Studie

Řím     *     1958 - 1991     *     nepravidelně, čtvrtletně, dvouměsíčně     *

 

Původně nepravidelně vydávaná revue Křesťanské akademie měla přinášet především filosofické úvahy a eseje a vědecké práce českých exulantů. Takto zaměřen vycházel časopis rozmnožený na cyklostylu nepravidelně do roku 1966, od roku 1967 vycházel tiskem, od roku 1969 čtvrtletně a od roku 1977 dvouměsíčně (resp. 6 čísel do roka). Ve druhé polovině 70. let se revue začíná důsledně věnovat aktuální politické situaci, zejména přináší dokumenty Charty 77 a sdělení VONS (Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných) a odborné i publicistické texty autorů domácího samizdatu. S. redigovali zprvu iniciátoři jejich vzniku František Planner a Karel Vrána (publikující též pod pseudonymem Pavel Želivan), od roku 1966 Karel Skalický, od roku 1977 ve spolupráci s Jaroslavem Pecháčkem ( v tiráži neuveden) a Antonínem Kratochvilem, od roku 1980 s Václavem Steinerem. Blízkými spolupracovníky redakce a členy redakčního okruhu byli dále Josef Benáček, Vojtěch Engelhart, Alexander Heidler, Ivan Jelínek, Josef Koláček, Vladimír Koudelka, Josef Krejčí, Alois Krchňák, Ladislav Radimský, František Rýpar, Věra Stárková aj. Častými přispěvateli byli kromě výše uvedených mj. Václav Bělohradský, Václav Benda, Bohumír Bunža, Jaroslav Dresler, Václav Havel, Ladislav Hejdánek, Jindřich Holeček, Jaroslav Hutka, Eva Kantůrková, Karel Kaplan, Petr Kolář, Iva Kotrlá, František Lízna, Jan Milíč Lochman, Radomír Malý, Václav Malý, Antonín Měšťan, Radim Palouš, Jaroslav V. Polc, Karel Říha, Tomáš Špidlík, František Tomášek, Alexander Tomský a Josef Zvěřina. – V roce 1978 vyšel index Dvacet let časopisu Studie 1958-1978, v posledním čísle (132 datováno 1990, vyšlo 1991) je uveřejněn obsah všech svazků a autorský a tématický předmětový rejstřík, který sestavil V. Steiner (včetně identifikace některých pseudonymů a šifer).

Literatura: Tomáš Halík: Víra a kultura. Pokoncilní vývoj českého katolicismu v reflexi časopisu Studie. Praha, Zvon 1995., Karel Skalický ve Studiích č. 60 – zvl. číslo, index a v č. 132

Studie / Ivan Jelínek, Karel Skalický, Antonín Kratochvil, Václav Steiner, František Planner, Karel Vrána-Želivan, Josef Benáček, Vojtěch Engelhart OSB, Alexander Heidler, Vladimír Koudelka OP, Josef Krejčí, Alois Krchňák, Ladislav Radimský, Věra Stárková, František Rýpar. – Roma: Křesťanská akademie: Accademia Cristiana. – 27,5 × 21,5 cm, 55-239 s.; asi od č. 9/63 24 × 17 cm, od č. 49/77 21 × 14,5 cm. – Číslování průběžné, od č. 14/68 obojí. – Od č. 14/68 průběžné stránkování v rámci čísel 14-20,21-32,33-36,37-42, od roku 1976 v rámci jednotlivých ročníků. – Č. 14/68 obsahuje mj. Bibliografii krásné české literatury vydané v exilu (únor 1948 – květen 1967). – V roce 1978 vyšel index s názvem Dvacet let časopisu Studie 1958-1978. – Číslo 132 obsahuje kompletní bibliografii titulu. – Monotematická čísla: Básníci ve stínu šibenice, sestavil Antonín Kratochvil (č. 43-44); Maritainův sborník (č. 46-47).

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz

 
 
obsahy a rejstříky    
obsah 1958 /1 - 1990 /132 pdf-ocr
rejstřík autorský 1958 /1 - 1990 /132 pdf-ocr
rejstřík věcný 1958 /1 - 1990 /132 pdf-ocr
rejstřík autorský a námětový 1958 /1 - 1978 /60 pdf-ocr
obsah dle autorů 1958 /1 - 1962 /8 pdf-txt

 

 

 

 

 

KOMPLETNÍ

ročník 1958

ročník 1959

ročník 1960

ročník 1961

ročník 1962

ročník 1963

ročník 1965

ročník 1966

ročník 1967 

ročník 1968 

ročník 1969 

ročník 1970

ročník 1971

ročník 1972

ročník 1973

ročník 1974

ročník 1975

ročník 1976

ročník 1977

ročník 1978

ročník 1979

ročník 1980

ročník 1981

ročník 1982

ročník 1983

ročník 1984

ročník 1985

ročník 1986

ročník 1987

ročník 1988

ročník 1989

ročník 1990