Křesťanské listy a Husův lid

KŘESŤANSKÉ LISTY, od 1958/7 KŘESŤANSKÉ LISTY A HUSŮV LID

Illustrovaný týdeník pro přátele dobré četby (1903)

Československý týdeník (1925)

Časopis Národní Jednoty Československých Protestantů a Americe a v Kanadě (od 1958)

 

*     Clarkson aj., od 1958 Chicago     *     1898(?) – 1965     *     měsíčně     *

 

Evangelický misijní a zpravodajský časopis založil a vydával Václav Losa v Clarkson, Nebr., od roku 1903 vydávala Presbyterian Board of Publicatíon and S. S. Work v Omaze (1903), později v Pittsburghu a ve Philadelphii, v roce 1930 Board of National Missions of Presbyterian Church v New Yorku, později v Cedar Rapids. Podle Štědronského 1958 list postupné redigovali, spoluredigovali a v administrativé spolupracovali V. Losa, V. Šiller, J . R. Miller, J . V. Kovář (rubrika Nedělní škola), J. Kučera (rubrika Křesťanská snaha), v 50. letech A. Husák, Josef Břeň, Milo Filipi (redaktor zřejmě od 1943) a J. Novotný. V srpnu 1958 se K.l. spojily s časopisem Husův lid a od č. 8/1958 nadále vycházely pod názvem Křesťanské listy a Husův lid v Chicagu v redakci Jaroslava Pavla Tattera a zpočátku též Mila Filipi, administrativu zajišťoval Vincent P. Stupka, později John Opie. V 60. letech přispívali zejména Olga Fierzová, Józa Novotný, Otakar Odložílík, Rut Petříčková, Přemysl Pitter aj. Články zejména v češtiné a slovenštině, příležitostně též v angličtině.

Podle Štědronského 1958 list vznikl 1899, ale v tiráži KL je uveden letopočet vzniku 1898. Často měnil periodicitu; vznikl a končil jako měsíčník, vycházel ale také týdně a čtrnáctidenně. V roce 1924 náklad 2400 výtisků, podle Dubna 1962 činil na počátku 60. let náklad přibližně 1000 výtisků. Zanikl v prosinci 1965. 

Literatura: Milo Filipi: Redakční. Křesťanské listy a Husův lid 1958, č. 8, s. 4-6.

 

Husův lid

Orgán, od 1953 Časopis Národní jednoty československých protestantu v Americe a Kanadě.

*     Chicago     *     1940 – 1958 (– 1965)     *     měsíčně     *

Protestantský časopis vznikl v březnu 1940 z iniciativy Josefa L. Hromádky, Otakara Odložilíka a J. Procházky, později se na chodu redakce a administrace podíleli též Jan P. Piroch, Blahoslav Hrubý, Vincent Peter Stupka a Jaroslav Pavel Tatter.
Pod původním názvem list vycházel do července 1958; poté se spojil s Křesťanskými listy a od č. 8/1958 nadále vycházel pod názvem Křesťanské listv a Husův lid.

 

Husův lid: Časopis Národní Jednoty Československých Protestantů v Americe a v Kanadě / Josef L. Hromádka, J. Procházka. Jan P Piroch, Blahoslav Hrubý, Jaroslav Pavel Tatter, Vincent
Peter Stupka, Otakar Odložilík. - Chicago: Národní Jednota Československých Protestantů v USA a v Kanadě. - 23-24 × 16-17 cm. 12-36 s. Anglický název The People of John Hus. - Od č. 1/40 do č. 3/41 podnázev Orgán Národní Jednoty Čsl. Evangelíků v Americe, název vydavatele Národní Jednota Čsl. Evangelíků v Americe (National Union of Czechoslovak Protestants in America). - Od č. 4/41 asi do roku 1953 vychází s podnázvem Orgán Národní Jednoty Československých Protestantů v Americe a v Kanadě. Průběžné stránkováni

Křesťanské listy: A. Husák, Josef Břeň, Milo Filipi, J. Novotný. - Cedar Rapids: Board of National Missions of the Presbyterian Church. - 28 × 22 cm, 12 s. - Anglický název Christian Journal.

Křesťanské listy a Husův lid: Časopis Národní Jednoty Československých Protestantů v Americe a v Kanadě / Jaroslav Pavel Tatter, Milo Filipi. - Chicago: Národní Jednota Československých Protestantů v USA a v Kanadě. – 23-24 × 16,5 cm, 12-16 s.; asi do konce r. 1958 28 × 22 cm. – V tiráži též anglický název Christian Journal and the People of Hus. – Ročníkovánl navazuje na Křesťanské listy, od roku 1959 je uváděno ročnikování obou sloučených titulů.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz

 

1958

5 - pdf-ocr - Husův lid
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
 

1959

8 - pdf-ocr
 

1960

6 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
 

1963

12 - pdf-ocr
 

1964

2 - pdf-ocr
 

1965

3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr