Beseda (Canberra)

Czechoslovak Monthly of Cultural Interest (od 1972).

Spolkové zprávy (od října 1980).

Měsíčník Československo-Australského sdružení, Canberra (90. léta).


*     Canberra     *     1970 - 1985, od 1994 dosud     *     měsíčně     *


Krajanský kulturní a zpravodajský měsíčník vydávaný od srpna 1970 Sdružením Čechoslováků v Canbeře redigoval nejprve Jan Pavel Tuček , později (č. 1-7/1973) Richard S. Tauschek, od č. 8/1973 do srpna 1980 Zora Kašpárková (v tiráži uvedena až od 1977); č. 12/1974 připravil výjimečně opět Jan Pavel Tuček. Po rezignací redaktorky se vydavateli nepodařilo najít nového redaktora, který by byl ochoten připravovat časopis původní koncepce. Beseda se lak v říjnu 1980 proměnila ve spolkový bulletin malého formátu (A5) i rozsahu (4 strany), který redigoval Josef Nedomlel (v tiráži uveden tehdejší prezident sdružení Bohuslav Kalivoda). Tento bulletin zanikl v roce 1985. Beseda dále nevycházela, obnovena byla až v lednu 1994 jako spolkový zpravodaj nejprve formátu A5, od února 1994 v původním formátu. Redaktorem je Richard Tauschek, který list řídí ve spolupráci s redakčním kruhem (Karel Kaněra, B. Kalivoda, Antonín Vincenc).

První ročníky připomínají svoji koncepci někdejší Tučkův měsíčník Revue: po úvodníku následují literární příspěvky (většinou převzaté texty klasické literatury i nové exilové), fejetony, cestopisy (1971-72 na pokračování Pavel Forman: Kolem světa za snem) a pravidelné rubriky Filatelislický koutek (řídí Josef Nedomlel), Australský dějepis (připr. Josef Lenc), Česká kniha v zahraničí (ukázky a příležitostně i recenze), dále spolkové a krajanské zpravodajství, anekdoty a četba na pokračování (v roce 1972 cyklus povídek Vladimíra Michala Světáci, od 1973 Jirotkův Saturnin, od 1975 vzpomínky Eduarda Táborského, v r. 1979 próza Josefa Kratochvíla /pseud. J. K. Baby/ Abrahám Salut).

V roce 1973 se časopis stal převážně spolkovým věstníkem doplňovaným ukázkami z nově vydávané exilové literatury a poněkud poklesla jeho grafická úprava. Za řízení Z. Kašpárkové byla B. krajanským kulturním a zpravodajským časopisem. Poezii zde publikovali nejčastěji Pavel Javor, Karel Kryl, Michal Racek, povídky Jan Beneš, Gabriel LaubJan Schneider, Božena Sirková. Životopisnými črtami přispíval Jiří Veselý, jako úvodníky redakce přebírala články Erazima Koháka, častěji přispívali též Ota Hora, Karel HujerKarel Král a František Spitz. O výtvarnou stránku se starali B. Kalivoda a Vladimír Pára. Příležitostně uveřejňovány i fotografie z krajanského života. V první polovině roku 1980 se výrazně zvýšilo množství článků převzatých z exilového tisku. Příspěvky v češtině, příležitostně i ve slovenštině a angličtině. V 70. letech čísla z prosince a ledna následujícího roku obvykle expedována ve společné obálce, obsah končícího ročníku v prosincových číslech. V roce 1977 náklad 150 výtisků, předtím zřejmě vyšší. Původně ofset, později fotoreprodukce, nyní rozmnožuje vydavatel na vlastní kopírce. Dosud vychází.

Beseda : Czechoslovak Monthly of Cultural Interest / Jan P. Tuček, Richard S. Tauschek, Jiří Kačer, Boža Kalivoda, Karel Král, Vratislav Kašpárek, Josef Nedomlel, Vláďa Pára, František Spitz, Julius Andres, Zora Kašpárková, Karel Kaněra, Antonín Vincenc. Canberra: Beseda The Czechoslovak Australian Association of Canberra = Sdružení Čechoslováků v Canbeře. - 26-26,5 × 21 cm, 14-40 s.; od října 1980 do r. 1985 21 × 15 cm, 4-12 s.; č. 1999/7  30 × 21 cm. Podnázev až od r. 1972. V tiráži do č. 8/80 též průběžné číslování. Od r. 1973 do č. 8/80 v rámci jednotlivých ročníků průběžné stránkování. - U obsahu ročníku 1972 uveden podtitul Měsíčník pro kulturu a umění. Od října 1980 změna podnázvu na Spolkové zprávy a změna českého názvu vydavatele na Československo-Australské sdružení v Canberře. Asi od r. 1997 podnázev Měsíčník Československo-Australského sdružení, Canberra (Journal of Beseda tbc Czechoslovak Australian Association Inc. Canberra). - Samostatné neoznačené anglické přílohy: Why am I not a communist: excerpt from the Karel Čapek article (v č. 4/76), The 7th March 1850 (v č. 3/78). Boža (též Bob) Kalivoda vl. jm. Bohuslav Kalivoda.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz

web vydavatele Besedy Československo-Australská associace Canberry a okolí, Inc., Australie https://beseda.org.au/

2002

may - pdf-ocr

2012

1 - pdf-txt    2 - pdf-txt    3 - pdf-txt    4 - pdf-txt    5 - pdf-txt    6 - pdf-txt

2013

1 - pdf-txt    2 - pdf-txt    3 - pdf-txt    4 - pdf-txt    5 - pdf-txt    6 - pdf-txt

2014

1 - pdf-txt    2 - pdf-txt    3 - pdf-txt    4 - pdf-txt    5 - pdf-txt    6 - pdf-txt

2015

1 - pdf-txt    2 - pdf-txt    3 - pdf-txt    4 - pdf-txt    5 - pdf-txt

2016

1 - pdf-txt    2 - pdf-txt    3 - pdf-txt    4 - pdf-txt

2017

1 - pdf-txt    2 - pdf-txt    3 - pdf-txt    4 - pdf-txt

2018

1 - pdf-txt    2 - pdf-txt    3 - pdf-txt    4 - pdf-txt

2019

1 - pdf-txt    2 - pdf-txt    3 - pdf-txt    4 - pdf-txt

2020

1-2 - pdf-txt