Studentské časopisy 60. let XX. stol.

Studentské časopisy ze 60. let 20. stol. (faksimilová edice dokumentů), editor Jaroslav Pažout

převzato z webu Libri prohibiti, doplněn vydavatel, seřazeno abecedně a chronologicky, podloženo (strojově rozpoznaným) textem, zmenšeno

PAŽOUT, Jaroslav (ed.). Studentské časopisy ze 60. let 20. stol.: faksimilová edice dokumentů - pdf-txt

doplňující literatura: JAREŠ, Jakub. Filosofická fakulta UK v letech 1968 - 1971: Vývoj ve stranické organizaci KSČ na FF UK aneb od rehabilitací k nové čistce. Praha, 2004. Filosofická fakulta UK. - pdf-txt


Agronomic - Spolek posluchačů zemědělského inženýrství Agronomické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně

1969 jaro - pdf-ocr

Aktuality - Vysokoškolská rada Ústředního výboru ČSM

1964 - 1 - pdf-ocr    1965 - 3 - pdf-ocr    1965 - 6 - pdf-ocr    1966 - 2 - pdf-ocr    1966 - 5 - pdf-ocr

Buchar - Fakultní výbor Fakulty strojní ČVUT, STAR - Studentská akademická rada Fakulty strojní ČVUT

1964 - 5 - pdf-ocr    1965 - 6 - pdf-ocr    1965 - 7 - pdf-ocr    1965 - 8 - pdf-ocr    1968 - 1 - pdf-ocr    1969 - nečíslováno - pdf-ocr    1969 - 2 - pdf-ocr    1969 - 3 - pdf-ocr

Bulletin BSC - Brněnské studentské centrum

1968 - 12 - pdf-ocr    1969 - 21.01. - pdf-ocr    1969 - 22.01. - pdf-ocr

Bulletin PSP - Pražský studentský parlament (TAISS - Tiskové a informační středisko Svazu vysokoškolského studentstva Čech a Moravy)

1968 - 06.12. - 0 - pdf-ocr    1969 - 08.02. - zvláštní vydání - pdf-ocr

Bulletin-Q - Brněnské studentské centrum

1969 - 06.02. - soubor ve zdroji chybí

Bulletin SVS - předsednictvo Svazu vysokoškolského studentstva Čech a Moravy

1968 - 10.10. - 1 - pdf-ocr    1968 - 21.10. - 2 - pdf-ocr    1968 - 13.12. - 3 - pdf-ocr    1969 - 10.01. - 4 - pdf-ocr    1969 - 24.04. - 6 - pdf-ocr

Bulletin VOV - Vysokoškolský obvodní výbor ČSM Praha

1966 - 01 - pdf-ocr    1967 - začátek roku - pdf-ocr    1967- 01 - zvláštní číslo - pdf-ocr    1967 - 14.02. - pdf-ocr    1967 - 03 - pdf-ocr    1967 - 05 - pdf-ocr    1967 - do poloviny května - pdf-ocr    1967 - 10 - pdf-ocr    1968 - 03 - pdf-ocr

Dalila - studenti Vysoké školy zemědělské v Praze

1968 - pdf-ocr    1969 - 02 - pdf-ocr

Eko - posluchači Slovenské vysoké školy ekonomické v Bratislavě

1969 - únor - pdf-ocr    1969 - červen - pdf-ocr

Ekonom - studenti Vysoké školy ekonomické v Praze

1968 - 09 - pdf-ocr    1968 - 11 - pdf-ocr    1968 - 12 - pdf-ocr    1969 - 15 - pdf-ocr    1969 - 16 - pdf-ocr

Ekrazit - Spolek chemiků Chemickotechnologické fakulty Slovenské vysoké školy technické v Bratislavě

1969 - 3 - pdf-ocr

Elixír - Celoškolský výbor ČSM Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT), od podzimu 1965 studenti VŠCHT, od podzimu 1968 Akademická rada studentů VŠCHT

r. 1 - 1959 - 01 - pdf-ocr    r. 1 - 1959 - 02 - pdf-ocr    r. 2 - 1959 - 04 - pdf-ocr    r. 2 - 1959 - 06 - pdf-ocr    r. 3 - 1960 - 01-02 - pdf-ocr    r. 3 - 1960 - 03 - pdf-ocr    r. 3 - 1960 - 05 - pdf-ocr    r. 3 - 1961 - 06 - pdf-ocr    r. 3 - 1961 - 07 - pdf-ocr    r. 3 - 1961 - 22.03. - zvláštní vydání - pdf-ocr    r. 3 - 1961 - 12.4. - zvláštní vydání - pdf-ocr    r. 3 - 1961 - 08 - pdf-ocr    r. 3 - 1961 - 09 - pdf-ocr    r. 4 - 1961 - 01 - pdf-ocr    r. 4 - 1961 - 03-04 - pdf-ocr    r. 5 - 1962 - 12 - pdf-ocr    r. 5 - 1963 - jaro - pdf-ocr    r. 5 - 1963 - 03 - pdf-ocr    r. 5 - 1963 - 04 - pdf-ocr    r. 5 - 1963 - Kachekran - pdf-ocr    r. 8 - 1965 - září - 09 - pdf-ocr    r. 8 - 1965 - říjen - 02 - pdf-ocr    r. 8 - 1965 - podzim, zvláštní číslo - pdf-ocr    r. 8 - 1965 - listopad - 11 - pdf-ocr    r. 8 - 1966 - leden - 01 - pdf-ocr    r. 8 - 1966 - únor - 06 - pdf-ocr    r. 8 - 1966 - duben - pdf-ocr    r. 8 - 1966 - květen - 07 - pdf-ocr    r. 8 - 1966 - extra Kachekran - pdf-ocr    r. 9 - 1966 - 01 - pdf-ocr    r. 9 - 1966 - brak - pdf-ocr    r. 9 - 1966 - 02 - pdf-ocr    r. 9 - 1967 - 03 - pdf-ocr    r. 9 - 1967 - 04 - pdf-ocr    r. 9 - 1967 - 05 - pdf-ocr    r. 9 - 1967 - 06 - pdf-ocr    r. 9 - 1967 - 07 -pdf-ocr    r. 9 - 1967 - Kachekran - pdf-ocr    r. 10 - 1967 - Brak - pdf-ocr    r. 10 - 1967 - 02 - pdf-ocr    r. 10 - 1968 - zvláštní vydání 22.01. - pdf-ocr    r. 10 - 1968 - 04 - pdf-ocr    r. 10 - 1968 - 05 - pdf-ocr    r. 10 - 1968 - 06 - pdf-ocr    r. 10 - 1968 - Kachekran - pdf-ocr    r. 11 - 1968 - Brak - pdf-ocr    r. 11 - 1968 - 02 - pdf-ocr    r. 11 - 1968 - 03 - pdf-ocr    r. 11 - 1969 - 04 - pdf-ocr    r. 11 - 1969 - 05 - pdf-ocr    r. 11 - 1969 - 06-07 - pdf-ocr    r. 11 - 1969 - Fleš 19.4. - pdf-ocr   

Éčko - studenti Provozně ekonomické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně

1969 - 30.03. - pdf-ocr

Fórum zahraničních studentů - [svazy zahraničních studentů]

1969 - zvláštní číslo 22.01. - pdf-ocr

Hejrup - Fakultní výbor na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem

Hejrup - 1966 - 05 - pdf-ocr

Impuls - časopis studentů Vysoké školy zemědělské v Praze (VŠZ), do

r. 1967 vydával Celoškolský výbor ČSM VŠZ, v r. 1969 Samostatná organizace studentů na VŠZ r. 1 - 1964 - 03 - pdf-ocr    r. 1 - 1965 - 07 - pdf-ocr    r. 2 - 1966 - 03 - zatím nedostupný    r. 2 - 1966 - 04 - pdf-ocr    r. 2 - 1966 - 05 - pdf-ocr    r. 3 - 1966 - 09 - pdf-ocr    r. 3 - 1967 - 01-02 - pdf-ocr    r. 3 - 1967 - 03-04 - pdf-ocr    r. 4 - 1967 - 01 - pdf-ocr    r. 4 - 1968 - 03 - pdf-ocr    r. 4 - 1968 - 04 - pdf-ocr    r. 4 - 1968 - 05 - pdf-ocr    r. 5 - 1969 - 01 - pdf-ocr    r. 5 - 1969 - 02 - pdf-ocr    r. 5 - 1969 - 03 - pdf-ocr    r. 5 - 1969 - 04 - pdf-ocr

Index - plzeňští vysokoškoláci, do r. 1967 Městská vysokoškolská rada ČSM Plzeň, od r. 1968 Městské vysokoškolské centrum v Plzni

r. 1 - 1964-65 - 01    r. 1 - 1964-65 - 02    r. 1 - 1964-65 - 03    r. 1 - 1964-65 - 04    r. 1 - 1964-65 - 05    r. 1 - 1964-65 - 06    r. 2 - 1965-66 - 01    r. 2 - 1965-66 - 02    r. 2 - 1965-66 - 03    r. 2 - 1965-66 - 04 - pdf-ocr    r. 3 - 1966-67 - 01    r. 3 - 1966-67 - 02    r. 3 - 1966-67 - 03 - pdf-ocr    r. 3 - 1966-67 - 04 - pdf-ocr    r. 3 - 1966-67 - 05 - pdf-ocr    r. 4 - 1967-68 - 01 - pdf-ocr    r. 4 - 1967-68 - 02 - pdf-ocr    r. 4 - 1967-68 - 03 - pdf-ocr    r. 4 - 1967-68 - 04 - pdf-ocr    r. 4 - 1967-68 - 05 - pdf-ocr    r. 4 - 1967-68 - 06    r. 4 - 1967-68 - 07 - pdf-ocr    r. 4 - 1967-68 - 08 - pdf-ocr    r. 4 - 1967-68 - 09 - okupační číslo 1 - 23.08.1968 - pdf-ocr    okupační čísla 2-10 - r. 5 - 1968-69 - 13 - pdf-ocr    r. 5 - 1968-69 - 14 - pdf-ocr    r. 5 - 1968-69 - 15 normalizovaný Index - pdf-ocr    okupační číslo - zvláštní vydání - 20.01.1969 - pdf-ocr    r. 5 - 1968-69 - 16 cenzurovaný Index - pdf-ocr    r. 5 - 1968-69 - 17 - pdf-ocr

Informace AMU - fakultní studentské organizace Akademie múzických umění v Praze - Akademie rady studentů DAMU a HAMU a Klub posluchačů a absolventů FAMU

1969 - 1 - pdf-ocr

Informačný Bulletín SVŠT Bratislava - studentský parlament Svazu vysokoškoláků Slovenska Elektrofakulty Slovenské vysoké školy technické v Bratislavě

1969 - [podzim] - pdf-ocr

Integrál - studenti Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze

1968 - 01 - pdf-ocr    1968 - 02 - pdf-ocr    1968 - 03 - pdf-ocr    1968 - 04 - pdf-ocr    1968 - 05 - pdf-ocr    1969 - 01 - pdf-ocr    1969 - 02 - pdf-ocr    1969 - 03 - pdf-ocr    1969 - 04 - pdf-ocr    1969 - 05 - pdf-ocr    1969 - 06 - pdf-ocr    1969 - 07 - pdf-ocr    1969 - 08 - pdf-ocr

Lef - posluchači Lesnické fakulty Vysoké školy zemědělské Brno

1966 - 1 - pdf-ocr

Medik - medici Lékařské fakulty University J. E. Purkyně, členové Rentgen Clubu

1968 - jaro - pdf-ocr    1968 - konec roku - pdf-ocr

Motto - Fakulta tělesné výchovy a sportu

1969 - 3 - pdf-ocr

Naše kronika - Městský výbor ČSM v Moskvě

1965 - 1 - pdf-ocr    1965 - 2 - pdf-ocr

Normalizace - studenti filosofické fakulty Univerzity [J. E. Purkyně] v Brně

1968 - 0 - listopad - pdf-ocr    1968 - 1 - prosinec - pdf-ocr    1968 - 2 - prosinec - pdf-ocr    1969 - 3 - leden - pdf-ocr

Představy - posluchači Vysoké školy politické při ÚV KSČ

1968 - 2 - pdf-ocr    1969 - 3 - pdf-ocr

Puls - Stávkový výbor Vysoké školy zemědělské v Praze

1968 - 1 - pdf-ocr    1968 - 2 - pdf-ocr    1968 - 3 - pdf-ocr

Reflex - fakultní výbor ČSM Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze

1967 - 2 - pdf-ocr

Ruch - Filozofická fakulta Univerzity [J. E. Purkyně] v Brně

1968 - 3 - pdf-ocr

Skalpel Expres - Akademická rada mediků v Plzni

1969 - 3 - pdf-ocr

Spektrum - ARS - Akademická rada studentstva Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

1968 - 12.12. - pdf-ocr    1969 - 21.03. - pdf-ocr    1969 - 16.04. - pdf-ocr    1969 - 14.05. - pdf-ocr

Spiritus - studenti Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích (VŠCHT), Spiritus expres - časopis (Spolku) posluchačů VŠCHT

1968 - 1 - pdf-ocr    1968 - 3 - pdf-ocr    1969 - 4 - pdf-ocr    Spiritus expres - 1969 - 1 - pdf-ocr

Študentský Hyde Park - Předsednictvo Parlamentu Svazu vysokoškoláků Slovenska při Vysoké škole zemědělské v Nitře; 1. ročník - "Hyde Park"

1968 prosinec - 1 - pdf-ocr    1969 únor - 5 - pdf-ocr    1969 březen - 6 - pdf-ocr

Trias - Spolek veterinárních mediků v Brně

1969 - 03 - pdf-ocr

Zpravodaj VR ÚV ČSM - Vysokoškolská rada Ústředního výboru Československého svazu mládeže

1964 - 05 - pdf-ocr