Staroplzenecký atašé


*     Starý Plzenec     *     1989     *     měsíčně ?     *


Nezávislé noviny pro Starý Plzenec


První číslo vyšlo na jaře roku 1989. Vydávatelem bylo Sdružení českého folku, "jediná nezávislá občanská iniciativa ve Starém Plzenci". Vydali též Oběžník SČF.

Do listopadu 1989 vyšlo pět čísel, 1. a 2. nedatované, 3. - 16. 7. 1989, 4. - 6. 8. 1989 a 5. - 2. 9. 1989. Náklad byl dle časopisu několik desítek kusů. Vycházel i několik měsíců po listopadu 1989. Rozsah 2-13 stran.

Obsahem čísel jsou krátké informace:

č. 1 - krátký úryvek z Všeobecné deklarace lidských práv o právu na svobodu přesvědčení a projevu, zajímavosti ze světa, úvahu o stavu kultury ve Starém Plzenci a minianketu o důvěře k představitelům zdejšího MěNV.

č. 2 - rozhodnutí místních orgánů nekonat tradiční dobový hodokvas v podhradí Radyně, citát Pavla Wonky, zemřelého na následky zranění přímo ve výkonu trestu, zajímavosti ze světa, oznámení o předvolání k výslechu v souvislosti s vydáváním SA, zpráva o vystoupení Joan Baez na oficiálním hudebním festivalu Bratislavská lyra, která věnovala své vystoupení Chartě 77 a občanským nezávislým iniciativám, polemika s článkem v Rudém právu ze 14. 6. 1989. Uveřejněny jsou i adresy vydavatelů Pavla Vargy a Davida Zábranského.

č. 3 - upomínka o včasné písemné objednání časopisu, článek O názvu našeho města, připomínající historické souvislosti, úvaha o cestě československých fotbalistů do NSR, pravidelná rubrika Zajímavosti ze světa, statistický údaj o religiozitě v naší zemi, požadavek rakouských odborářů o propuštění politických vězňů a dodržování svobod v ČSSR, statistický údaj o vzdělanosti u nás.

č. 4 - článek Velký strach, převzatý z Lidových novin 4/1989, zajímavosti ze světa, polemika s článkem Co chtějí (Rudé právo 29. 6. 1989), text petice Několik vět, článek ze Zpravodaje HOS č. 4 Principy nové ústavy, převzatý článek o protifašistické demonstraci k uctění památky padlých amerických vojáků na náměstí Míru v Plzni 6. 5. 1989, sdělení VONS č. 1013, kulturní zápisník o Portě.

č. 5 - Tři členové Sdružení „dostali" přečin a byl jim odňat přístroj na tisk časopisu, průběh manifestace 21. 8. 1989 v Plzni, zajímavosti ze světa, úryvek z deníku Rossija, článek Vysoká hra o vývoji v Polsku a Maďarsku, výtažky článků z exilového Výběru č. 14, ohlasy - příspěvky, úryvek z Lidových novin č. 5 o cestovním ruchu.

Všechna uvedená čísla se nacházejí mj. v knihovně Libri prohibiti.


ročník 1989

1 - pdf-ocr   2 - pdf-ocr   3 - 16. 7. - pdf-ocr   4 - 6. 8. - pdf-ocr   5 - 2. 9. - pdf-ocr   6 - 13. 12. - pdf-ocr   7 - 21. 12. - pdf-ocr

ročník 1990

1 - 3. 1. - pdf-ocr   2 - 18. 1. - pdf-ocr