Setkání (Frankfurt)

Věstník České katolické církevní obce ve Frankfurtu

Věstník České katolické obce ve Frankfurtu

Věstník české duchovní služby ve Frankfurtu


*    Frankfurt n. M.    *    1970 –    *    nepravidelně     *


Cyklostylový věstník České katolické církevní obce ve Frankfurtu začal vycházet pod názvem Farní věstník, dále vycházel jako Věstník, příp. Duchovní služba - Věstník, některá čísla vyšla bez názvu, označena pouze názvem vydavatele. Od 1974 název *Setkání *a průběžné číslování. V prvním čísle uvedena kontaktní adresa na Josefa Jecha, který list zřejmě redigoval. Na konci 90. let XX. st. stále vychází.

Setkání: Věstník České katolické církevní obce ve Frankfurtu / Josef Jech Frankfurt/M Česká katolická církevní obec ve Frankfurtu. 30 – 21 cm, 2-8 s. - První číslo (č. 1/70) má název Farní věstník, od č. 2/70 do č. září/73 název Věstník, od č. říjen/73 do č. 6/7 bez názvu. - Č. prosinec/71 a únor/72 též. bez názvu. Některá č. mají podnázev Věstník České katolické obce vc Frankfurtu. - Vychází nepravidelně od r. 1970 - Od č. květen/74 průběžné číslování - Název vydavatele asi do r. 1974 Katholische Seelsorge in tschechischer Sprache (Katolická duchovní služba (správa) pro Čechy a Slováky nebo Duchovni služba). Č. 12/74 a 13/75 mají podnázev Věstník české duchovní služby ve Frankfurtu. Č. 6/74 je označeno jako zvláštní. - Č. 114/97 je označeno jako mimořádné.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz


1975

13 - pdf-ocr

2002

134 - pdf-ocr

2003

137 - pdf-ocr

2004

143 - pdf-ocr