Lidové noviny


*     [Praha]     *     1987 - 1989     *     měsíčně     *


Legenda (nové okno): Johanna Posset Česká samizdatová periodika 1968-1989

A.
1. [Lidové noviny] (Nulté číslo); Lidové noviny (od Druhého nultého čísla); zkr.LN; "Lidovky"
2. Nezávislý měsíčník (Nulté číslo)
3. red. Jiří Ruml, Kremelská 15, 100 00 Praha 10-Vršovice; red.kol. (od Druhého nultého čísla): Alena Bernášková (Druhé nulté číslo), Jiří Dienstbier, Václav Havel, Ladislav Hejdánek, Miro Kusý, Petr Pithart, Jan Šabata, (od č. 1), František Šamalík, Zdeněk Urbánek, Josef Zvěřina;
4. [Praha]
6. A4; A5 (zmenšený A4, dotisky)
7. 24-36
8. xerox; 1x sešito
9. ilustrace;
12. 1x měsíčně
13. 14
14. Nulté číslo/09-87; Druhé nulté číslo/11-87; 1/01-88; 2/02-88; 3/03-88; 4/04-88; 5/05-88; 6/06-88; 7-8/07-08-88; 9/09-88; 10/10-88; 11/11-88; 12/12-88; 1989-

B.
1.
Časopis pro politiku, hospodářství a kulturu.
2. Rubriky ve volné kombinaci: Z domova; Komentář LN; Beseda LN; Justice (Právní poradna); Ekologie; Hospodářství; Ze zahraničí; Dokumenty; Kalendárium 1968; Kultura; Píseň měsíce; Anketa LN; přílohy.
3. Většinou plná jména, šifry
a) J. Danisz, J. Dienstbier, V. Havel, M. Jelínek, M. Jungmann, J. Lopatka, S. Machonin, P. Pithart, Jiří Ruml, A. Stankovič, J. Šabata, F. Šamalík, M. Šimečka, T. Unzeitig, L. Vaculík, R. Zeman
b) Z. Bujak, A. Grybauskas, A. Michnik, A. Sacharov, A. Valton.
4.a) Články, zprávy, komentáře, glosy, fejetony, dokumenty, recenze, dopisy čtenářů, rozhovory, ankety, analýzy, krátké informace.
b) Politika (domácí i zahraniční), hospodářství (Západ a Východ, reformy, analýzy); ekologie (konkrétní problémy v ČSSR); každodenní politické události v tuzemsku (Charta 77, VONS, církev, demonstrace); sport; kultura (divadlo, film, televize, literatura, hudba, výtvarné umění): ukázky z děl současných českých autorů (E.Kantůrková, E.Kriseová, K.Pecka, P.Placák, P.Řezníček, E.Bondy) s krátkými životopisy; recenze novinek (samizdatových i oficiálních), výstav a divadelních představení; rozhovory s kulturními osobnostmi z domova i zahraničí (s M.Jungmannem o časopisu Literární noviny; s estonským spisovatelem A.Valtonem); glosy o češtině; jak oficiální sféra, tak i paralelní struktury posuzovány stejně.
c) Většinou původní příspěvky; několik překladů a převzatých textů.
d) Několik slovenských textů.
6. *Knihovna Lidových novin *: od r.1988.
7. Návaznost na *Lidové noviny * (založené r.1893).

C.
1.
Čestmír Vejdělek, "Lidovky jsou tady", Listy 2/88,43. (0,1, 2)
"Lidové noviny", *Help&action *-Newsletter 52/88, 86-88.
2. "Lidové noviny", *Infoch * 1/88. (1)
"Lidové noviny", *Infoch * 4/88. (2)
"3. číslo Lidových novin", *Infoch * 6/88.
"Lidové noviny", *Infoch * 8/88. (4)
"5. číslo LN", *Infoch * 11/88.
"6. číslo Lidových novin", *Infoch * 13/88.
"Lidové noviny", *Infoch * 15/88. (7-8)
"Lidové noviny", *Infoch * 18/88. (9)
"Lidové noviny", *Infoch * 20/88. (10)
"Lidové noviny", *Infoch * 20/88. (11)
"Lidové noviny", *Infoch * 1/89. (12)
Vilém Prečan, "Samizdatová periodika 1977-1988", *Acta * 5-8/88,61.
3. Václav Havel, "Co lze a co nelze očekávat", [Lidové noviny] 0/87.
/red./, "Na cestu", [*Lidové noviny *] 0/87.
Václav Havel, "Noviny jako škola", *Lidové noviny * 1/88.
Red., "Radosti a obtíže", *Lidové noviny * 1/88.
4. "Beyond the Dissident Ghetto", *Uncaptive Minds *, 3/88, 35-38. (rozhovor s anonymním členem redakce) 

zdroj: Posset 1993 viz


Bakalářská práce Terezy Rottové: Samizdatové Lidové noviny 1987-1989 - FSV UK Praha 2009 - celý text pdf-txt


ročník 1987

1. nulté číslo - září - pdf-ocr    2. nulté číslo - listopad - pdf-ocr

ročník 1988

1 - leden -pdf-ocr    2 - únor - pdf-ocr    3 - březen - pdf-ocr    4 - duben - pdf-ocr    5 - květen - pdf-ocr    6 - červen - pdf-ocr    7-8 - červenec-srpen - pdf-ocr    9 - září - pdf-ocr    10 - říjen - pdf-ocr    11 - listopad - pdf-ocr    12 - prosinec - pdf-ocr

ročník 1989

1 - leden - pdf-ocr    2 - únor - pdf-ocr    3 - březen - pdf-ocr    4 - duben - pdf-ocr    5 - květen - pdf-ocr    6 - červen - pdf-ocr    7-8 - léto - pdf-ocr    9 - září - pdf-ocr    10 - říjen - pdf-ocr    11 - listopad - pdf-ocr    11 - listopad zvláštní vydání -  pdf-ocr    12 - prosinec - pdf-ocr