Vzlet

*     Londýn     *     1983 - 1990 - (1991)     *     čtvrtletně, 3 × ročně     *


Zpravodaj Sokola Londýn „pro členy a přátele" vznikl zřejmě v březnu 1983. V redakci působili Daniel Borsuk, Dagmar Gallatová, Milan Kocourek, Dagmar Stallerová, Karel Staller a V. Vološčák ; poslední čísla redigovali manželé Stallerovi. List informoval o činnosti jednoty, přebíral články z jiných sokolských listů v exilu, zabýval se dějinami zahraničních sokolských jednot apod. Vycházel zpočátku čtvrtletně, asi od 1987 vždy v únoru, červnu a říjnu. Naposledy doloženo číslo 26/1990 průběžného číslování. Jako poslední řádné číslo vyšlo č. 27 v listopadu 1990, v březnu 1991 potom vyšly ještě „doplňkové zprávy" s názvem Vzletník.

Vzlet. London: Sokol Londýn. - 30 × 21 cm, 16-28 s. - Průběžné číslování.
Vzletník. London: Sokol Londýn. - 30 × 21 cm. 9 s.

podle: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz


1987

19 - pdf-ocr