Ječmínek


*     Olomouc     *     1981 - 1987 ?     *     3 × ročně     *


Legenda (nové okno): J. Posset Česká samizdatová periodika 1968-89

A.
1. Ječmínek (1/81-[1]/85); Jaro ([1]/86); K vánocům ([2]/86); Listopad (1/87, 2/87)
3. anonym
4. Olomouc ([1]/86-2/87)
5. Tento sešit slouží k osobní potřebě těch, kteří se podíleli na jeho tvorbě. Jakékoliv jeho rozšiřování, opisování (i úryvků) děje se proti vůli autorů (l/81-[3]/82); Tento sešit slouží k osobní potřebě těch, kteří se podíleli na jeho tvorbě. Jakékoliv jeho případné rozšiřování, opisování (i úryvků) dálo by se proti vůli účastníků ([1]/84-2/87)
6. A5 (1/81-[3]/82); ca. 18 × 25 cm ([1]/83-2/87)
7. 18-83
8. průklep; sešito v pevném papíru
9. ilustrace
12. 1-3 × ročně
13. asi 17
14. 1/10-81; 2/11-81; 3/12-81; 1/01-82; [2]/02-03-82; [3]/04-82; [1]/01-83; [2]/02-83; [3]/03-05-83; ?[1]/04-84; ?[2]/08-84; ?[3]/12-84; ?[1]/06-85; [1]/86; [2]/12-86; 1/87; 2/87; 1989x

B.
1. Časopis pro literaturu a kulturu.
2. Obsah; přílohy.
3. Hodně šifer, plná jména, pseudonymy
a) V. Burian, K. Havlíček Borovský, R. Koutek, S. Nerad, J. Novotný, J. Olič, A. Petr, A. Prašivý, J. Skácel, F. X. Šalda, L. Šenkyřík, T. Tichák, Světlana Obenausová, Miroslav Urban, Jan Novotný, Rostislav Valušek aj.
b) S. Baranczak, R. Brandstätter, Ch. Bukowski, L. Cohen, B. Dylan, W. Gombrowicz, L. Kolakowski, T. Konwicki, B. Malamud, Cz. Milosz, J. Mitchell, S. Mrožek, I. B. Singer, B. Springsteen, E. Stachura, A. N. Whitehead.
4. a) Próza, poezie, fejetony, recenze, kritiky, rozhovory, reportáže, poznámky, citáty, aforismy, písňové texty.
b) Beletrie začínajících autorů a známých zahraničních spisovatelů; fejetony a reportáže k aktuálním společenskopolitickým tématům; rozhovory s významnými osobnostmi z oblasti kultury (W. Gombrowicz); recenze oficiálně vydávaných knih, filmů a divadelních představení; hudba: četné portréty zpěváků (B. Dylan, J. Lennon), texty jejich písní, zprávy z domácích koncertů; velký zájem o kulturu v Polsku.
c) Asi polovina původních příspěvků a polovina převzata (z dříve oficiálně vydaných knih) a přeložena (většinou z polštiny).

C.
3. -W-, "Jak netajit jinotaje", *Ječmínek * 1/81. -WM-, "Jak dál", *Ječmínek * 2/81. -prr-, "Proč Ječmínek?" *Ječmínek * [2]/83.

D. Rozhovor s účastníkem (8.6.89):
1. Olomouc.
2. 10-15.
5. Celkem vyšlo asi 17 čísel.

zdroj: Posset 1993 viz


V říjnu 1981 se skupina olomouckých přátel (Pavel Opelík, Tomáš Tichák, Ladislav Šenkyřík, Oldřich Fogl, Václav Burian aj.) rozhodla pro vydávání samizdatového strojopisného měsíčníku Ječmínek. Časopis se chtěl věnovat nejen literatuře, ale i kritické publicistice. Měsíční periodicita vydržela čtyři měsíce a převážil zájem literární. Do roku 1987 vyšlo v nákladu 10 až 20 exemplářů 18 čísel. Překlady byly hlavně z angličtiny a polštiny.

V červnu 1985 vyšel Ječmínek pod tímto názvem naposled jako v pořadí 12. číslo; i když se mu tak mezi zasvěcenými nadále říkalo, vyšlo další číslo pod hlavičkou K vánocům 1985, další pod hlavičkou Jaro v Olomouci 1986 apod., až pak poslední 3 čísla vůbec (1-3/1987) pod titulem Listopad. Posloupnost Ječmínků byla opuštěna kromě jiného z bezpečnostních důvodů, na druhé straně však začala být většina příspěvků od ledna 1983 (7. číslo v pořadí) podepisována jménem či průhlednou šifrou; do té doby se užívalo výhradně pseudonymů nebo neprůhledných značek. Většinu obálek navrhl Martin Burian, výtvarně přispěli Eva Ticháková, Miroslav Urban aj.

zdroj: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci, 1994/2, mírně upraveno, dostupné zde, Scriptum 17-18, Olomouc, prosinec 1995


 

1981

1 říjen: djvu,    pdf,   obsah pdf-txt    2 listopad: djvu,   pdf,   obsah pdf-txt    3 prosinec: djvu,    pdf,    obsah pdf-txt

1982

1 leden: djvu,    pdf,    obsah pdf-txt únor-březen: djvu,    pdf,    obsah pdf-txt    duben: djvu,    pdf,    obsah pdf-txt

1983

leden: djvu,    pdf,    obsah pdf-txt    únor: djvu,    pdf,    obsah pdf-txt    březen-květen: djvu,   pdf,   obsah pdf-txt

1984

duben: pdf-ocr,   obsah pdf-txt    srpen: djvu,    pdf,    obsah pdf-txt    prosinec: djvu,    pdf,    obsah pdf-txt

1985

06 červen: djvu,    pdf,    obsah pdf-txt    12 vánoce: pdf-ocr,   obsah pdf-txt

1986

(Jaro v Olomouci 1986): djvu,   pdf,   obsah pdf-txt    (K vánocům 1986): djvu,   pdf,   obsah pdf-txt

1987

Listopad 1: djvu,   pdf,   obsah pdf-txt    Listopad 2: pdf-ocr,   obsah pdf-txt    Listopad 3: djvu,   pdf,   obsah pdf-txt