Lidové noviny

 
A.
1. [Lidové noviny] (Nulté číslo); Lidové noviny (od Druhého nultého čísla); zkr.LN; "Lidovky";
2. Nezávislý měsíčník (Nulté číslo);
3. red.Jiří Ruml, Kremelská 15, 100 00 Praha 10-Vršovice; red.kol. (od Druhého nultého čísla): Alena Bernášková (Druhé nulté číslo), Jiří Dienstbier, Václav Havel, Ladislav Hejdánek, Miro Kusý, Petr Pithart, Jan Šabata, (od č. 1), František Šamalík, Zdeněk Urbánek, Josef Zvěřina;
4. [Praha];
6. A4; A5 (zmenšený A4, dotisky);
7. 24-36;
8. xerox; 1x sešito;
9. ilustrace;
12. 1x měsíčně;
13. 14;
14. Nulté číslo/09-87; Druhé nulté číslo/11-87; 1/01-88; 2/02-88; 3/03-88; 4/04-88; 5/05-88; 6/06-88; 7-8/07-08-88; 9/09-88; 10/10-88; 11/11-88; 12/12-88; 1989-
 
B.
1.
Časopis pro politiku, hospodářství a kulturu.
2. Rubriky ve volné kombinaci: Z domova; Komentář LN; Beseda LN; Justice (Právní poradna); Ekologie; Hospodářství; Ze zahraničí; Dokumenty; Kalendárium 1968; Kultura; Píseň měsíce; Anketa LN; přílohy.
3. Většinou plná jména, šifry;
a) J. Danisz, J. Dienstbier, V. Havel, M. Jelínek, M. Jungmann, J. Lopatka, S. Machonin, P. Pithart, Jiří Ruml, A. Stankovič, J. Šabata, F. Šamalík, M. Šimečka, T. Unzeitig, L. Vaculík, R. Zeman;
b) Z. Bujak, A. Grybauskas, A. Michnik, A. Sacharov, A. Valton.
4. a) Články, zprávy, komentáře, glosy, fejetony, dokumenty, recenze, dopisy čtenářů, rozhovory, ankety, analýzy, krátké informace.
b) Politika (domácí i zahraniční), hospodářství (Západ a Východ, reformy, analýzy); ekologie (konkrétní problémy v ČSSR); každodenní politické události v tuzemsku (Charta 77, VONS, církev, demonstrace); sport; kultura (divadlo, film, televize, literatura, hudba, výtvarné umění): ukázky z děl současných českých autorů (E.Kantůrková, E.Kriseová, K.Pecka, P.Placák, P.Řezníček, E.Bondy) s krátkými životopisy; recenze novinek (samizdatových i oficiálních), výstav a divadelních představení; rozhovory s kulturními osobnostmi z domova i zahraničí (s M.Jungmannem o časopisu Literární noviny; s estonským spisovatelem A.Valtonem); glosy o češtině; jak oficiální sféra, tak i paralelní struktury posuzovány stejně.
c) Většinou původní příspěvky; několik překladů a převzatých textů.
d) Několik slovenských textů.
6. Knihovna Lidových novin: od r.1988.
7. Návaznost na Lidové noviny (založené r.1893).
 
C.
1.
Čestmír Vejdělek, "Lidovky jsou tady", Listy 2/88,43. (0,1, 2)
"Lidové noviny", Help&action-Newsletter 52/88, 86-88.
2. "Lidové noviny", Infoch 1/88. (1)
"Lidové noviny", Infoch 4/88. (2)
"3. číslo Lidových novin", Infoch 6/88.
"Lidové noviny", Infoch 8/88. (4)
"5. číslo LN", Infoch 11/88.
"6. číslo Lidových novin", Infoch 13/88.
"Lidové noviny", Infoch 15/88. (7-8)
"Lidové noviny", Infoch 18/88. (9)
"Lidové noviny", Infoch 20/88. (10)
"Lidové noviny", Infoch 20/88. (11)
"Lidové noviny", Infoch 1/89. (12)
Vilém Prečan, "Samizdatová periodika 1977-1988", Acta 5-8/88,61.
3. Václav Havel, "Co lze a co nelze očekávat", [Lidové noviny] 0/87.
/red./, "Na cestu", [Lidové noviny] 0/87.
Václav Havel, "Noviny jako škola", Lidové noviny 1/88.
Red., "Radosti a obtíže", Lidové noviny 1/88.
4. "Beyond the Dissident Ghetto", Uncaptive Minds, 3/88, 35-38. (rozhovor s anonymním členem redakce) 
zdroj: Posset 1993 viz
 
Bakalářská práce Terezy Rottové: Samizdatové Lidové noviny 1987-1989 - FSV UK Praha 2009 - celý text pdf-txt
 
 
Všechna čísla tohoto titulu jsou podložena textem (strojově rozpoznaným).
ročník 1987
  • 1. nulté číslo - září - pdf-ocr
  • 2. nulté číslo - listopad - pdf-ocr
 
ročník 1988
 
ročník 1989