Studie


*     Řím     *     1958 – 1991     *     nepravidelně, čtvrtletně, dvouměsíčně     *


Původně nepravidelně vydávaná revue Křesťanské akademie měla přinášet především filosofické úvahy a eseje a vědecké práce českých exulantů. Takto zaměřen vycházel časopis rozmnožený na cyklostylu nepravidelně do roku 1966, od roku 1967 vycházel tiskem, od roku 1969 čtvrtletně a od roku 1977 dvouměsíčně (resp. 6 čísel do roka). Ve druhé polovině 70. let se revue začíná důsledně věnovat aktuální politické situaci, zejména přináší dokumenty Charty 77 a sdělení VONS (Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných) a odborné i publicistické texty autorů domácího samizdatu. S. redigovali zprvu iniciátoři jejich vzniku František PlannerKarel Vrána (publikující též pod pseudonymem Pavel Želivan), od roku 1966 Karel Skalický, od roku 1977 ve spolupráci s Jaroslavem Pecháčkem ( v tiráži neuveden) a Antonínem Kratochvilem, od roku 1980 s Václavem Steinerem. Blízkými spolupracovníky redakce a členy redakčního okruhu byli dále Josef Benáček, Vojtěch Engelhart, Alexander Heidler, Ivan Jelínek, Josef Koláček, Vladimír Koudelka, Josef Krejčí, Alois Krchňák, Ladislav Radimský, František Rýpar, Věra Stárková aj. Častými přispěvateli byli kromě výše uvedených mj. Václav Bělohradský, Václav Benda, Bohumír Bunža, Jaroslav Dresler, Václav Havel, Ladislav Hejdánek, Jindřich Holeček, Jaroslav Hutka, Eva Kantůrková, Karel Kaplan, Petr Kolář, Iva Kotrlá, František Lízna, Jan Milíč Lochman, Radomír Malý, Václav Malý, Antonín Měšťan, Radim Palouš, Jaroslav V. Polc, Karel Říha, Tomáš Špidlík, František Tomášek, Alexander Tomský a Josef Zvěřina. - V roce 1978 vyšel index Dvacet let časopisu Studie 1958-1978, v posledním čísle (132 datováno 1990, vyšlo 1991) je uveřejněn obsah všech svazků a autorský a tématický předmětový rejstřík, který sestavil V. Steiner (včetně identifikace některých pseudonymů a šifer).

Literatura: Tomáš Halík: Víra a kultura. Pokoncilní vývoj českého katolicismu v reflexi časopisu Studie. Praha, Zvon 1995., Karel Skalický ve Studiích č. 60 - zvl. číslo, index a v č. 132.

Studie / Ivan Jelínek, Karel Skalický, Antonín Kratochvil, Václav Steiner, František Planner, Karel Vrána-Želivan, Josef Benáček, Vojtěch Engelhart OSB, Alexander Heidler, Vladimír Koudelka OP, Josef Krejčí, Alois Krchňák, Ladislav Radimský, Věra Stárková, František Rýpar. - Roma: Křesťanská akademie: Accademia Cristiana. - 27,5 × 21,5 cm, 55-239 s.; asi od č. 9/63 24 × 17 cm, od č. 49/77 21 × 14,5 cm. - Číslování průběžné, od č. 14/68 obojí. - Od č. 14/68 průběžné stránkování v rámci čísel 14-20,21-32,33-36,37-42, od roku 1976 v rámci jednotlivých ročníků. - Č. 14/68 obsahuje mj. Bibliografii krásné české literatury vydané v exilu (únor 1948 - květen 1967). - V roce 1978 vyšel index s názvem Dvacet let časopisu Studie 1958-1978. - Číslo 132 obsahuje kompletní bibliografii titulu. - Monotematická čísla: Básníci ve stínu šibenice, sestavil Antonín Kratochvil (č. 43-44); Maritainův sborník (č. 46-47).

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz

obsahy a rejstříky
obsah - 1958/1 - 1990/132 pdf-ocr
rejstřík autorský - 1958/1 - 1990/132 pdf-ocr
rejstřík věcný - 1958/1 - 1990/132 pdf-ocr
rejstřík autorský a námětový - 1958/1 - 1978/60 pdf-ocr
obsah dle autorů - 1958/1 - 1962/8 pdf-txt

KOMPLETNÍ

ročník 1958

1 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    2 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    3 - pdf-ocr    obsah pdf-txt

ročník 1959

4 - pdf-ocr    obsah pdf-txt

ročník 1960

6 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    7 - pdf-ocr    obsah pdf-txt

ročník 1961

5 - pdf-ocr    obsah pdf-txt

ročník 1962

8 - pdf-ocr    obsah pdf-txt

ročník 1963

9 - pdf-ocr    obsah pdf-txt

ročník 1965

10 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    11 - pdf-ocr    obsah pdf-txt

ročník 1966

12 - pdf-ocr    obsah pdf-txt

ročník 1967

13 - pdf-ocr    obsah pdf-txt

ročník 1968

14 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    15 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    16 - pdf-ocr    obsah pdf-txt

ročník 1969

17 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    18-19 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    20 - pdf-ocr    obsah pdf-txt

ročník 1970

21 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    22 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    23-24 - pdf-ocr    obsah pdf-txt

ročník 1971

25-26-27 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    28 - pdf-ocr    obsah pdf-txt

ročník 1972

29 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    30 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    31-32 - pdf-ocr    obsah pdf-txt

ročník 1973

33 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    34-35 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    36 - pdf-ocr    obsah pdf-txt

ročník 1974

37 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    38 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    39 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    40 - pdf-ocr    obsah pdf-txt

ročník 1975

41-42 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    43-44 - pdf-ocr    obsah pdf-txt

ročník 1976

45 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    46-47 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    48 - pdf-ocr    obsah pdf-txt

ročník 1977

49 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    50 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    51 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    52-53 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    54 - pdf-ocr    obsah pdf-txt

ročník 1978

55 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    56 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    57 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    58 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    59 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    60 - pdf-ocr   , obsah pdf-txt

ročník 1979

61 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    62 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    63 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    64 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    65 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    66 - pdf-ocr    obsah pdf-txt

ročník 1980

67 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    68 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    69 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    70 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    71 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    72 - pdf-ocr    obsah pdf-txt

ročník 1981

73 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    74 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    75 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    76-77 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    78 - pdf-ocr    obsah pdf-txt

ročník 1982

79 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    80 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    81 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    82 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    83 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    84 - pdf-ocr    obsah pdf-txt

ročník 1983

85-86 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    87-88-89 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    90 - pdf-ocr    obsah pdf-txt

ročník 1984

91 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    92 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    93-94 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    95 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    96 - pdf-ocr    obsah pdf-txt

ročník 1985

97 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    98-99 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    100-101 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    102 - pdf-ocr    obsah pdf-txt

ročník 1986

103 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    104-106 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    107 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    108 - pdf-ocr    obsah pdf-txt

ročník 1987

109 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    110-111 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    112-113 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    114 - pdf-ocr    obsah pdf-txt

ročník 1988

115 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    116-117 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    118-119 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    120 - pdf-ocr    obsah pdf-txt

ročník 1989

121 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    122-123 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    124-125 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    126 - pdf-ocr    obsah pdf-txt

ročník 1990

127 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    128-129 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    130-131 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    132 - pdf-ocr    obsah pdf-txt