Česká linka

Časopis Spolku krajanů a přátel ČR.


*     Milán     *     1994 –     *     2 × ročně     *


List Spolku krajanů a přátel ČR řídí Olga Řiháčková, zástupkyni vedoucí redaktorky je Ivana Bilošová. Redakce listu sídlí na českém konzulátu v Miláně. Počátkem nultých let 21. stol. ještě vycházel, v roce 2023 zřejmě již nikoli.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz, doplněno


2003

[listopad] - pdf-pcr

2013

pdf-pcr