Nizozemské listy

Magazín Spolku Čechů a Slováků v Nizozemí.

1/1995 Občasník Čechů a Slováků žijících v Nizozemí.

2/1995 Občasník Čechů a Slováků v Nizozemí.

Od 3/1995 Občasník Čechů a Slováků v Holandsku.


 

*     Alkmaar     *     1994 -     *     čtvrtletně     *


Krajanský časopis vydává Spolek Čechů a Slováků v Nizozemí, od 3/1998 Klub přátel Nizozemských listů při Spolku Čechů a Slováků v Holandsku. Vedoucí redakční rady je Libuše van Dijk-Lisová , v redakční radě dále působili a působí Dana Braunová, Richard Ernest, Petr Gottlieb, Eva Horová, Anna de Jong-Stunová, Mirek Kabela, Dagmar Kannegieter-Hajtmarová, Jaroslav Kantůrek, Ladislav Malínský, Petr Skokan a Igor Šedo. List přináší informace určené členům spolku, zajímavosti z různých oblastí, rozhovory, texty na politická témata, nabídky knih, CD apod. Články v češtině i slovenštině. Dosud vychází. 

Nizozemské listy: Občasník Čechů a Slováků v Holandsku / Líba van Dijk-Lisová, Dana Braunová, Richard Ernest, Petr Gottlieb, Anna de Jong-Stunová, Mirek Kabela, Dagmar Kannegieter-Hajtmarová, Petr Skokan, Eva Horová, Ladislav Malínský, Igor Šedo, Jaroslav Kantůrek. - Alkmaar: Spolek Čechů a Slováků v Nizozemí. - 30 × 21 cm, 8-62 s. - Další podnázvy: č. 1/94 Magazín Spolku Čechů a Slováků v Nizozemí, č. 1/95 Občasník Čechů a Slováků žijících v Nizozemí, č. 2/95 Občasník Čechů a Slováků v Nizozemí. - Od č. 3/98 jako vydavatel uváděn Klub přátel Nizozemských listů při Spolku Čechů a Slováků v Holandsku. - Tisk v Haarlemu. - Č. 2/96 bylo vydáno pří příležitostí XI. populárně vědeckého symposia konaného 2.11.1996 v Meemstede a v následujícím řádném čísle 2-3/96 bylo označeno jako zvláštní.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz


1994

1 - pdf-ocr

1995

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr

1996

1 - pdf-ocr    2-3 - pdf-ocr

1997

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr

1998

1 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr

2000

3 - pdf-ocr

2002

3 - pdf-ocr

2003

1 - pdf-ocr