Vyjádření úcty a vděčnosti


*     Praha     *     2013 –     *     zhruba obrok     *


České ministerstvo obrany, v rámci zkoumání a vydávání Osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu, shromáždilo množství pramenného materiálu k nejnovějším československým dějinám.

Alespoň zlomek z něj vydává ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem jako sborníky. Autorský kolektiv vede Pavel Žáček.


I. - 2013, 185 s. - pdf-txt
obsah:
Úvodní slovo ministra obrany ČR (Vlastimil Picek)
Vydávání osvědčení účastníka odboje a odporu. Ministerstvo obrany a naplňování zákona č. 262/2011 Sb. (Lenka Ptáčková Melicharová)
Ústav pro studium totalitních režimů a zákon č. 262/2011 Sb. (Pavel Žáček)
Aplikace zákona č. 262/2011 Sb. v Archivu bezpečnostních složek (Pavel Kugler)
Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu 
Přehled vydaných osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu

Medailony vybraných účastníků odboje
Josef LESÁK (Michal Pehr), Ivan SOVA (Michal Louč), Antonín Slavomír BUŠEK (Václav Fronk), Miloš ZEMÁNEK (Milan Bednář), Zdeněk ROTREKL (Milan Bednář), Alois SUTTÝ (Klára Pinerová), Věra HAVLÍNOVÁ (Klára Pinerová), Anna Magdalena SCHWARZOVÁ (Martin Kroupa), Bohumil KOVÁŘÍK (Jiří Noha), Jan BENEŠ (Jiří Noha), Jakub Schwarz TROJAN (Jiří Bareš), Jiří KRUPIČKA (Václav Fronk), Květa MARKOVÁ (Michal Pehr), Jan FRIČ (Jiří Noha), Tomáš HRADÍLEK (Martin Kroupa), Dana NĚMCOVÁ (Jiří Bareš)

Studie a dokumenty
Protikomunistický třetí odboj (Michal Pehr)
Tradice a kontinuita druhého (protinacistického) a třetího (protikomunistického) odboje (Jan Kalous)
Prípad Ján Zeman a spol. - spolupracovníci spravodajskej skupiny Františka Bogataja na Slovensku (Juraj Kalina, Jerguš Sivoš)
Zpráva o smrti plukovníka generálního štábu Karla Lukase (Eduard Stehlík)
Ke vzniku protikomunistického odboje (Pavel Žáček)
Český národní výbor v Londýně a počátky českého protikomunistického odboje v zahraničí (vybrané dokumenty z let 1948-50) (Jan Cholínský)
Obrazová příloha


II. - 2015, 263 s. - pdf-txt
obsah:
Úvodní slovo ministra obrany ČR (Martin Stropnický)
Zpráva o vyřizování žádostí účastníků odboje a odporu proti komunismu (Pavel Kugler)
Využití svazkové (spisové) agendy Státní bezpečnosti při naplňování zákona č. 262/2011 Sb. (Jan Kalous)
Lustrace v evidencích bezpečnostních složek: Od evidence zájmových osob až k zákonu o účastnících odboje a odporu proti komunismu (Radek Schovánek - Pavel Žáček)
Zákon o protikomunistickom odboji a jeho aplikácia v praxi (Gabriela Grochová)
Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu (Martina Horčičková - Tereza Mazancová - Josef Štípský)
Přehled vydaných osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu

Medailony vybraných účastníků odboje
Julie HAVLÍČKOVÁ (Michal Louč), Vladimír JÁSEK (Lukáš Havel), Vojtěch KLEČKA (Markéta Bártová), Josef KRUTÁK (Milan Vyhlídal), Václav KVIČERA (Daniel Běloušek), František LÍZNA (Daniel Běloušek), Otmar MALÍŘ (Milan Vyhlídal), Radomír MAŘÍK (Michal Louč), František NOVÁK (Jana Trpišovská), Radim PALOUŠ (Václav Fronk), Jaroslav RAJNOCH (Markéta Bártová), Bohumil ROBEŠ (Lukáš Havel), Rudolf SLANINA (Václav Fronk), Ondřej STAVINOHA (Jan Mikulík), Drahomír STROUHALOVÁ (Jana Trpišovská), Zdena TOMINOVÁ (Daniel Běloušek)

Studie a dokumenty
Prípad agenta-chodca Františka Mereša (Jerguš Sivoš - Juraj Kalina)
Politická perzekuce vojenských osob Případ generála šéfa intendantstva v. v. Josefa Peška (Milan Vyhlídal)
Skauting ve službách podněcovatelů války aneb komunistický režim proti skautským odbojovým skupinám (Lukáš Havel)
Sociální nauka katolické církve jako zbroj ve studené válce - Simeon Ghelfand a český protikomunistický odboj v zahraničí (Jan Cholínský)
„Akty revoluční spravedlnosti" Limity pražského jara, soudní rehabilitace a bývalí političtí vězni (Petr Blažek)
Obrazová příloha


III. - 2018, 512 s. - pdf-txt
obsah:
Úvodní slovo ředitele Odboru pro válečné veterány MO ČR (Eduard Stehlík)
Šest let od účinnosti zákona o protikomunistickém odboji (Pavel Kugler)
Zákonné překážky neudělení osvědčení účastníka odboje a odporu (Pavel Žáček)
Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu (Martina Hořčičková, Josef Mička, Vítězslav Suchomel, Josef Štípský)
Digitalizace archivních materiálů komunistických bezpečnostních složek. Nezbytná podmínka vyřizování zákona č. 262/2011 Sb. (Peter Rendek - Pavel Žáček)
Přehled vydaných osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu

Medailony vybraných účastníků odboje
Miloš JINDRA (Jiří Řezníček), Jaroslav STRNAD (Jiří Řezníček), Miroslav JANEČEK (Markéta Bártová), Štěpán HOVORKA (Markéta Bártová), Vladimír STRUSKA (Daniel Běloušek), Zdeněk KESSLER (Lukáš Havel), Josef VALERIÁN (Markéta Bártová), Ludmila a Josef RAKUŠANOVI (Markéta Bártová), Sláva VOLNÝ (Daniel Běloušek), Jaroslav TUČEK (Daniel Běloušek), Vladimír FRANC (Jiří Řezníček), Dagmar VOKATÁ (Lukáš Havel), Hana BARTOŠOVÁ (Jan Mikulík), Vladimír KOUŘIL (Jan Mikulík), Ivan LAMPER (Jiří Řezníček), Stanislav DEVÁTÝ (Jan Mikulík)

Studie a dokumenty
David, který prohrál s Goliášem. Několik poznámek k poválečné antisovětské rezistenci na západní Ukrajině (David Svoboda)
Příběh Miroslava Kopta, skauta bojovníka proti komunismu a politického vězně (Lukáš Havel)
„Sháněti spolehlivé lidi... a tyto zapojovati". Životní příběh odbojáře Jana Krumpholce (1927-2010) (Markéta Bártová)
Akce „Barnabáš" a výzva pro historiky. Okolnosti cesty Marie a Vlasty Štěrbových na falešnou německou celnici ve Svatém Kříži u Chebu 22. června 1950 (Václava Jandečková)
Velbloud žere kočku aneb Honza je chytrý. Slovenské súvislosti akcie ŠtB proti spravodajskej skupine mjr. Františka Bogataja (Jerguš Sivoš)
Rusíni severovýchodního Slovenska jako oběť režimu a jejich rezistence v letech 1948--1968 (Dalibor Státník)
Propustit do zálohy dle Kádr-1-1, čl. 49, písm. c). Čistky v Československé lidové armádě po srpnu 1968 (Veronika Stehlíková)
„Ještě si vezmu banánek". Konfrontace osobní korespondence Václava Rejholce s agenturními záznamy Státní bezpečnosti (Radek Schovánek)
Snaha o trestní postih „pamfletu" Charta 77. První vlna signatářů v podkladech Správy vyšetřování StB (Markéta Bártová - Pavel Žáček)
Český protikomunistický odboj v zahraničí 1948-89: středopravicová periodika národovecké, federalistické a křesťanské orientace (Jan Cholínský)
Zkratky
Obrazová příloha