Panoráma

Měsíční revue.

od 1-2/1988 - Revue pro Čechy a Slováky.


*     Doncaster, Austrálie     *     1986 - 1988     *     měsíčně     *


 

Kulturní, společenská i politická revue, jejíž redakce prosazovala „panoramatický" pohled na exil a chtěla „dělat noviny ne od stolu, ale v terénu". Měsíčník vydávala od července 1986 společnost Czechoslovak Panorama, redigoval Jiří Hodač. Převažují reportáže, rozhovory, informace o kultuře v exilu i v Československu (pravidelné literární recenze podepsané šifrou IP), dále krajanské a spolkové informace, drobné zprávy z ČSSR, sportovní zpravodajství, čtenářská rubrika, rubrika To byl zas měsíc s humorem shrnující události v Austrálii v uplynulém měsíci, ojediněle ankety. V redakční radě (v tiráži uvedena od č. 7/1988) vedle redaktora J. Hodače působili Miloš Ondrášek, Pavel Šindelář, Jiří Špiegl a dopisující členové Petr Chudožilov (fejetony, povídky), Jaroslav Kováříček, Jindřich Lion (úvahy) a Jiří Sýkora (fejetony). Dále přispívali V. Bosák, V. Donát (pseud.), Michael Cigler, Vojtěch Nevlud-Duben, Petr Hronek, Jára Kohout (humoristické texty), Vladimír Kříž, Eva Límanová (próza), Petr Mařan, Aleš Nebeský, Marcel Pfleger, Jan Slavík (pseud.), Jožka Staněk, Hynek Stehlík, Rudolf Ströbinger, V. Táborský, František Toman, Ota Ulč, Jiří Veselý, Karel Wendt aj.

Časopis vycházel pravidelně měsíčně, pouze č. 1-2 / 1988 vyšla jako dvojčíslo. Na konci roku 1988 vydavatelé přerušili vydávání časopisu na neurčilo, k jeho obnovení však už nedošlo.

Panoráma: Měsíční revue / Jiří Hodač. Doncaster: Czechoslovak Panorama. 27 × 21 cm, 24 s. Od č. 1-2/88 změna podnázvu na Revue pro Čechy a Slováky. Vyšla čísla 1-6 / 1986; č. 1-12 / 1987; č. 1-12/1988.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz


1987

3 - pdf-ocr