Lázeňský host


*     [Praha]     *     1977 -     *     0 - 8 x ročně     *


Legenda (nové okno): J. Posset Česká samizdatová periodika 1968-89

A.
1. Lázeňský host (1/77-2/79, od č.[3]/81); zkr.LH; Kašpar ([3]/79-2/81)
2. Neprofesionální oběžník zabývající se výhradně netradičními formami životního stylu (5/77-7/77, 0/78-[3]/79, 1/81, 2/81) 3. anonym
4. [Praha]
6. A4
7. [22]-105
8. průklep (částečně xerox); sešito v polopevných deskách či kartónu
9. ilustrace
10. 4(5/77-7/77,0/78-2/79,1/80-2/81,1/82-3/82,1/84); 6([3]/79)
12. 2-8x ročně (roku 1988 nevycházel)
13. 42
14. 1/77; 2/77; 3/77; 4/77; 5/77; 6/77; 7/77; 8/77; 0/78; 1/78; 2/78; 1/79; 2/79; [3]/l/79; 1/80; 2/80; 1/81; 2/81; [3]/l/81; *4/81; 1/82; 2/82; 3/82; 4/82; 1/83; 2/83; 3/83; 4/83; 1/84; *2/84; 3/VIII/84; 4/VIII/84; l/IX/85; 2/IX/85; 3/IX/85; l/X/86; 2/X/86; 3/X/86; l/XI/87; 2/XI/87; 3/XI/87; 4/XI/87; 1989-

B. 1. Časopis pro literaturu a alternativní formy života.
2. Obsah; rubriky ve volné kombinaci (ne vždy k dispozici): *Zpravodajství z domova; Zpravodajství ze zahraničí; Praktický rádce; Lázeňská zdravověda; Překrásná literatura; Fejetony; Překlady; Doporučená literatura; Výtvarné umění; Divadlo; Náboženství a věda; Naléhavá sdělení; Inzerce; Recepty a návody; Štvanice na rozum; Stížnosti; samostatné přílohy (5/77,1/78 [2x]). 3. Většinou plná jména, někde šifry;
a) J. Brzorád, V. Faktor, Z. Fügner, J. Koubek, E. Mařík, M. Schelinger, P. Vitera
b) G. Bernanos, A. Buchwald, C. Castaneda, M. Eliade, M. Heidegger, K. Jaspers, C. G. Jung, R. M. Pirsig, A. M. Ripellino, A. Schopenhauer, J. Steinbeck, P. Steiner, D. T. Suzuki, A. Toynbee, A. Watts, C. Wilson.
4. a) Próza, články, reportáže, studie, eseje, fejetony, poezie, sdělení, recepty, myšlenky, kritiky, inzeráty.
b) Literatura: původní příspěvky (V. Faktor, M. Schelinger, J. Koubek ), literární tipy, kritiky (F. X. Šalda o A. Rimbaudovi ; o Fasádě L. Moníkové ), četné překlady (J. Steinbeck, C. CastanedaUčení dona Juana, deníky G. BernanoseMagická Praha A. M. Ripellina , W. S. Burroughs , poezie Ch. Morgensterna , holandská literatura); filozofie: čínská a indická filozofie, texty A. Schopenhauera, Z. Neubauera, M. Heideggera ; historie: A. Toynbee, F. Palacký ; náboženství: křesťanství, zen-buddhismus, židovství, taoismus; psychologie (C. G. Jung ); mystika: kabala, grafologie, jasnovidectví; pedagogika; happeningy: zprávy ze společných akcí, oslav, her; na okraji i výtvarné umění, divadlo, film, sport, semiotika, ruský formalismus; praktické rady, recepty, inzeráty, cestopisy.
c) Asi polovina původních příspěvků, polovina překladových premiér (většinou z angličtiny), některé texty převzaté (samizdat, oficiální tisk).

D. Rozhovor se členem redakce (7. 5. 89):
1. Praha.
2. 4-22 kusů.
3. Průklep; několik málo čísel xerox.
5. Úvahy již od r.1976; další původ viz č.1/77;společné akce kruhu okolo LH (svátky, hry, happeningy, pikniky).
6. Alternativní způsob života.
9. Především v Praze, také v Táboře a Olomouci.
10. Časopis Listy (Řím); nakladatelství Arkýř (Mnichov).
11. Možnost
13. Kruh známých okolo LH; univerzita ve Filadelfii.
14. Tvář, Host do domu.
15. Zdarma.
16. Překlady knih, historický kalendář; ovšem nikoliv pod nějakým názvem edice.\

zdroj: Posset 1993 viz


ročník 1977

ročník 1978

ročník 1979

ročník 1980

ročník 1981

ročník 1982

ročník 1983

ročník 1984

ročník 1985

ročník 1986

ročník 1987

ročník 1989

ročník 1993