlec (1886-1961), Josef Hronek (1890-1954).

Časopis byl též orgánem různých společností: 1876 až 1920 vědecký odbor Křesťanské akademie v Praze, od 1921 Česká bohoslovecká fakulta a Společnost sv. Cyrila a Metoděje v Praze, od 1923 Klub duchovenstva Československé strany lidové, od 1925 Akademie sv. Tomáše Akvinského.

Od 1923 vychází příloha Sursum, jejím redaktorem je Josef Hronek. 1906-1910 příloha Slavorum litterae theologicae.

„Jest nesporno, že Časopis katolického duchovenstva jest z nejstarších českých časopisů vůbec, že jest jediným důstojným representantem časopiseckým theologické vědy v českém národě, že zásluhy jeho o vybudování české theologické literatury a o vzdělání katolického duchovenstva v naší vlasti jsou nesmírné a nehynoucí." (ČIHÁK, Dr.: Jubilejní stý ročník ČKD, ČKD 1934/1. Str. 3.)

Počet předplatitelů byl mezi 500 až 1300.

zdroje: NK; BLIŽŇÁK, Luboš. Sonda do dějin sociální nauky české katolické teologie: Časopis katolického duchovenstva, časopis Hlídka, časopis Museum. Olomouc, 2018. Rigorózní práce. Univerzita Palackého v Olomouci, CMTF.

Jenerální rejstřík věcný 1828-78 - pdf-ocr

Časopis je též dostupný depozitum.cz. Sice jen po jednotlivých stránkách, nicméně v celém textu lze vyhledávat.

1828

2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr

1829

2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr

1830

2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr

1831

2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr

1832

2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr

1834

2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr

1835

1 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr

1838

1 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr

1841

3 - pdf-ocr

1848

1-4 - pdf-ocr

1865

1-5 - pdf-ocr

1896

obsah, 1-10 - pdf-ocr

1897

obsah, 1-10 - pdf-ocr

1899

obsah - pdf-ocr
1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr

1901

obsah, 1-10 - pdf-ocr

1911

obsah - pdf-ocr
1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr

1933

6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr

1949

1-2 - pdf-ocr