Katalog výstavy V.Z.D.O.R. 1992

Katalog k Výstavě nezávislé literatury v samizdatu a exilu v letech 1948-1989 V. Z. D. O. R.

 

Ústav pro soudobé dějiny ČSAV Praha
Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury Scheinfeld-Schwarzenberg

v Památníku národního písemnictví Praha, leden - červen 1992


 

pdf-ocr