Lázeňský host

*     [Praha]     *     1977 -     *     0 - 8 x ročně     *

 

Legenda (nové okno): J. Posset Česká samizdatová periodika 1968-89

A.
1. Lázeňský host (1/77-2/79, od č.[3]/81); zkr.LH; Kašpar ([3]/79-2/81);
2. Neprofesionální oběžník zabývající se výhradně netradičními formami životního stylu (5/77-7/77, 0/78-[3]/79, 1/81, 2/81);
3. anonym;
4. [Praha];
6. A4;
7. [22]-105;
8. průklep (částečně xerox); sešito v polopevných deskách či kartónu;
9. ilustrace;
10. 4(5/77-7/77,0/78-2/79,1/80-2/81,1/82-3/82,1/84); 6([3]/79);
12. 2-8x ročně (roku 1988 nevycházel);
13. 42;
14. 1/77; 2/77; 3/77; 4/77; 5/77; 6/77; 7/77; 8/77; 0/78; 1/78; 2/78; 1/79; 2/79; [3]/l/79; 1/80; 2/80; 1/81; 2/81; [3]/l/81; *4/81; 1/82; 2/82; 3/82; 4/82; 1/83; 2/83; 3/83; 4/83; 1/84; *2/84; 3/VIII/84; 4/VIII/84; l/IX/85; 2/IX/85; 3/IX/85; l/X/86; 2/X/86; 3/X/86; l/XI/87; 2/XI/87; 3/XI/87; 4/XI/87; 1989-
 
B.
1. Časopis pro literaturu a alternativní formy života.
2. Obsah; rubriky ve volné kombinaci (ne vždy k dispozici): Zpravodajství z domova; Zpravodajství ze zahraničí; Praktický rádce; Lázeňská zdravověda; Překrásná literatura; Fejetony; Překlady; Doporučená literatura; Výtvarné umění; Divadlo; Náboženství a věda; Naléhavá sdělení; Inzerce; Recepty a návody; Štvanice na rozum; Stížnosti; samostatné přílohy (5/77,1/78 [2x]).
3. Většinou plná jména, někde šifry;
a) J. Brzorád, V. Faktor, Z. Fügner, J. Koubek, E. Mařík, M. Schelinger, P. Vitera;
b) G. Bernanos, A. Buchwald, C. Castaneda, M. Eliade, M. Heidegger, K. Jaspers, C. G. Jung, R. M. Pirsig, A. M. Ripellino, A. Schopenhauer, J. Steinbeck, P. Steiner, D. T. Suzuki, A. Toynbee, A. Watts, C. Wilson.
4. a) Próza, články, reportáže, studie, eseje, fejetony, poezie, sdělení, recepty, myšlenky, kritiky, inzeráty.
b) Literatura: původní příspěvky (V. Faktor, M. Schelinger, J. Koubek), literární tipy, kritiky (F. X. Šalda o A. Rimbaudovi; o Fasádě L. Moníkové), četné překlady (J. Steinbeck, C. CastanedaUčení dona Juana, deníky G. BernanoseMagická Praha A. M. Ripellina, W. S. Burroughs, poezie Ch. Morgensterna, holandská literatura); filozofie: čínská a indická filozofie, texty A. Schopenhauera, Z. Neubauera, M. Heideggera; historie: A. Toynbee, F. Palacký; náboženství: křesťanství, zen-buddhismus, židovství, taoismus; psychologie (C. G. Jung); mystika: kabala, grafologie, jasnovidectví; pedagogika; happeningy: zprávy ze společných akcí, oslav, her; na okraji i výtvarné umění, divadlo, film, sport, semiotika, ruský formalismus; praktické rady, recepty, inzeráty, cestopisy.
c) Asi polovina původních příspěvků, polovina překladových premiér (většinou z angličtiny), některé texty převzaté (samizdat, oficiální tisk).
 
D.  Rozhovor se členem redakce (7. 5. 89):
1. Praha.
2. 4-22 kusů.
3. Průklep; několik málo čísel xerox.
5. Úvahy již od r.1976; další původ viz č.1/77;společné akce kruhu okolo LH (svátky, hry, happeningy, pikniky).
6. Alternativní způsob života.
9. Především v Praze, také v Táboře a Olomouci.
10. Časopis Listy (Řím); nakladatelství Arkýř (Mnichov).
11. Možnost
13. Kruh známých okolo LH; univerzita ve Filadelfii.
14. Tvář, Host do domu.
15. Zdarma.
16. Překlady knih, historický kalendář; ovšem nikoliv pod nějakým názvem edice.
zdroj: Posset 1993 viz
 
 
ročník 1977
ročník 1978
ročník 1979
ročník 1980
ročník 1981
ročník 1982
ročník 1983
ročník 1984
ročník 1985
ročník 1986
ročník 1987
ročník 1989
ročník 1993